slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بوم مدل کسب و کار presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با پیشرفت نرم و ظریف از طریق ارائه 'مدل کسب و کار'، اسلاید 'استراتژی ایجاد ارزش' به عنوان یک ابزار ضروری به نظر می رسد. این اسلاید به طور متمایز زنجیره ارزش یک کسب و کار را نشان می دهد، به طور هوشمندانه سه بخش از دیدگاه های استراتژیک را در یک نمودار تصویری ادغام می کند. از مفهوم سازی ارزش کسب و کار تا اجرای استراتژی کسب و کار، این اسلاید سفر را بدون درز بیان می کند. طراحی شده برای کارآفرینان جوان یا متخصصان با تجربه که به دنبال بازآفرینی مدل کسب و کار موجود خود هستند، این اسلاید نمای کاملی از چگونگی ایجاد، جذب و تحویل ارزش توسط یک شرکت را فراهم می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download