resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

نیاز دارید تا اهداف استراتژیک خود را به عمل تبدیل کنید؟ چه نیاز به یک برنامه برای همکاری تیمی، توسعه حرفه ای، یا رشد شخصی داشته باشید، این طرح عملیاتی (بخش 2) ارائه قابل دانلود و سفارشی سازی بر اساس نیازهای شما است.

این شامل قالب هایی برای ردیابی عملیات، ماتریس های اولویت بندی وظایف، برنامه عملیاتی عادات اتمی، برنامه عملیاتی اهداف هوشمند، زمان بندی عملیات 100 روزه، و زمان بندی عملیات پروژه است.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برنامه عملیاتی بصری

بر اساس مروری که هاروارد بیزینس ریویو انجام داده، کسب و کارهایی که برنامه های عملیاتی خوب تعریف شده داشتند، 3.5 برابر احتمال بیشتری برای برتری نسبت به رقبا داشتند.

این برنامه عملیاتی استاندارد فضای زیادی را برای طراحی ها یا نمونه های محصول فراهم می کند و برای ایده هایی که نیاز به توضیح بصری دارند، بهتر است. البته، شما همیشه می توانید تصاویر را با کلمات جایگزین کنید. (اسلاید 7)

resource image

چارچوب حالا، بعد، بعدتر در میانه به ترتیب وظایف و اولویت آنها کمک می کند. زیر آن، منابع خاص می توانند فهرست شوند، مانند بودجه، زمان، پرسنل، تجهیزات، و مجموعه مهارت های مورد نیاز برای انجام وظیفه. در کنار، پیشرفت خود را ردیابی کنید و نتیجه نهایی از این اقدامات را بررسی کنید.

ردیاب عملیات تیمی

این طرح بندی ردیاب عملیات تیمی به وظایف این هفته، و وظایف هفته بعد تقسیم شده است. بازه زمانی می تواند بر اساس سرعت تیم شما تنظیم شود. (اسلاید 4)

resource image

همه چیز به این بستگی دارد که نیازهای تیم چقدر خاص هستند، و اگر می خواهید یک برنامه عملیاتی سطح بالا یا دیدگاهی بیشتر دقیق و وظیفه به وظیفه ارائه دهید. فهرست صاحب، وضعیت، زمان بندی قابل کشیدن، و تاریخ سررسید. اگر فضای بیشتری لازم است، جدول دوم را حذف کنید و ردیف ها را به جدول اول اضافه کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

اولویت بندی وظایف

پس چگونه تصمیم می گیرید که کدام مورد عملیاتی از یک لیست کامل وظایف مهم تر است؟

این ماتریس اولویت بندی عملیات استاندارد تلاش و تأثیر را در یک شبکه چهار در چهار رتبه بندی می کند تا ابتدا میوه های کم ارزش، یا "تلاش کم اما تأثیر بالا" را برداشت کند. هنگامی که پیروزی های سریع بررسی شدند، برای پروژه های بزرگ "تلاش زیاد، تأثیر بالا" بروید، و فقط وقتی وقت دارید، وظایف تلاش کم و تأثیر کم را نادیده بگیرید. (اسلاید 12)

stars icon Ask follow up
resource image

وظایف همچنین می توانند بر اساس اهمیت در مقابل فوریت اولویت بندی شوند. این چارچوب از ماتریس ایزنهاور پیروی می کند. با دسته بندی وظایف بر اساس فوریت و اهمیت آنها، این کسب و کارها فعالیت های غیرضروری را بطور موثری حذف کردند، روی آنچه واقعا مهم است تمرکز کردند، و سود خود را افزایش دادند. (اسلاید 15)

هنگامی که تمام وظایف نقشه برداری شده اند، می توانید نتایج خود را در این نمودار اولویت عملیات جدول بندی کنید.(اسلاید 10)

resource image
resource image

چارچوب های برنامه عملیاتی

عادت های اتمی

ما اغلب برآورد می کنیم که چه می توانیم در یک روز انجام دهیم، و زیر برآورد می کنیم که چه می توانیم در یک سال انجام دهیم. در کتاب عادت های اتمی، نویسنده در مورد چگونگی بهبود روزانه فقط 1٪ می نویسد که می تواند به مرور زمان نتایج شگفت انگیز را فراهم کند. این اصل رشد ترکیبی برجستگی زیادی به پتانسیل بزرگ تغییرات کوچک و مداوم در طول زمان می دهد.

stars icon Ask follow up

این اسلاید یک برنامه عملیاتی را بر اساس آموزش های عادت های اتمی ساختار می دهد. به طور خاص، عادت هایی که باید شکل گیرند و عادت هایی که باید شکسته شوند. همچنین به شما اجازه می دهد تا محرک ها و انگیزه هایی را که به دستیابی به این اهداف کمک می کنند، شناسایی کنید. (اسلاید 25)

resource image

اهداف هوشمند

برنامه های عملیاتی همچنین می توانند بر اساس ایده اهداف هوشمند طراحی شوند، که مخفف خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و به موقع است. این نمودار جریان با هدف نهایی شروع می شود، شاخه به شاخه به شاخص های خوب تعریف شده، معیارها و هدف ها می رود. (اسلاید 26)

resource image

بگویید هدف شما افزایش 20٪ خروجی تیم است، شاخص ها ممکن است شامل کاهش زمان تکمیل پروژه و کمتر خطا باشد. اقدامات می توانند شامل نرخ های بهره وری فعلی پایه و هدف ها می توانند به بهبود درصدی مشخص در ماه برای رسیدن به نشان 20٪ در شش ماه تنظیم شوند. 

صد روز اول

یک راه موثر برای مقابله با اهداف پیچیده این است که آنها را بر اساس دوره های زمانی به مراحل تقسیم کنید. به عنوان یک برنامه عملیاتی مبتنی بر بازه زمانی، نقشه عملیاتی 100 روزه وظایف یا تحویل های کلیدی را در طول حدود یک چهارم از زمان پخش می کند، که به طور مناسب با فرکانسی که کسب و کارها معمولا عملکرد را اندازه گیری می کنند، مطابقت دارد.

stars icon Ask follow up

این تصویرسازی 100 روز را به چهار فاز 25 روزه تقسیم می کند، در حالی که این تصویرسازی زمانبندی را به پنج فاز 20 روزه می شکند. (اسلاید 29)

resource image

به طور جایگزین، در نظر بگیرید یک برنامه عملیاتی 30-60-90 روزه. این به خصوص زمانی که در حال شروع یک شغل یا پروژه جدید هستید، مفید است، زیرا سه ماه اول می تواند واقعا شما را برای موفقیت آینده آماده کند. (اسلاید 31)

resource image
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

زمانبندی عملیات پروژه

آخرین اما نه کمترین، اگر می خواهید یک برنامه عملیاتی را در سبک یک نمودار گانت امتحان کرده و واقعی ببینید، این الگوی اسلاید کار را انجام می دهد. علاوه بر این، برای دریافت خواندن بهتری از وضعیت کلی پروژه، نوارهای پیشرفت را بر روی زمانبندی ها با یک تکرار ساده اضافه کنید. (اسلاید 21)

resource image

نتیجه گیری

به یاد داشته باشید، حتی اهداف ترسناک ترین هم می توانند با مدیریت مناسب وظیفه مدیریت شوند.پس از این الگوی طرح عملیاتی استفاده کنید تا ذهن خود را به یک برنامه بازی عملی ترتیب دهید. چه برای افزایش بهره وری تیم یا دستیابی به بهترین شخصی جدید خود، شما می توانید این ارائه طرح عملیاتی (بخش 2) را همین حالا دانلود و سفارشی کنید تا پیشرفت را شروع کنید. 

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download