slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our فرستنده ایمیل (با اکسل) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

با ورود به جدول 'فرستنده ایمیل'، مدل 'محتوای ایمیل' به عنوان یک جزء حیاتی برجسته می شود. این مدل برای ساخت بدنه ایمیل ها طراحی شده است، امکان شخصی سازی و خلاقیت را فراهم می کند. این مدل از اسکریپت نویسی پایتون و API ها برای تعامل با خدمات ایمیل مانند Gmail و Hotmail استفاده می کند. همچنین از HTML پشتیبانی می کند، امکان قالب بندی متن غنی در ایمیل ها را فراهم می کند. این مدل بخشی از اسکریپت پایتون بزرگتر است که حریم خصوصی و امنیت لیست های ایمیل، محتوا و پیوست ها را تضمین می کند. این یک ابزار رایگان است که مستقیماً روی یک کامپیوتر شخصی اجرا می شود، یک جایگزین امن برای خدمات ایمیل آنلاین ارائه می دهد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download