slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our جعبه ابزار طراحی-فکری presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

در دنیای جذاب 'مصاحبه برای همدلی'، اسلاید حیاتی در ارائه 'جعبه ابزار طراحی-فکری' غوطه ور شوید. این ابزار، که هدف آن دانشجویان دانشگاه و مدیران سطح متوسط است، منابع غنی ای در طراحی و اجرای مصاحبه های کاربری موثر ارائه می دهد. این اسلاید به طور برجسته ای جنبه های کلیدی مانند تحقیق کاربر، تحقیق UX، کشف نیازهای کاربر و جزئیات دقیق تحقیق بازار را در بر می گیرد. این اسلاید، ضرورت همدلی در فرآیند طراحی را تلقین می کند و تأکید می کند که تأثیر آن در ایجاد محصولات قابل استفاده، لذت بخش و عادلانه چیست. این اسلاید برای کسانی که در تلاش خود به رویکرد محور کاربر تمرکز دارند، عالی است.

FULL PREVIEW