slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه نمودارها (بخش 2) presentation. Available in Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

به اسلاید 'پیشرفت پروژه' که در مجموعه نمودارها (بخش 2) قرار دارد، عمیقاً وارد شوید. این نمایش از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا با استفاده از معیارهای کلیدی مانند هزینه برنامه ریزی شده کل، هزینه واقعی کل، درآمد برنامه ریزی شده کل و درآمد واقعی کل، سفر یک پروژه را تجزیه و تحلیل می کند. دانش آموزان و مدیران می توانند به طور حکیمانه از این اطلاعات ارزشمند استفاده کنند که درکی از وضعیت پروژه فراهم می کند و تصمیم گیری صحیح را تسهیل می کند. پس منتظر چه هستید، برای کاوش در این دارایی که بدون نیاز به تلاش های سنگین برای رسم نمودار، ارتباط داده ها را تسریع می کند، حرکت کنید.

FULL PREVIEW