slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی‌های ویروسی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به طور جامع بررسی 'ارجاعات جدید اضافه شد'، این اسلاید جذاب به طور گسترده ای تأثیر سرب های جدید را بر رشد کسب و کار تشریح می کند. این به طور زنده قدرت یک کمپین بازاریابی، بازده سرمایه گذاری (ROI) و بازگشت از هزینه تبلیغات (ROAS) را با تأکید بر جذب مشتری مشاهده می کند. با ارائه این داده ها با نمودار میله ای، این یک مرجع فوق العاده برای کسانی است که به جزئیات توسعه از طریق استراتژی های ویروسی علاقه مند هستند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download