slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه داشبورد های پروژه presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

وارد دنیای جذاب 'تحویل‌های کلیدی' شوید که یک اسلاید در 'مجموعه داشبوردهای پروژه' است. این اسلاید بر جنبه‌های حیاتی مختلف یک پروژه مانند جذب مشتریان جدید، جمع‌آوری داده‌های آزمایش کاربر، مدیریت ساعات مهندسی و ردیابی خریدهای جدید تمرکز دارد. از نمودارهای میله‌ای و گراف‌ها برای نمایش داده‌های بینشی در قالبی قابل فهم استفاده می‌کند. این ابزار درمانی برای نقاط درد متداول در مدیریت پروژه مانند اختلال در گردش کار، ارتباط ناکارآمد تیم و تخصیص بودجه ناکارآمد است. در کل، این یک گنجینه از داده‌های تصویری است که در بروزرسانی دقیق وضعیت پروژه کمک می‌کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download