slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت بحران presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

غوطه ور شدن در عمق 'مدیریت بحران' اسلاید 'راهنمای کار کردن از راه دور' است. این ابزار نقشه راهی را برای پیمایش کار از خانه با تمرکز دقیق بر جنبه های حیاتی مانند مسئولیت های شخصی، برنامه زمانی انعطاف پذیر، رهبری، سازماندهی وظایف، و ابزارهای ارتباطی را آشکار می کند. با هدف ارائه یک راهنمای جامع برای کار کردن از راه دور در زمان های سخت، این اسلاید ترکیبی از استراتژی های واقع بینانه و راه حل های قابل اجرا برای هر مدیر سطح متوسط یا دانشجوی دانشگاهی که به دنبال بینش در دینامیک های قوی کار از راه دور است، ارائه می دهد. رازهای عمیق اثربخشی کار کردن از راه دور را با این دارایی بی نظیر کشف کنید.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download