slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بوم مدل کسب و کار presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

یک اسلاید را تصور کنید که به طور واضح تمام بخش های بالقوه مشتری برای یک ایده تجاری را تعیین می کند - این همان چیزی است که نمودار بخش مشتری درباره آن است. این اسلاید بر جنبه های مختلفی مانند تقسیم بندی، ارزش طول عمر و مشارکت مشتری تمرکز می کند. با استفاده از یک نمودار حبابی بصریاً جذاب، اسلاید گروه های مختلف مشتری و ارزش بالقوه آنها برای کسب و کار را نشان می دهد. این اسلاید برای یادگیری بصری و کسانی که به دنبال نمایش واضح و مختصر از داده های پیچیده هستند، ایده آل است، زیرا به آنها امکان می دهد تا جهت آینده شرکت را با درک بهتری از نیازهای مشتری و درآمدهای بالقوه برنامه ریزی کنند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download