resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

قابلیت کلی جریان کار تجارت خود را افزایش دهید، رضایت مشتری و نتایج خط پایین را افزایش دهید، تغییرات، زباله و زمان دستکاری را کاهش دهید و فرصت های مزیت رقابتی بی نهایت را توسعه دهید. اسلایدهای ارائه قابل تنظیم You Exec به شما کمک خواهد کرد تا یک نقشه راه و برنامه اجرای فرآیندهای جدید برای مشارکت تیم کامل ایجاد کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

با نقشه راه Six Sigma به مقصد نهایی خود به سرعت و آسانی برسید. برای موانع غیرمنتظره آماده شوید، خطرات سفر را ارزیابی کنید و هر پیچ و خم را در راه موفقیت ارزیابی کنید.

resource image

از این اسلاید که یک مدل اجرایی 12 مرحله ای را نشان می دهد، برای تعریف استانداردهای عملکرد، تأیید سیستم اندازه گیری، برقراری قابلیت فرآیند، کشف روابط متغیر و کنترل سیستم و بیشتر استفاده کنید.

resource image

با این اسلاید، صدای مشتریان خود را برای توضیح "چرا" پشت "چه" تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید و استراتژی های خود را با تقاضای آنها سفارشی کنید. به قابلیت های بیشتری برای تقسیم بندی بهتر رفتار مشتریان دسترسی پیدا کنید.

resource image
stars icon Ask follow up

کاربرد

به گفته انجمن آمریکایی کیفیت (ASQ)، "Six Sigma یک روش است که به سازمان ها ابزارهایی را برای بهبود قابلیت فرآیندهای تجاری خود می دهد. این افزایش در عملکرد و کاهش در تغییر فرآیند کمک می کند تا کاهش خرابی و بهبود در سود، اخلاق کارکنان و کیفیت محصولات یا خدمات را رهبری کند."

دو روش اصلی به رویکرد Six Sigma وجود دارد: تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل (DMAIC) و تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، طراحی و تأیید (DMADV).

استفاده از DMADV برای:

  • تعریف خواسته های مشتری، همچنین اهداف و KPI های شما برای فرآیند و محصول
  • اندازه گیری عملکرد در مقابل خواسته های مشتری
  • تجزیه و تحلیل و تعیین استراتژی برای فرآیند و محصول
  • طراحی و استفاده از فرآیندهای مورد نیاز برای فرآیند یا محصول جدید
  • تایید نتایج و تنظیم عملکرد
resource image

استفاده از DMAIC برای:

  • تعریف مشکل و استراتژی بهبود فرآیند
  • اندازه گیری داده هایی که از فرآیند جمع آوری کرده اید و برقراری وضعیت کیفیت
  • تجزیه و تحلیل داده هایی که جمع آوری کرده اید تا به ریشه مشکل برسید
  • پیاده سازی و نهایی کردن برنامه اقدام بهبود
  • کنترل برنامه اقدام بهبود
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مطالعه موردی

شرکت Pall

بر اساس ASQ، "عالی بودن فرآیند" در شرکت Pall با استفاده از ترکیبی از Lean، Six Sigma، متریک های داشبورد و مشارکت تیم، اطمینان حاصل می کند که تلاش های بهبود با امور تجاری هماهنگ هستند. "عالی بودن فرآیند" در محل پورتوریکو Pall در سال 2004 آغاز شد و در فلوریدا در سال 2007 و در کالیفرنیا و اروپا در سال 2008 ادامه یافت. نتایج از پورتوریکو نشان داد که 50٪ بهبود در کیفیت محصول و فرآیند، کاهش موجودی همراه با 98.5٪ تحویل به موقع به مشتریان و کاهش زمان چرخه محصول بیش از 25٪.

stars icon Ask follow up

Siemens VDO

Siemens VDO از پنج ستون برای حمایت از استراتژی کیفیت شرکت برای دستیابی به رهبری درجه یک جهانی در صنعت خودرو استفاده می کند. و Six Sigma یکی از آنها است. پس از شروع اجرای رویکرد Six Sigma، Siemens VDO نتایج شگفت انگیز رضایت مشتری را نشان داد. در واقع، این شرکت جایزه برنز در مسابقه بین المللی تیم عالی 2006 را برنده شد و برای استفاده از Six Sigma شناخت جهانی کسب کرد.

stars icon Ask follow up

Firstsource Solution

هدف Firstsource Solutions کاهش زمان برگشت و تایید سریع تر برنامه های مشتری مربوط به مشتری مربوط به مشتری بود. اختصاص یک پروژه Six Sigma کمک کرد به افزایش نسبت تبدیل برنامه به وام مشتری Firstsource Solutions و افزایش درآمد مشتری با 6.9 میلیون پوند.

resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download