slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our طراحی های میز presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به جدول نقشه حرارتی بپردازید، ابزار قدرتمندی برای تجسم داده های فروش. این ابزار از معیارهای رنگی برای نمایش حجم فروش و عملکرد تیم استفاده می کند، که باعث می شود داده های پیچیده را به آسانی در یک نگاه درک کنید. این اسلاید طراحی شده است تا شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) را برجسته کند و تصویر واضحی از نقشه درآمد ارائه دهد. این یک منبع عالی برای هر کسی است که می خواهد ارائه داده های فروش خود را ساده و بهبود بخشد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download