slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our پیشنهاد ارزش presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

این اسلاید از ارائه 'پیشنهاد ارزش'، درک عمیقی از نیازهای مشتریان را فراهم می کند و بر جنبه های پیچیده بخش مشتری می تابد. این اسلاید بررسی می کند که چگونه یک برند یا محصول می تواند از ارزش خود برای برآورده کردن و بیشتر از انتظارات مشتری بهره ببرد، ارتقاء تصور ارزش فراتر از فقط اساسی. این مدل از رویکرد جامعی برای ارتباط برقرار کردن و وعده ها را ارائه می دهد، صحنه را برای بحث گسترده تری در مورد چگونگی ارتقاء یک محصول یا خدمات تنظیم می کند. واقعا باید برای کسانی که در بهبود برند و رشد پایدار سرمایه گذاری کرده اند، دیده شود.

FULL PREVIEW