slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی اقیانوس آبی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با برجسته کردن رویکرد کلیدی برای ایجاد علاقه، اسلاید با عنوان "برای خدمت به مشتریان، راه خود را باز کنید" مدیران در حال ظهور را به مسیری می برد که یاد می گیرند چگونه خلاقیت را کانالی کنند و در نفوذ بازار تفاوت ایجاد کنند. با استفاده از ترکیبی از متن و ابزارهای بصری از جمله نمودارها و گراف ها، که تحت مفاهیم 'حذف'، 'کاهش'، 'افزایش'، و 'ایجاد' جمع بندی شده است، این اسلاید به تکنیک های برتری بر رقابت می پردازد. این اسلاید که از استراتژی م geliebte 'Blue Ocean' گرفته شده است، بسیار جذاب است و در عین حال به طور ذاتی آموزشی است، نگاهی روشنفکرانه به ناوبری در آب های رقابتی برای خدمت بهتر به مشتریان ارائه می دهد.

FULL PREVIEW