resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Explainer

Preview

خلاصه

بهترین راه برای نمایش یک ایده کسب و کار چیست؟ در این مقاله، ما توضیح می دهیم که چه چیزی بوم مدل کسب و کار است، چگونه از آن استفاده کنیم، چگونه قالب ما را سفارشی کنیم تا خودتان را ایجاد کنید و اگر تا انتها بخوانید، یاد خواهید گرفت که LinkedIn چگونه از یک Business Model Canvas برای ایجاد و ارزیابی ایده های کسب و کار جدید استفاده می کند. قالب قابل سفارشی ما شامل برخی از بهترین ابزارهای Business Model Canvas موجود امروز است، مانند قالب های چندگانه، تجزیه و تحلیل RFM، ساختار هزینه و جریان های درآمد، فعالیت های کلیدی و منابع، کانال ها، و بیست و پنج ابزار دیگر.

stars icon
3 questions and answers
info icon

A real example of a business model canvas could be that of a company like Airbnb.

Customer Segment: People looking for temporary accommodation, owners who want to rent their space.

Value Proposition: Offering a platform where owners can rent their space to travelers.

Channels: Website and mobile application.

Customer Relationship: 24/7 support, user-friendly platform.

Revenue Streams: Service fees for each booking.

Key Resources: Online platform, user community.

Key Activities: Platform management, marketing, customer service.

Key Partnerships: Apartment owners, travel agencies.

Cost Structure: Development and maintenance of the platform, marketing, personnel.

This is a simplified example, but it gives an idea of how a business model canvas can be used to describe a company's business model.

An example of a Business Model Canvas (BMC) in French could be the following:

1. Value Proposition: What problem are you solving for your customers? What products or services do you offer?

2. Customer Segments: Who are your target customers?

3. Channels: How do you reach your customers?

4. Customer Relationships: How do you interact with your customers?

5. Revenue Streams: How do you make money?

6. Key Resources: What are the resources necessary to execute your business model?

7. Key Activities: What are the essential activities to execute your business model?

8. Key Partnerships: Who do you work with to execute your business model?

9. Cost Structure: What are the costs associated with running your business model?

Each company will have a unique BMC depending on its specifics.

To design a C2C business model for a carpet brand like Beheshti, you need to consider several key factors. Firstly, identify your target customers and understand their needs and preferences. This will help you to tailor your products and services to meet their expectations. Secondly, establish a platform where customers can interact with each other. This could be a website or an app where customers can buy and sell carpets. Ensure that the platform is user-friendly and secure. Thirdly, set up a system for payment and delivery. This could involve partnering with a reliable courier service and integrating a secure payment gateway into your platform. Lastly, invest in marketing and customer service. This will help to attract customers to your platform and keep them satisfied. Remember, the success of a C2C business model largely depends on trust. So, make sure to build a trustworthy brand.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های ابزار

قالب کسب و کار

resource image

یک قالب کسب و کار یک زبان مشترک است که برای توصیف، تجسم، و تغییر یک مدل کسب و کار استفاده می شود. در نسل مدل کسب و کار، الکساندر استروالدر می گوید که "بدون یک زبان مشترک، چالش به طور سیستماتیک فرضیات در مورد مدل کسب و کار خود و نوآوری موفق دشوار است." این قالب توصیف می کند که یک شرکت چگونه ارزش ایجاد، تحویل، و جذب می کند. این ارائه دارای پنج نسخه از قالب کسب و کار برای تناسب نیازهای شما است. یک قالب کسب و کار استاندارد شامل نه بلوک ساختمانی است: شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، پیشنهادات ارزش، روابط مشتری، کانال ها، بخش های مشتری، ساختارهای هزینه، و جریان های درآمد.(اسلاید 4)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

یک تصویرسازی جایگزین از یادداشت های پست-آیت استفاده می کند تا کنواس را سازماندهی کند. کاربر همچنین به راحتی می تواند یادداشت ها را کپی-چسباند تا بیشتر اضافه کند. هر یک می تواند پر شود، دور انداخته شود یا جایگزین شود برای راهی قابل مدیریت برای امتحان کردن ایده های جدید. (اسلاید 3)

resource image

کنواس مدل کسب و کار لاغر برای استارتاپ هایی که نیاز به تولید و ارزیابی سریع برنامه های مختلف دارند، بسیار مفید است، زیرا شامل بخش های مشکل و راه حل است تا در مقایسه با ایده های جایگزین کمک کند. (اسلاید 7)

stars icon Ask AI
info icon

تجزیه و تحلیل RFM

شرکت ها باید بدانند که قصد دارند به چه کسی خدمت کنند قبل از اینکه بتوانند با مشتریان خود رابطه برقرار کنند. اینجاست که تجزیه و تحلیل RFM وارد می شود. RFM مخفف recency، frequency و monetary است، یک چارچوب منحصر به فرد برای تصویرسازی اطلاعات جمعیت شناسی. مشتریان بر اساس اخیر بودن تعامل آنها که در محور X امتیاز داده شده است، امتیاز می گیرند، با فرکانس خرید یا تعامل آنها در محور Y. 1 فرکانس یا اخیر بودن کم است، در حالی که 5 نشان دهنده فرکانس یا اخیر بودن بالا است. (اسلاید 10)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

با قرار دادن مشتریان روی این نمودار، شما می توانید ارزش مالی آنها و اهمیت آنها برای سازمان خود را ببینید. این یک روش کمی برای شناسایی جمعیت شناسی از لحاظ چقدر پول می توانند تولید کنند، در مقابل جمعیت شناسی کیفی است مثل سن یا جنسیت.روش دیگر موثر برای سنجش روابط مشتری، استفاده از امتیاز رضایت مشتری است. این امتیاز به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ببینند کدام روش‌ها یا کانال‌ها بیشتر مورد تقاضا هستند. برای مثال، بر اساس این امتیازات رضایت نمونه، خردمندانه خواهد بود که منابع کمتری را به پشتیبانی ایمیل و تلفن اختصاص دهید و بیشتر به پشتیبانی چت. (اسلاید 17)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

ساختار هزینه

بخش دیگر کلیدی از یک قالب کسب و کار، شکستن ساختار هزینه کسب و کار شما است. این نمودار درختی ساختار هزینه، هزینه‌ها، COGS، و سود خالص و ناخالص را نسبت به فروش نشان می‌دهد. از آنجا که برخی سازمان‌ها ممکن است هزینه‌های عمومی بیشتری برای نمایش داشته باشند، کاربران می‌توانند به تعداد نمودارهای دایره‌ای که لازم است، اضافه یا حذف کنند. (اسلاید 28)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

نمودار جریان درآمد در اینجا درآمد را بین منابع مختلف تقسیم می‌کند. هر منبع یا دسته به صورت درصدی تخصیص می‌یابد، با زیردسته‌هایی در زیر هر یک. برای مثال، یک شرکت مانند اپل ممکن است جریان‌های درآمد را به انواع مختلف کالاهای فیزیکی و انواع مختلف خدمات تقسیم کند، در حالی که یک شرکت مانند Spotify ممکن است از درآمد تبلیغات به عنوان یک جریان و اشتراک‌ها را به عنوان یکی دیگر استفاده کند. (اسلاید 11)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

فعالیت‌های کلیدی

فعالیت‌های کلیدی یکی دیگر از ساختارهای مهم قالب کسب و کار هستند.فعالیت‌های کلیدی می‌توانند به فعالیت‌های مداوم که به صورت مکرر تکرار می‌شوند یا فعالیت‌های یکباره‌ای که فقط چند بار در سال باید انجام شوند، تقسیم شوند. (اسلاید 20-21)

resource image
resource image

منابع کلیدی همان چیزی هستند که فعالیت‌های کلیدی را ممکن می‌سازند. آن‌ها به منابع فیزیکی، فکری، انسانی و مالی تقسیم می‌شوند. منابع فیزیکی شامل همه چیز از کارخانجات تا تجهیزات است، در حالی که فکری معمولاً شامل اختراعات است. انسانی شامل همه انواع کارمندان است و مالی شامل سرمایه خصوصی، هرگونه کمک‌های مالی یا اعطاها است. مقدار اختصاص یافته به هر منبع و بازده سرمایه انتظاری هر یک را فهرست کنید. کاربران می‌توانند هر یک از این‌ها را خالی بگذارند اگر از ارزش آن‌ها مطمئن نیستند. به عنوان مثال، از آنجا که دولت‌ها قصد دارند در دهه آینده بیشتر در توسعه خودروهای انرژی جدید سرمایه‌گذاری کنند، یک شرکت خودرو ممکن است کمک‌های مالی دولتی را به عنوان یک منبع مالی کلیدی مطرح کند. (اسلاید 23)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

کانال‌ها

آخرین بخش از کانواس کسب و کاری که ما برجسته می‌کنیم، کانال‌ها هستند. کانال‌ها نحوه و مکان تحویل ارزش تجاری به مشتریان را پوشش می‌دهند. کانال‌های توزیع مکانی هستند که محصولات یا خدمات می‌توانند در آن‌ها فروخته شوند. هر نوع توزیع می‌تواند در اینجا مقایسه شود.(اسلاید 14)

کانال های بازاریابی راه هایی هستند که شرکت ها از آنها برای اطلاع رسانی و ارائه پیام یا ارزش افزوده خود استفاده می کنند. در اینجا یک نمایشگاه روشن از داشبورد ارائه شده است. برای نگاهی عمیق تر به چگونگی ایجاد یک برنامه بازاریابی برای فعال سازی کانال های بازاریابی خود، نگاهی به Marketing Plan قالب ارائه ما بیندازید و ویدیوی همراه را ببینید تا بیشتر یاد بگیرید. (اسلاید 15)

stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image
resource image

در نهایت، کانال های پشتیبانی برای حفظ روابط پس از فروش مهم هستند. یک کانال پشتیبانی قوی یک مزیت رقابتی فراهم می کند. شرکت هایی مانند Slack یا IBM برای پشتیبانی مداوم از مشتریان خود شناخته شده اند، که این موضوع باعث می شود مشتریان بارها و بارها بازگردند. (اسلاید 16)

مطالعه موردی: LinkedIn

LinkedIn در حال حاضر بیش از 650 میلیون کاربر از بیش از 200 کشور دارد. شرکای کلیدی LinkedIn شامل مراکز داده برای پشتیبانی از پلتفرم آنلاین، کارفرمایان، دانشگاه ها و توسعه دهندگان دوره های آموزشی است. فعالیت های کلیدی LinkedIn شامل نگهداری از پلتفرم آنلاین خود، حفظ پایگاه کاربران و برقراری شراکت ها است. منبع کلیدی آن البته پلتفرم آنلاین خود است.

stars icon Ask AI
info icon

LinkedIn دارای چندین بخش مشتری است: جامعه کاربران خود، کارفرمایان در جستجوی کارمندان، و تبلیغ کنندگان.هر یک از این بخش ها ارزش ارائه خود را دارد که می تواند روی بوم نمایش داده شود. برای کاربران، ارزش ارائه شده راهی برای نمایش مهارت های خود به استخدام کنندگان به آسانی است. برای کارفرمایان، این یک پایگاه داده جهانی و قابل دسترس از نامزدها است. برای تبلیغ کنندگان، این یک مخاطب متعهد و ابزار اندازه گیری است.

stars icon Ask AI
info icon

بزرگترین کانال توزیع LinkedIn وب سایت و برنامه موبایل آن است. اما کانال های آن فراتر از این می رود، با کانال های پشتیبانی مانند Sales Navigator و Sales Solutions که سعی در حفظ روابط مشتری دارند. حفظ این روابط با پایگاه کاربری از طریق کانال های پشتیبانی یک راه کلیدی است که LinkedIn جامعه آنلاین خود را گسترش می دهد و یک مزیت رقابتی کسب می کند. جریان های درآمد آن شامل ارسال کار با پرداخت به ازای کلیک، اشتراک های برتر، و راه حل های بازاریابی است. هر یک از این مؤلفه ها می تواند در بوم مدل کسب و کار فهرست شود و هنگامی که برای موفقیت ارزیابی می شوند، جایگزین یا خارج می شوند. برای دیدن چگونگی نمایش این موارد روی یک بوم مدل کسب و کار، ویدیوی بالای ما را ببینید.

stars icon Ask AI
info icon

نتیجه گیری

می خواهید یک بوم مدل کسب و کار آسان برای استفاده داشته باشید؟ برای اسلایدهای بیشتر مانند استراتژی شریک کلیدی، ارزیابی شریک کلیدی، نمودار تقسیم بندی مشتری، استراتژی ایجاد ارزش، بوم مدل کسب و کار Lean، و بسیاری دیگر، بوم مدل کسب و کار ارائه را دانلود کنید. همچنین، اگر می خواهید بیشتر بوم های مدل کسب و کار را ببینید، می توانید مجموعه کانواس کسب و کار دیگر ما را بررسی کنید.

stars icon
1 questions and answers
info icon

The Business Model Canvas (BMC) is a strategic management tool to quickly and easily define and communicate a business idea or concept. It is a one page document which works through the fundamental elements of a business or product, structuring an idea in a coherent way.

Here are a few examples of BMC:

1. Uber: Key partners include drivers and car companies. Key activities include platform development and maintenance. Value propositions include convenience and cost-effectiveness. Customer segments include people without cars and people who prefer not to drive.

2. Airbnb: Key partners include property owners. Key activities include platform development and customer service. Value propositions include unique accommodation experiences and cost savings. Customer segments include travelers seeking non-traditional accommodations.

3. Amazon: Key partners include suppliers and third-party sellers. Key activities include logistics and website management. Value propositions include wide product range and fast delivery. Customer segments include online shoppers and businesses.

Remember, these are simplified examples and real-life business models can be much more complex.

stars icon Ask AI
info icon