slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه نمودارها (بخش 1) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در حین پیمایش در میان مجموعه برجسته نمودارها، یک اسلاید برجسته نمودار کیکی است. این نمودار کلیدی در مجموعه نمودارها (بخش 1) است و درک دسته بندی ها و حاشیه سود را برای هر یادگیرنده ساده می کند. نمودار دایره ای فصول را به طور مرتب ارائه می دهد، که باعث می شود تفسیر داده ها یک فرآیند بی دردسر باشد. با توانایی ادغام محکم با اکسل، فشار ویرایش داده ها را کاهش می دهد. ایده آل برای دانشجویان دانشگاه و مدیران سطح متوسط، این اسلاید نه تنها زمان را صرفه جویی می کند بلکه هر ارائه ای که در آن گنجانده شده است را بالا می برد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download