slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our طرح بازاریابی (بخش 2) presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در ارائه برنامه بازاریابی (بخش 2)، اسلایدی روشنگر در مورد 'استراتژی قیمت گذاری' باز می شود. این اسلاید روی رویکردهای مختلف قیمت گذاری از جمله بر اساس هزینه، سود هدف، ارزش و رقابت متمرکز است، و استراتژی های قیمت گذاری را عمیقاً بررسی می کند. این اسلاید همچنین تحلیل مقایسه ای را از طریق یک جدول مقایسه ارائه می دهد که مزایا و معایب هر روش را نشان می دهد. با داشتن درک صحیح از این استراتژی ها، کسب و کارها می توانند به طور موثر محصولات یا خدمات خود را در بازار قرار دهند تا با انتظارات و نیازهای مشتریان هماهنگ شوند، که در نتیجه باعث افزایش تبدیل ها و کاهش هزینه های بازاریابی می شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download