slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our تغییر دهنده رنگ پاورپوینت spreadsheet. Available in Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

به مدل 'اکسل' بپردازید، یکی از مؤلفه های کلیدی جدول 'تغییر رنگ PPT'. این مدل برای ساده سازی فرآیند سفارشی سازی ارائه های PowerPoint طراحی شده است، به خصوص تمرکز بر تنظیمات رنگ. از اسکریپت نویسی پایتون برای اتوماسیون استفاده می کند، که تغییر زمینه های رنگ و پالت ها در سراسر اسلایدهای متعدد را آسان می کند. این مدل یک ابزار صرفه جویی در زمان برای هر کسی است که به طور مکرر با ارائه ها کار می کند و نیاز دارد تا آنها را با طرح رنگ خاص یک برند هماهنگ کند. این فقط در مورد تغییر رنگ نیست، بلکه در مورد بهبود فرآیند کلی ویرایش و سفارشی سازی ارائه است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download