slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our پس‌زمینه‌های ویدیویی (بخش 6) presentation. Available in Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به اسلاید 'پس زمینه ویدیویی' بپردازید، که بخشی از ارائه 'پس زمینه های ویدیویی (بخش 6)' است. این اسلاید با تم شهرسازی طراحی شده است تا مخاطب را مجذوب کند، که ساختمان هایی را نشان می دهد که می تواند برای توضیح مفاهیم بازاریابی استفاده شود. این اسلاید با اثر پارالاکس و انیمیشن بزرگنمایی ویدیو، تبدیل به یک تجربه بصری پویا می شود، که یک ارائه معمولی را تبدیل به یک تجربه بصری پویا می کند. هدف فقط ارائه یک پیام نیست، بلکه احساس آن را ایجاد می کند، تبدیل کردن اسلایدهای معمولی به داستان های بصری جذاب. این ابزار یک دارایی ارزشمند برای هر کسی است که می خواهد ارائه های خود را غنی کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download