resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

املاک می تواند سرمایه گذاری پر سودی باشد اگر ملک مناسبی را با قیمت مناسب پیدا کنید. اما چگونه بدانیم کدام معامله عالی است؟ تجزیه و تحلیلگر ملک چند خانواده صفحه اکسل ما شما را در هر جنبه از معامله راهنمایی می کند، درآمد، هزینه ها، هزینه های تملک، هزینه های وام مسکن و استراتژی خروج مورد علاقه را در نظر می گیرد و به شما کمک می کند تا تصمیم بیشتر محاسبه شده ای بگیرید.

stars icon
50 questions and answers
info icon

The age of a property can significantly affect its investment potential. Older properties may have more character and charm, but they may also require more maintenance and repairs, which can eat into your profits. On the other hand, newer properties may be more expensive to purchase, but they may also attract higher rents and require less maintenance. However, the location, condition, and market demand for a property can often be more important factors in its investment potential than its age.

Legal considerations when investing in real estate include understanding property laws, zoning laws, tax laws, and any potential legal disputes related to the property. It's also important to consider the legal aspects of any contracts involved in the purchase, such as the purchase agreement, mortgage agreement, and any lease agreements if the property will be rented out.

To reduce expenses associated with a multifamily property, one can consider strategies such as efficient property management, regular maintenance to avoid costly repairs, implementing energy-saving measures, and possibly renegotiating contracts with service providers.

View all 50 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

برجسته های صفحات

از این برگه برای فهرست کردن و بررسی همه هزینه های خود استفاده کنید. این ممکن است شامل خدمات عمومی، حقوق و دستمزد کارکنان، مالیات بر املاک، بیمه، مدیریت، تمیز کردن و نگهداری عمومی و هر هزینه دیگری باشد.

resource image

محاسبه بازده سرمایه گذاری شما به اندازه محاسبه هزینه های مرتبط با ملک مهم است. این برگه به شما اجازه می دهد که همین کار را انجام دهید و تمام عوامل اساسی را پوشش می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی بستن فروش، خلاصه کتاب Secrets of Closing the Sale ما را بررسی کنید.

resource image

کاربرد

دلالان املاک از یک منبع سرمایه گذاری املاک، BiggerPocket، مراحل زیر را برای تجزیه و تحلیل موفقیت آمیز یک معامله ملک چند خانواده ای ضروری می دانند:

 • ساختن کنجکاوی - در این مرحله، این سوالات را از خود بپرسید: چرا ملک چنین نرخ خالی بالایی دارد؟ چرا مالک اکنون تصمیم به فروش گرفته است؟ آیا ملک پتانسیل افزایش اجاره در آینده نزدیک را دارد؟
 • تجزیه و تحلیل معامله با استفاده از اعداد فروشنده - در صفحه اکسل خود، تجزیه و تحلیل ملک را بر اساس اعدادی که در Offering Memorandum داده شده اند، اجرا کنید. احتمالاً دسترسی به دو مجموعه اعداد خواهید داشت: درآمد فعلی ملک به علاوه هزینه ها و درآمد proforma به علاوه هزینه ها.
 • تجزیه و تحلیل معامله با استفاده از داده های عملیاتی تاریخی (همچنین به عنوان داده های عملیاتی ملک سالانه شناخته می شود) - این مالی ها شامل Property Rent Roll و Annual YTD Profit and Loss Statement می شوند.
 • تجزیه و تحلیل از دیدگاه proforma - در این مرحله، شما به ملک نگاه می کنید انگار که از قبل مالک آن بودید. با افزودن 12 ماه دسته بندی به صفحه اکسل خود برای درآمد پیش بینی شده، هزینه ها، هزینه های سرمایه ای و خدمات بدهی شروع کنید.
stars icon
47 questions and answers
info icon

There are several ways to increase the income of a property. One way is to reduce the vacancy rate. This can be achieved by improving the property's appeal to potential tenants, offering competitive rent prices, and marketing the property effectively. Another way is to increase the rent. This can be done if the property's value has increased due to improvements or if the market conditions allow for it. Additionally, you can also add additional income-generating features to the property, such as laundry facilities, vending machines, or paid parking. Lastly, you can also reduce expenses by implementing cost-saving measures, such as energy-efficient appliances or systems.

Property analysis can help in negotiating the purchase price by providing a clear understanding of the property's current and potential value. It involves analyzing the property's current income and expenses, historical operating data, and potential future income and expenses. This information can be used to determine if the asking price is fair or if there is room for negotiation. For example, if the analysis shows that the property has a high potential for increased rent in the future, this could be used as a bargaining chip to negotiate a lower purchase price.

Some strategies to reduce expenses on a property include:

1. Regular maintenance: This can prevent costly repairs in the future.

2. Energy efficiency: Implementing energy-efficient measures can reduce utility costs.

3. Renegotiating contracts: This can include contracts for services like waste management or landscaping.

4. Property tax appeal: If the property is over-assessed, an appeal could result in lower property taxes.

5. Insurance review: Regularly reviewing insurance policies can ensure you're not overpaying.

View all 47 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

آمار

به گفته گروه CB Richard Ellis، Inc. (CBRE )، این اعداد و واقعیت ها را باید در نظر گرفت:

 • به دلیل رشد اقتصادی کندتر در سال های 2022 و 2023، تقاضای آپارتمان در ایالات متحده در سال 2020 برای 240،000 واحد پیش بینی می شود.
 • نسل میلنیوم ها به دلیل مسائل قابلیت پرداخت هنوز به صورت متواضع به مالکیت خانه می روند، اما تقاضای چند خانواده ای کافی است.
 • متروی نیویورک 9.کاهش 2% سالانه در سرمایه‌گذاری چند خانواده‌ای بخشی به دلیل اجرای قوانین کنترل اجاره جدید بود.
 • لس آنجلس بزرگ 9.8% کاهش در سرمایه‌گذاری سالانه داشت، اما منطقه خلیج سان فرانسیسکو 7.4% افزایش داشت.
 • خرید یا ساخت در حومه‌ها بر اساس عملکرد بازار و بازده سرمایه‌گذاری بهترین شرط است.
 • سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان باید شهرهای کوچکتر - زیر 2 میلیون نفر جمعیت - را در نظر بگیرند.
stars icon
45 questions and answers
info icon

Environmental factors can have a significant impact on the multifamily property market. For instance, changes in climate can lead to increased costs for property maintenance and insurance. Additionally, environmental regulations can affect the cost and feasibility of construction projects. Furthermore, the location of the property in relation to natural resources and amenities can influence its attractiveness to potential tenants or buyers. However, it's important to note that the specific impacts can vary depending on the particular environmental factor and the context of the property market.

Technological advancements can have several potential effects on the multifamily property market. They can improve efficiency in property management, enhance tenant experience, and potentially increase property values. For instance, smart home technologies can provide convenience and security to tenants, which can make a property more attractive and potentially command higher rents. Additionally, technologies like AI and big data can help property managers and investors make more informed decisions by providing insights into market trends and tenant behavior. However, it's important to note that while technology can provide many benefits, it also comes with challenges such as privacy concerns and the need for ongoing maintenance and updates.

Government regulations, such as rent control laws, can have significant impacts on the multifamily property market. They can lead to a decrease in investment, as seen in the New York Metro's 9.2% year-over-year drop. This is because such regulations can limit the amount of income property owners can generate, making the investment less attractive. Additionally, these regulations can also affect where investors and developers choose to buy or build properties. For instance, they might prefer locations with less stringent regulations, such as the suburbs or smaller metros with under 2 million population.

View all 45 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

مشاوره کارشناسی

هیچ‌گاه برای یک رهبر ضرری ندارد که در مورد املاک و مستغلات با خبر باشد و بر اساس Harvard Business Review، این پنج مورد هستند که هر رهبر باید بداند:

 1. مدیریت پورتفولیو - پورتفولیوی از دارایی‌های املاک و مستغلات یک شرکت باید از مجموع مکان‌های فردی آن بیشتر ارزش داشته باشد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، رهبران نیاز به یک "عکس لحظه‌ای" از پا برجای شرکت دارند، از جمله مکان‌ها، نوع زمین و ساختمان‌ها، استفاده و وضعیت اصلی تاسیسات، شرایط اجاره و هزینه‌های عملیاتی و خطرات مالی و محیطی. علاوه بر این، آن‌ها نیاز به یک تصویر پویا از جایی دارند که استراتژی شرکت دارایی‌های املاک و مستغلات آن‌ها را هدایت می‌کند.
 2. اعمال انعطاف‌پذیری - این شامل انعطاف‌پذیری مالی (اجاره به جای مالکیت)، فیزیکی (طراحی فضای ماژولار) و سازمانی (توزیع مجدد کار) است.
 3. پرورش هوش - رهبران نباید به حدس و گمان خود تکیه کنند و همیشه باید سعی کنند تا اطلاعات املاک و مستغلات را کسب کنند: داده‌های دقیق، ترکیب شده به اطلاعات مربوطه، تفسیر شده در زمینه واقعیت‌های شرکتی و رقابتی.
 4. همکاری با متخصصین - به عنوان مثال، رهبران صنعت - CBRE، Colliers، و Jones Lang LaSalle و سایر ارائه‌دهندگان - امکان می‌دهند که شما مدیریت کل زنجیره ارزش را به آن‌ها محول کنید: از اجاره‌های کوتاه مدت تا پروژه‌های توسعه چند ساله.
 5. پذیرش پایداری - Bank of America و Hearst Corporation در نیویورک این مورد را با دارایی‌های جدیدتر خود به خوبی درک کردند، نشان می‌دهند که امکانات کسب و کار سبز املاک و مستغلات چگونه می‌تواند به شبکه‌های حمل و نقل و سرویس شهر نزدیک باشد، نیاز به پارکینگ را کاهش دهد، انتشار خودرو را کاهش دهد و فشار کمی جدید بر سیستم‌های آب و برق قرار دهد. اگر می‌خواهید پایداری ساختمان خود را ترویج کنید، پس از قالب ارائه ما گزارش پایداری برای ابزارهایی که برای درخشش نیاز دارید، بررسی کنید.
stars icon
42 questions and answers
info icon

The key factors to consider in analyzing multifamily properties include location, property condition, market trends, financial performance, and potential for value-add opportunities. It's also important to consider the property's occupancy rates, tenant demographics, and the local rental market. Additionally, understanding the property's operating expenses and potential for increased revenue can provide insight into its overall investment potential.

A spreadsheet can be a powerful tool in analyzing multifamily properties. It allows you to organize and analyze a large amount of data in a systematic and efficient way. You can use it to track various metrics such as rental income, expenses, cash flow, and return on investment for each property. It can also help you compare different properties and make informed investment decisions. Moreover, you can use it to forecast future performance based on historical data and market trends.

A dynamic picture of corporate strategy can help in managing a real estate portfolio by providing a clear understanding of the company's footprint, including locations, types of land and buildings, utilization and condition of major facilities, lease terms, operating costs, and financial and environmental risks. This comprehensive view aids in making informed decisions about the portfolio, ensuring it adds more value to the enterprise than the sum of its individual sites. It also helps in building flexibility and cultivating intelligence, which are crucial for effective portfolio management.

View all 42 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download