slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our از دست دادن سیگنال book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

به فصلی با عنوان 'از دست دادن سیگنال - تصویر' بپردازید، که سفر بصری شگفت انگیز سقوط RIM را نشان می دهد. این فصل با نوراندن نقاط نابسامانی، حواس پرتی و تیم های ناهمگون، به طور بی دریغ جزئیات پیچیده مشکلات RIM را بافته است. با گرافیک ها و نمودارها، پیچیدگی های پیچیده ای را که منجر به سقوط پادشاه اسمارت فون شد، رمزگشایی می کند. تصاویر برجسته به طور دقیق حقیقت دروس حیاتی را که در کتاب 'از دست دادن سیگنال' روایت شده است، به تصویر می کشد. این یک خواندنی ضروری برای علاقه مندان به کسب و کار و مدیرانی است که می خواهند از دام ها اجتناب کنند و در کیهان شرکتی فوق العاده رقابتی موفق باشند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download