resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

چکیده

مدیریت رقابت در هسته تدوین استراتژی است، اما مدیران کسب و کار اغلب در آن شکست می خورند زیرا آنها به رقابت بیش از حد باریک و منفی نگاه می کنند. درک منابع زیربنایی فشار رقابتی زمینه ای برای طرح استراتژیک عمل می سازد. با ارائه ما تحلیل پنج نیروی پورتر شما می توانید مشتریان، تامین کنندگان، ورودی های احتمالی، محصولات جایگزین و شرکت های رقیب را ارزیابی و تحلیل کنید و با تسلیح کامل رقابت را تسخیر کنید.

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

اسلایدهای زیر پنج نیروی چارچوب پورتر را توضیح می دهند، براساس مدل توسعه دهنده مایکل پورتر.

تهدید ورودی های جدید به این معنی است که تهدید ورودی های جدید به صنعت می تواند باعث شود بازیکنان فعلی قیمت ها را پایین نگه دارند. ورود ظرفیت جدیدی را به ارمغان می آورد و سقفی بر سود پتانسیل صنعت قرار می دهد.

resource image

تهدید محصولات یا خدمات جایگزین به این معنی است که وقتی یک محصول یا خدمت جدید به طور متفاوتی نیاز اساسی را برآورده می کند، سود صنعت رنج می برد. (ایمیل جایگزین برای پست اکسپرس است).

resource image

قدرت مذاکره خریداران به این معنی است که مشتریان قدرتمند می توانند از نفوذ خود برای کاهش قیمت ها استفاده کنند یا خدمات بیشتری را با قیمت هایی که قبلا تعیین شده اند، بخواهند، ارزش بیشتری را برای خود به دست آورند.

resource image

قدرت مذاکره تامین کنندگان به این معنی است که تامین کنندگان می توانند از قدرت مذاکره خود برای افزایش قیمت ها استفاده کنند یا از رقبای صنعت شرایط بیشتری را بخواهند و سود را کاهش دهند.

resource image

رقابت بین رقبای موجود به این معنی است که اگر رقابت شدید باشد، قیمت ها را پایین می برد یا سود را با افزایش هزینه های رقابتی از بین می برد. شرکت ها ارزشی را که ایجاد می کنند رقابت می کنند.

resource image
stars icon
1 questions and answers
info icon

Creating a Porter's Five Forces Model for a top-tier business school in the Netherlands would look something like this:

Threat of New Entrants: The threat is relatively low due to high entry barriers such as the need for accreditation, reputation, and significant capital investment.

Threat of Substitute Products or Services: The threat is moderate. Online courses, vocational training, and self-learning platforms can serve as substitutes.

Bargaining Power of Buyers (Students): The power is moderate. Students can choose among various schools, but the reputation and quality of top-tier schools limit their bargaining power.

Bargaining Power of Suppliers (Faculty): The power is high. Top-tier faculty are in demand and can negotiate for better terms.

Rivalry Among Existing Competitors: The rivalry is high. There are several top-tier business schools in the Netherlands, and they compete for the best students and faculty.

Remember, this is a generalized analysis and the specifics can vary based on the individual school's circumstances.

stars icon Ask AI
info icon
resource image

مشاوره کارشناس

در مقاله ای که برای Harvard Business Review (HBR) نوشته است، توسعه دهنده چارچوب پورتر نصیحت خود را بر اساس تحلیل مدل ارائه می دهد.

  • قرار دادن شرکت - "رویکرد اول ساختار صنعت را به عنوان داده شده می پذیرد و نقاط قوت و ضعف شرکت را با آن مطابقت می دهد. استراتژی می تواند به عنوان ساخت دفاع در برابر نیروهای رقابتی یا به عنوان یافتن موقعیت هایی در صنعت که نیروها ضعیف تر هستند، مشاهده شود."
  • تأثیرگذاری در تعادل - "هنگام مواجهه با نیروهایی که رقابت صنعت را رانندگی می کنند، یک شرکت می تواند استراتژی ای را طراحی کند که حمله می کند. این وضعیت طراحی شده است تا بیش از حد با نیروها خود کنار بیاید؛ هدف آن تغییر دادن علل آنها است."
  • استفاده از تغییرات صنعت – "تکامل صنعت از نظر استراتژیک بسیار مهم است زیرا البته تکامل، تغییراتی را در منابع رقابتی که من شناسایی کرده‌ام به همراه دارد. به عنوان مثال، در الگوی معروف چرخه عمر محصول، نرخ رشد تغییر می‌کند، می‌گویند تمایز محصول با رسیدن کسب و کار به بلوغ بیشتر، کاهش می‌یابد و شرکت‌ها تمایل دارند به صورت عمودی یکپارچه شوند."
  • رقابت چندجانبه – "کلید رشد - حتی بقا - این است که موقعیتی را احاطه کنید که کمتر در معرض حمله از سوی رقبای مستقیم، چه مستقر یا جدید، باشد و کمتر در معرض ساییدگی از سوی خریداران، تامین کنندگان و کالاهای جایگزین."
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مطالعه موردی

Facebook, Inc.

Forbes با استفاده از تحلیل پنج نیروی پورتر، شبکه اجتماعی بزرگ، فیسبوک را تحلیل کرد. این نتایج به دست آمد:

  1. رقابت درون صنعتی – بازیکنان بسیاری در صنعت از پلتفرم‌های کامل مانند Google+ تا سایت‌های شبکه اجتماعی تخصصی و برنامه‌های جدید موبایل می‌توانند رشد پایگاه کاربری فیسبوک را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه فضای شبکه‌های اجتماعی به نوآوری و معرفی فناوری‌های جدید مستعد است، نمی‌توان پایگاه کاربری عظیم فیسبوک را به عنوان مسلم در نظر گرفت. علاوه بر این، شرکت‌هایی که به بازاریابان اجازه تبلیغات هدفمند می‌دهند و پلتفرم‌های توسعه جدید برای توسعه‌دهندگان برنامه باید به عنوان رقبا در نظر گرفته شوند.
  2. قدرت مذاکره مشتریان – ارائه تجربه کاربری رضایت بخش برای کسب و حفظ پایگاه مشتری در پلتفرم‌های شبکه اجتماعی حیاتی است زیرا در حالی که کاربران پلتفرم‌های شبکه اجتماعی دارای قدرت مذاکره بالایی هستند، همین امر برای بازاریابان محدود است (امنیت داده‌های شخصی، اخبار جعلی و ترولینگ در سال‌های اخیر بیشترین تجربه کاربری پلتفرم را آسیب زده است).
  3. تهدید ورود بازیکنان جدید – با توسعه سریع محیط موبایل، بازیکنان جدیدی وارد بازار خواهند شد، زیرا کسب و کار اینترنتی به خصوص با موانع پایین ورود مواجه است. با این حال، بدون منابع لازم برای بازاریابی و کسب شناخت برند، موفقیت غیرممکن است و فیسبوک از نظر منابع بسیار جلوتر است.
  4. تهدید محصولات جایگزین – جایگزین‌های جدیدی برای فیسبوک به طور مداوم در حال ظهور هستند با شبکه‌های اجتماعی متعددی که به علایق خاصی مانند آشپزی، DIY، بازی و غیره پرداخته‌اند و محبوبیت آن‌ها می‌تواند سطح مشارکت در ملکیت‌های فیسبوک مانند Instagram و WhatsApp را تحت تاثیر قرار دهد.
  5. قدرت مذاکره تامین‌کنندگان – برخی از ارائه‌دهندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار (سرورها، ذخیره‌سازی، برق، نرم‌افزار، تجهیزات مرکز داده و دفتر، فناوری و غیره) ممکن است قدرت مذاکره متوسطی روی فیسبوک داشته باشند."
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download