slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدل‌های تصمیم‌گیری presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با این اسلاید پیچیده در مورد تحلیل پارتو، عمیقاً وارد دنیای تصمیم‌گیری شوید. این بخش ضروری از ارائه 'مدل‌های تصمیم‌گیری' بر روی تصمیم‌گیری قوی‌تر با نقشه‌برداری شکایات در ارتباط با تعداد، کل و تأثیر تجمعی آن‌ها تمرکز دارد. علاوه بر این، این اسلاید جنبه مالی را با تحلیل حاشیه سود در مقابل رقبا بررسی می‌کند. طراحی شده برای اینکه visuellement جذاب و پر از اطلاعات باشد، دانشجویان دانشگاه یا مدیران سطح متوسط قدرت تعادل بخشی از ورودی‌های متعدد برای رسیدن به نتایج معنی‌دار را درک خواهند کرد. تجربه درک بهتر از ابزارهای کلیدی تصمیم‌گیری را از طریق این اسلاید به طور موثر تحویل دهید.

FULL PREVIEW