slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3) presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

غوص در اسلاید 'مدل کانو' از بسته 'استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 3)'، حکمت حیاتی در مورد رضایت مشتری و عملکرد محصول را به ارمغان می آورد. با برجسته کردن ویژگی های حیاتی مانند هیجان، عملکرد و نارضایتی، این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند تا پیچیدگی های رفتار مصرف کننده را درک کنند. با استفاده از نمودارها و گراف های ارائه شده، دانش آموزان و مدیران جوان می توانند این دیدگاه های قدرتمند را تحلیل و در پروژه های منحصر به فرد خود اعمال کنند. تجزیه و تحلیل این اسلاید، درک عمیق تری از ترکیب یک محصول را که نه تنها نیازهای مصرف کننده را برآورده می کند بلکه تضمین کننده تجربه کاربری لذت بخش کلی نیز است، تسهیل می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download