resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

آیا رویکرد خطی سنتی به مدیریت پروژه شما را با بودجه ای بیش از حد و محصولی کم توسعه یافته و زمان بازاری کشیده شده رها کرده است؟ رویکرد چابک برای مدیران با پروژه های پیچیده که نیاز به مراحل متعدد بازخورد و بازنگری دارند، انعطاف پذیری، شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتری فراهم می کند. با این مدیریت پروژه چابک دسته، تمرکز بر نیازهای مشتری با رویکرد تکراری برای حداکثر موفقیت پروژه.

stars icon
25 questions and answers
info icon

The agile approach facilitates team collaboration in project management by providing greater flexibility, transparency, and accountability. It allows for multiple phases of feedback and revision, which encourages continuous communication and collaboration among team members. This iterative approach focuses on customer needs and maximizes project success.

Some of the best practices in agile project management include: focusing on customer needs, using an iterative approach, incorporating feedback and revisions at multiple stages, maintaining transparency and accountability, and providing flexibility in managing complex projects.

The agile approach helps in managing project risks by providing greater flexibility, transparency, and accountability. It allows for multiple phases of feedback and revision, which can help in identifying and mitigating risks early in the project. It also focuses on customer needs, which can help in ensuring that the project is aligned with the expectations and requirements of the customer, thereby reducing the risk of project failure.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

در فرآیند توسعه چابک، یک مدیر نیازمندی ها را دریافت می کند، تیم راه حل های ممکن را توسعه می دهد و تا تایید نهایی یا راه اندازی محصول، تکرارهای متعددی را منتشر می کند. (اسلاید 7)

resource image

اسکرام یک روش چابک متداول است. نقش های تیم اسکرام می توانند به عنوان یک نمودار سازمانی دسته بندی شوند تا نقش دارندگان کلیدی در تیم مدیریت پروژه را تفصیل کنند. (اسلاید 9)

resource image

تصویرسازی های نظرسنجی مشتری کنبان می توانند به عنوان یک شکل از مدیریت چابک برای محدود کردن کار در حال پیشرفت، مدیریت جریان کار و ایجاد حلقه های بازخورد مثبت استفاده شوند. (اسلاید 12)

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

Agile project management helps in managing complex projects by allowing for flexibility and adaptability. It breaks down the project into smaller, manageable parts called iterations. These iterations are developed and tested in short cycles, allowing for regular feedback and adjustments. This approach ensures that any issues or changes can be addressed promptly, reducing the risk of project failure. Agile methodologies like Scrum and Kanban further aid in project management by defining team roles and managing workflows respectively.

Some best practices for implementing agile project management include:

1. Regularly receiving requirements and project constraints from the manager and developing possible solutions.
2. Releasing multiple iterations until final approval or product launch.
3. Using Scrum, a commonly used agile methodology, and clearly defining team roles.
4. Using Kanban boards for workload management and progress tracking. They help limit work in progress, manage workflows, and create positive feedback loops.

Agile project management helps in reducing time-to-market by allowing for continuous improvement and iteration of the product. This means that instead of waiting for the entire product to be completed before it is launched, parts of the product or service can be released and tested in the market. Feedback from these tests can then be used to improve the product, and this cycle continues until the final product is ready. This approach ensures that the product is always improving and can be launched in the market as soon as it meets the minimum viable product (MVP) criteria.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

نتیجه

روش چابک مدیریت پروژه می تواند توسط سازمان های هر اندازه ای استفاده شود. برای سازمان های بزرگ با مسئله میراثی، چابک می تواند به ویژه منجر به جریان کاری کارآمدتر از مدل سنتی آبشاری شود.

با چابک، مدیران می توانند رویکرد تکراری و همکاری محور به توسعه محصول و سازماندهی پروژه را در پیش بگیرند. تمرکز چابک بر نیازهای مشتری است و منابع و برداشت های لازم برای ایجاد یک محصول با واقعیت بازار را به حداقل می رساند. انعطاف پذیری بیشتر و سرعت سریع تر نیز باعث می شود زمان بازگشت سریعتر شود - بیشترین مزیت برای مدیران پروژه.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

روش شناسی

ما با بررسی روش شناسی چابک و چگونگی استفاده آن در مدیریت پروژه شروع می کنیم. Agile Method for Digital Product در ابتدا به عنوان رویکردی جدید به توسعه نرم افزار توسعه یافت، اما این اصول به مدیریت پروژه، توسعه محصول و حتی مدیریت سازمانی ترجمه و اعمال شده است. برای هر تیمی که باید پاسخگو و سریع در تطبیق باشد، چابک می تواند روش قوی تری باشد تا در مقابل روش سنتی، روش آبشاری که در آن وظایف به صورت توالی خطی انجام می شوند.

stars icon Ask follow up

بین روش های سنتی و چابک مدیریت پروژه، تفاوت های کلیدی وجود دارد. چابک بسیار متمرکز بر مشتری است، زیرا توسعه محصول را بر اساس کاربر نهایی از طریق چندین دوره بازخورد و بازنگری متمرکز می کند. همچنین انعطاف پذیر است، که این یک نکته کلیدی است که آن را از افت تلقی هزینه های غرق شده که می تواند در مدل های سنتی رخ دهد، جدا می کند.اینجا جایی است که مدیران فکر می کنند فقط به خاطر اینکه یک برنامه تهیه شده است، باید ادامه یابد حتی اگر در فرآیند نشانه های هشدار دهنده ای ظاهر شود. اما Agile به ذینفعان و شرکت کنندگان فرصت می دهد تا در صورت لزوم تغییر مسیر دهند و یا یک نسخه جدید ارائه دهند یا از ابتدا شروع کنند.

stars icon Ask follow up

روش سنتی همچنین بر روی اسناد و جزئیات اداری زمان بری تمرکز دارد که اعضای تیم مجبور به تکمیل آن هستند اما ممکن است هزینه های سربار را نیاز داشته باشد. این می تواند به راحتی ساعات ارزشمند را از وظایف اجرایی مفید بگیرد.

Agile به دنبال راه حل های کاربردی و بیشترین ارزش تجاری در کمترین زمان است. پروژه هایی که با رویکرد Agile مدیریت می شوند معمولاً دارای چرخه های انتشار کوتاه تری هستند، که زمان رسیدن به بازار را تسریع می کند. به همین دلیل Agile به خصوص در توسعه محصول یا ویژگی محصول کاربرد دارد. (اسلاید 3)

resource image

مزایا

سپس، ما به برخی از مزایای کلیدی Agile می رسیم، که شامل بهترین مدیریت اولویت ها، بهبود دید پروژه، افزایش روحیه تیم، هماهنگی بهتر بین نیازهای تجاری و IT، افزایش بهره وری و زمان سریع تر رسیدن به بازار است. درصدهای اینجا نمودارهای قابل ویرایشی هستند که یک مدیر پروژه می تواند برای ارزیابی اینکه چگونه این حوزه های کلیدی پس از تغییر به Agile بهبود یافته اند، استفاده کند. (اسلاید 4)

stars icon Ask follow up

فرآیند

فرآیند مدیریت پروژه Agile می تواند در مراحل مشاهده شود: کار قبلی، شروع پروژه با مجموعه اولیه از نیازمندی ها (بیایید آنها را به عنوان نیازمندی های A در اینجا گروه بندی کنیم)، بازخورد برای این مجموعه اولیه از نیازمندی ها و نیازمندی های B، سپس بازخورد و نیازمندی های C. نیازمندی های پروژه گاهی اوقات همچنین به عنوان وظایفی شناخته می شوند که باید در هر مرحله انجام شوند.

stars icon Ask follow up

مرحله کار قبلی فقط به Agile اختصاصی نیست. هر پروژه برای شروع نیاز به یک طرح اولیه دارد، بدون توجه به روش مدیریت آن. مرحله کار قبلی می تواند جایی باشد که مدیران تعریف کنند چه چیزی را می خواهند، چه پروژه ای را در بر می گیرد، وظایف اصلی مورد نیاز، توافقات قراردادی با ذینفعان خارجی، و یک طرح انتشار پیشنهادی. چون کل نکته Agile این است که اجازه تغییر مسیر را بدهد، طرح انتشار اصلی بیشتر شبیه یک طرح اولیه کلی از جایی است که می توانید بروید اما می تواند تنظیم شود.

stars icon Ask follow up

برای مثال، شما می خواهید یک ویژگی خرید زنده را به یک سایت تجارت الکترونیک اضافه کنید. کار قبلی توسعه دید محصول و چگونگی ادغام آن با وب سایت و پایگاه کاربران موجود شما، توافقات قراردادی اولیه با استعدادهایی که در موج اول محتوای زنده که با محصول راه اندازی می شود، درگیر خواهند بود، و طرح انتشار اصلی و ویژگی های شما خواهد بود.

stars icon Ask follow up

حالا شما فرآیند Agile را شروع می کنید و تلاش می کنید تا نیازمندی های "گروه A" پروژه را برآورده کنید. برای این ویژگی Livestream، بگذارید بگوییم نیازمندی های گروه A شما برای ارائه یک wireframe کم وضوح از چگونگی کار کردن رابط کاربری است.در توسعه چارچوب سیمی، شما باید سه نسخه ممکن را ایجاد کنید، سپس یک نمونه اولیه با وضوح پایین برای تعدادی از کاربران برای آزمایش توسعه دهید.

stars icon Ask follow up

پس از جمع آوری بازخورد از گروه آزمایشی خود، وقت آن است که آن را در متغیرهای "گروه B" پیاده سازی کنید تا نسخه بعدی خود را ایجاد کنید. یکی از وظایف اولیه شما در این نقطه می تواند تحلیل و ترکیب نتایج مطالعه و درک آنها باشد. دیگری می تواند بحث در مورد تغییرات UX با تیم نرم افزاری، تغییر نمونه اولیه با وضوح پایین، و ایجاد نمونه های با وضوح بالا برای دوره دیگر بازخورد باشد. یک گروه کاربری دیگر را برای بازخورد برنامه ریزی کنید، سپس بازخورد آنها را ترکیب و در متغیرهای "گروه C" پیاده سازی کنید تا شست و شو، تکرار، و انتشار.

stars icon Ask follow up

حال، برای مقایسه، این پروژه اگر از مدل سنتی پیروی می کرد، و نه چابک، چگونه به نظر می رسید؟ تیم توسعه شما رابط کاربری را طراحی می کرد، یک نمونه اولیه با وضوح بالا را ارائه می داد، آن را به تیم توسعه می فرستاد تا نسخه کامل را ایجاد کند، و آن را به صورت کاملا شکل گرفته راه اندازی می کرد تا فقط کشف کند که کاربران را گیج می کند. در این نقطه، تغییرات را ایجاد کردن سخت تر و کندتر است زیرا بسیاری از پیوندها در زنجیره قبلا به هم پیوسته اند. برای هر تغییر کوچک، ممکن است تغییرات زیادی در سایر موارد نیز دخیل باشد. این است که چرا چابک معمولا موفق تر است و اشتباهات را قبل از اینکه بیشتر غیرقابل برگشت شوند، می گیرد.

stars icon Ask follow up
resource image

جزئیات فرآیند

یک فرآیند چابک بیشتر شامل تجزیه و تحلیل افراد درگیر در چرخه عمر است. پروژه با ذینفعان شروع می شود، که می تواند هم داخلی و هم خارجی باشد، یک مدیر اجرایی یا سرمایه گذار، یا حتی یک شخصیت کاربر با درخواست توسعه. درخواست های آنها ارتباط برقرار می کنند و سپس به مشخصات پروژه ترجمه می شوند. مشخصات پروژه سپس توسط مالک پروژه یا محصول مدیریت می شود. این رهبر تیم گزارشاتی را تهیه می کند که برای مدیریت لیست انتظار متغیرهایی که باید توسعه یابند و اعزام شوند، استفاده می شود.

stars icon Ask follow up

در این مثال، سه نسخه اصلی وجود دارد. پس از انتشار هر نسخه، یک لیست انتظار از مناطق برای بهبود (بر اساس بازخورد) وجود خواهد داشت که قبل از انتشار بعدی باید پیاده سازی شود. (اسلاید 6)

اسکرام

اسکرام یک روش رایج مدیریت پروژه چابک است. Scrum Process شش عنصر کلیدی دارد.

اولین عنصر، لیست انتظار محصول، یا لیست متغیرهایی است که اولویت بندی شده و اغلب به بسته های کار تقسیم می شوند. عنصر دیگر اسکرام، اسپرینت ها است که کار را به مدت زمان ثابت (معمولا چند روز) تقسیم می کند که بر روی یک بسته کار خاص برای نتیجه کاربردی تمرکز می کند.

این اسپرینت ها سپس در یک جلسه مورد بررسی قرار می گیرند که در آن تیم نتیجه را برای بازخوردی که در اسپرینت بعدی پیاده سازی می شود، ارائه می دهد. سپس از یک لیست انتظار اسپرینت برای تقسیم کار به بسته های کوچکتر یا تخصیص به تیم های کوچکتر و ثبت کار باقیمانده برای هر بسته استفاده می شود.ایده این است که محصول را در قالب افزایش های بهبود شکل دهیم تا هر اسپرینت بتواند سطحی از قابلیت قابل حمل را به دست آورد. در نهایت، جلسات روزانه اسکرام، که اغلب توسط استاد اسکرام رهبری می شوند، تایید می کنند که همه چیز در راه درست است.

stars icon Ask follow up

برای تقسیم بندی بر اساس پروفایل روان شناختی، مشتریان خود را بر اساس سبک زندگی، شخصیت، ارزش ها و علاقه مندی ها تقسیم بندی کنید. برای مثال، بیایید بگوییم مشتریان هدف شما سبک زندگی یک حرفه ای شهری را دنبال می کنند. شخصیت آنها کنجکاو با عشق به نوآوری های جدید و آخرین ابزارها است. آنها ارزش ثبات، سیالیت و آسانی استفاده را دارند و در همه چیز از هنر و سرگرمی تا فناوری علاقه مند هستند. با این حال، علاقه یکپارچه آنها انجام کارهای روزانه آسان تر است.

stars icon Ask follow up

بیایید بگوییم می خواهید از این تصویر بصری به عنوان بخشی از جلسه اسکرام روزانه خود استفاده کنید. شما واقعا می توانید این اطلاعات را ویرایش کنید تا جزئیاتی که می خواهید تحت هر عنصر مرور کنید را لیست کنید. برای مثال، در زیر کیسه کالا، می توانید نقاط فهرست را با الزاماتی که هنوز باید اجرا شوند، جایگزین کنید. در زیر اسپرینت، می توانید وضعیت فعلی اسپرینت را خلاصه کنید. کارت اسپرینت بک لاگ شما آنچه هنوز باید به دست آورد را پوشش می دهد. (اسلاید 8)

stars icon Ask follow up
resource image

کانبان

روش چابک دیگری که مفید است کانبان است. Kanban Methodology یک گردش کار لاغر را در قالب یک فرمت کارت یادداشت مجسم می کند، با ستون هایی که به مراحل فرآیند توسعه مطابقت دارند و کارت هایی که برای وظایف فردی اختصاص داده شده اند.

کانبان سیاست ها را با تعریف جمعی از فرآیند و دستورالعمل های توافق شده، صریح می کند و به طور طبیعی حلقه بازخورد برای بهبود مداوم از طریق جلسات منظم ایجاد می کند. همچنین، کانبان با کاهش گلوگاه ها، مدیریت گردش کار را آسان تر می کند زیرا همه می توانند ببینند که تاخیر در زنجیره کجاست. و به دلیل اینکه کار در حال انجام را محدود می کند تا از چند وظیفگی جلوگیری کند، کانبان اعضای تیم را بیش از حد مشغول نمی کند.

stars icon Ask follow up

شما می توانید از رنگ ها برای نمایش اعضای تیم فردی و وظایفی که به آنها اختصاص داده شده است، استفاده کنید. تخته کانبان از کیسه کارهای باقی مانده، کارهایی که پذیرفته شده اند، و کارهایی که باید اجرا شوند، تست شوند و سپس تکمیل شوند، تشکیل شده است.

با ویژگی خرید زنده ما، کیسه کار باقی مانده تمام وظایفی خواهد بود که ما قبلا تعریف کرده ایم، مانند توسعه چارچوب سیمی، ویژگی های UX و هر هماهنگی با استعداد یا گروه های آزمایشی که باید مدیریت شود. به عنوان مدیر پروژه، شما وظایف را از کیسه کار باقی مانده بردارید و آنها را به اعضای تیم فردی اختصاص دهید. همانطور که می بینید، شاید توسعه دهنده نرم افزار اصلی سبز روشن باشد. در اینجا آنها سه وظیفه در کارهایی که باید انجام شوند و یکی در حال پیشرفت دارند. هماهنگ کننده شراکت ها، که مسئول مدیریت استعداد است، سبز تیره است.در این مورد، تمام وظایف مربوط به جذب استعداد انجام شده است، زیرا تمام قراردادها با متأثرینی که آزمایش می کنند و بازخورد می دهند و سپس محتوا را در زمان راه اندازی منتشر می کنند، امضا شده است. (اسلاید 11)

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

نقشه راه

یک نقشه راه چابک می تواند به عنوان یک جدول زمانی پروژه برای پیگیری پیشرفت در طول چندین سال استفاده شود. در این تصویر، سه جریان کاری مختلف می توانند در طول سال ها پیگیری شوند و با سطح ریسک پروژه رنگ کدگذاری شده اند. پروژه Risk Management مهم است زیرا ممکن است رویدادها یا شرایط نامعلومی وجود داشته باشد که فرایند پروژه را مختل می کند. آگاهی از نتایج ممکن یا اختلالات ممکن، مدیر و ذینفع را بهتر آماده می کند.

stars icon Ask follow up

برای پروژه ها یا وظایفی که ریسک بالایی دارند، می توانید ببینید که کجا باید تمرکز کنید، یا اولویت های وظیفه را تنظیم کنید تا وظیفه کلیدی دیگری کاملاً وابسته به موفقیت یک وظیفه با ریسک بالا نباشد. در حالت ایده آل، وظیفه ای که پس از وظیفه با ریسک بالا انجام می شود، می تواند علیرغم موفقیت یا شکست وظیفه با ریسک بالا انجام شود.

stars icon Ask follow up

در مورد ویژگی خرید زنده ما، تاخیر در ثبت نام خالقان محتوا می تواند منجر به راه اندازی ضعیف با محتوای کافی برای حفظ کاربران فعال شود، یا حتی بدانند که این ویژگی جدید چگونه کار می کند. وظیفه با ریسک بالای دیگر می تواند ایجاد داشبورد خالق که خالقان محتوای خود را بارگذاری می کنند، باشد. اگر این بخش پشتیبانی به درستی راه اندازی نشود، هیچ کس نمی تواند محتوای خود را بارگذاری کند یا پخش زنده را تماشا کند، که این موضوع به طور کامل راه اندازی شما را از بین می برد. (اسلاید 13)

stars icon Ask follow up

به طور جایگزین، یک برنامه انتشار چابک نوع دیگری از نقشه راه است که مدیران پروژه می توانند از آن برای پیگیری جداول زمانی در نسخه ها و انتشارات مختلف استفاده کنند. این بیشتر یک تصویر بصری مرحله ای است که وظایف و پیشرفت را در طول تکرارها پیگیری می کند، که می تواند تغییر مفیدی باشد بسته به اینکه چه اطلاعاتی نیاز دارید برای پیگیری یا ارتباط با ذینفعان کلیدی در مراحل مختلف پروژه.(اسلاید 15)

stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download