resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Preview

خلاصه

هنگامی که ما داده ها را تجسم می کنیم، این کمک می کند تا ایده های جدیدی را شعله ور کنیم. اما بیش از 63٪ از زمان صرف شده برای توسعه ارائه های بصری فقط برای طراحی نمودارها و تکمیل طرح های آنها تلف می شود. با مجموعه نمودارها (بخش 2) ما که شامل نمودارها، گراف ها، نقشه های داده و تجسم هایی است که از پیش طراحی شده اند، آسان برای استفاده، قابل سفارشی سازی کامل و آماده برای روایت داستان شما هستند، منابع ارزشمند خود را صرفه جویی کنید.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های اسلاید

از این نمودار روند رشد درآمد منطقه ای برای تجزیه و تحلیل اهداف درآمد بر اساس مکان ها یا بازارها در سال های متفاوت استفاده کنید. درآمدها را در محصولات موجود، آنهایی که در حال توسعه هستند و آنهایی که هنوز توسعه یافته نیستند، نمایش دهید.

resource image

با این نمودار اعداد ماهانه، نقاط عطف را برجسته کنید. معیارها را در سراسر فصول ردیابی کنید و اهداف اختیاری فصلی را اضافه کنید تا ببینید چگونه تمرکز بر فعالیت های خاص تاثیرگذار بر داده های درآمد شما است.

resource image

قوا و ضعف ها را بین ویژگی های محصول با این نمودار مقایسه محصول مقایسه کنید. داده ها را از نظرسنجی های مشتری تجسم بخشید و دو یا سه محصول را برای مقایسه با یکدیگر روی هم قرار دهید.

resource image
stars icon Ask AI
info icon

نتیجه

مغز ما اطلاعات بصری را 60,000 برابر سریع تر از متن پردازش می کند. متوسط طول جلسات در سال 2020 به 30 دقیقه یا کمتر کاهش یافت. تجسم داده ها به صورت سریع و مستقیم از همیشه مهمتر است تا ایده ها را به طور کارآمد ارتباط دهید.

تجسم بهتر داده ها همچنین کمک می کند تا داستان کسب و کار شما جذاب تر و متقاعد کننده تر شود. این کمک می کند تا تیم شما بتواند روندها را سریع تر درک کند، تصمیمات سریع را در پاسخ به الگوها بگیرد، از موفقیت ها سود ببرد، یا خود را سریع تر برای بهبود یا تغییر مسیر اختراع کنید.

resource image

کاربرد

در اینجا چندین استفاده پیشنهادی برای نمودارها به عنوان بخشی از این مجموعه وجود دارد. همانطور که همیشه، شما می توانید این استفاده ها را سفارشی کنید و این اسلایدها را به هر شکلی که برای ارائه اعداد خود می خواهید، سفارشی کنید.

  • تحلیل رقابتی: درآمد، مشترکین جدید و میانگین مشتریان شرکت خود را با رقبای خود مقایسه کنید. منظره رقابتی را تجسم بخشید و درآمد ناخالص رقیب خود را در هر فصل با خودتان مقایسه کنید.
  • مزایای بخش و محصول: موفقیت بخش را در فعالیت های کلیدی مرتبط کنید و سهم آن را در موفقیت کلی اندازه گیری کنید. مزایای محصول را با تجزیه و تحلیل بصری ساده مقایسه کنید.
  • بازخورد کاربر: کاربران را نظرسنجی کنید و کشفیات کلیدی را برای یادگیری اینکه چگونه مشتریان شما محصولات و خدمات شما را درک می کنند، تجسم بخشید.
  • توزیع مشتری: با داده های فروش، جمعیت مشتریان را کشف کنید تا بازارهای کلیدی خود را تجسم بخشید.
  • درآمد: درآمد را در سراسر حساب های جدید، پروژه ها یا شراکت ها ردیابی کنید.پیگیری حاشیه سود در محصولات و مقایسه درآمدها در سال های مختلف برای کشف افزایش های قابل توجه رشد و کاهش درآمد.
  • نمودار درختی: مقایسه روابط بین کسب و کارها در یک سلسله مراتب شاخه ای و تجسم نسبت ها بر اساس مقیاس.
  • مقایسه گزینه ها: ارزیابی حرکت های تجاری بالقوه و هزینه این اقدامات برای بهینه سازی تصمیم گیری شما.
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

پیاده سازی

وقتی شما داده ها را ارائه می دهید، یک داستان را می گویید. بر اساس گفته استاد دانشگاه استنفورد، جنیفر ال. آکر، داستان ها زمانی بهینه هستند که قابل یادآوری، تاثیرگذار و شخصی باشند.

شرکت خود را به مخاطبان معرفی کنید. خلاصه ای از گزارش عمیق تر برای تیم خود ارائه دهید. داده های حیاتی را برای مدیران خود برای اقدام ارائه دهید. امکانات جدیدی برای توسعه محصول به اشتراک بگذارید. پتانسیل رشد و دیدگاه طولانی مدت را با سرمایه گذاران بالقوه به اشتراک بگذارید. داستانی را بگویید که آینده شرکت شما را شکل می دهد.

stars icon Ask AI
info icon

برای منابع بیشتری که وقت شما را صرفه جویی می کند، به Charts Collection (Part 1) ما نگاهی بیندازید، همچنین نمودارهای نهایی (بخش 1) و Ultimate Charts (Part 2) ما را بررسی کنید.