resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

در مورد امنیت مالی خود در بازنشستگی نگران هستید؟ برای اطمینان از آرامش در سال های طلایی خود، می توانید هم اکنون الگوی برنامه‌ریز شخصی بازنشستگی ما را برای هر دو Microsoft Excel و Google Sheets دانلود و سفارشی کنید.

resource image

الگوی برنامه‌ریز شخصی بازنشستگی ما با ابزارهای بازنشستگی، یک ماشین حساب بازنشستگی کاملا قابل سفارشی و یک داشبورد بازنشستگی برای مشاهده پیشرفت شما می آید. یک برنامه بازنشستگی قوی احتمالات زندگی راحت پس از بازنشستگی را افزایش می دهد. این الگو را بر اساس نیازهای خود سفارشی کنید و سفر خود را به سوی یک بازنشستگی راحت آغاز کنید.

ابزارهای قدرتمند بازنشستگی برای محاسبات دقیق

زبانه ابزارهای بازنشستگی در الگوی ما به شما کمک می کند سه سوال حیاتی را پاسخ دهید:

1) چقدر باید در هنگام بازنشستگی برداشت کنید؟

2) چقدر باید تا آن زمان پس انداز کرده باشید؟

3) چقدر باید تا بازنشستگی ماهانه پس انداز کنید؟

resource image

هر ابزار با هم در ارتباط است و بر اطلاعات قبلی ساخته می شود.

با وارد کردن سال شروع، سال تولد و سن بازنشستگی برنامه شده، ابزارها به طور خودکار محاسبه می کنند که چقدر باید برای یک بازنشستگی راحت برداشت و پس انداز کنید. به یاد داشته باشید، برنامه ریزی بازنشستگی شامل ایجاد یک تخم مرغ زیادی است که می توانید به طور مداوم از آن برداشت کنید. با الگوی ما، به راحتی می توانید مشخص کنید که چقدر باید در ماه برای رسیدن به اهداف بازنشستگی خود پس انداز کنید.

stars icon
Questions and answers
info icon

The Retirement Dashboard offers a comprehensive overview of your customized retirement plan once all your inputs have been entered. It provides dynamic charts for quick analysis and decision-making. It gives an at-a-glance view of your entire retirement plan, including how much you've saved, how much you've earned in interest, and how much you've withdrawn to date. It also allows for more granular analysis of your retirement plan with filters. You can measure if your current savings align with your retirement goals or need to be adjusted based on your inputs.

To optimize the use of the Retirement Dashboard in retirement planning, you can start by ensuring all your inputs are accurately entered for a comprehensive overview of your retirement plan. Utilize the dynamic charts for quick analysis and decision-making. Regularly review your entire retirement plan, including how much you've saved, earned in interest, and withdrawn to date. Use the filters for a more granular analysis of your retirement plan. Regularly measure if your current savings align with your retirement goals or need to be adjusted based on your inputs.

The Retirement Dashboard provides a comprehensive overview of your customized retirement plan once all your inputs have been entered. It includes dynamic charts for quick analysis and decision-making. It gives an at-a-glance view of your entire retirement plan, including how much you've saved, how much you've earned in interest, and how much you've withdrawn to date. It also allows for more granular analysis of your retirement plan with filters. You can measure if your current savings align with your retirement goals or need to be adjusted based on your inputs.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image

سال های طلایی را با ماشین حساب بازنشستگی برنامه ریزی کنید

زبانه ماشین حساب بازنشستگی یک رویکرد بیشتر سفارشی و سیستماتیک برای برنامه ریزی بازنشستگی شما را ارائه می دهد. این به شما اجازه می دهد جزئیاتی در مورد حساب های مختلف و برنامه های بازنشستگی محل کار، مانند سهام 401K و IRA را در نظر بگیرید.

resource image
این ماشین حساب به شما اجازه می دهد تا رشد یا کاهش پس انداز بازنشستگی خود را هر ماه ردیابی کنید. همچنین به شما نمای دقیقی از ماه و سال دقیقی که پس انداز بازنشستگی شما ممکن است تمام شود را می دهد. این می تواند یک ابزار ارزشمند برای ایجاد تغییرات امروزی باشد که می تواند تأثیر مثبتی بر آینده شما داشته باشد.

stars icon Ask follow up
resource image

با داشبورد بازنشستگی برنامه خود را مرور کنید

پس از وارد کردن تمام ورودی های شما، داشبورد بازنشستگی یک نمای کامل از برنامه بازنشستگی سفارشی شما را ارائه می دهد. این دارای نمودارهای پویا برای تجزیه و تحلیل سریع و تصمیم گیری است.

resource image
داشبورد یک نمای کلی از برنامه بازنشستگی کل شما را ارائه می دهد، از جمله چقدر پس انداز کرده اید، چقدر بهره دریافت کرده اید و چقدر تا کنون برداشت کرده اید. با فیلترها، همچنین امکان تجزیه و تحلیل بیشتری از برنامه بازنشستگی شما را فراهم می کند. بر اساس ورودی های شما، می توانید اندازه گیری کنید که آیا پس انداز فعلی شما با اهداف بازنشستگی شما هماهنگ است یا نیاز به تنظیم دارد.

stars icon Ask follow up
resource image

با استفاده از ابزار برنامه ریزی مالی جامع و قابل سفارشی ما، سفر بازنشستگی شما سرانجام تحت کنترل شما قرار می گیرد. برای استفاده از داده های سخت و سرد، برنامه ریز بازنشستگی شخصی ما را دانلود و سفارشی کنید تا بتوانید بی نظمی مبهم را به یک سیستم آسان برای مدیریت تبدیل کنید که برای شما کار می کند.

دیگر اجازه ندهید برنامه ریزی بازنشستگی شما منبعی از اضطراب باشد. امروز برنامه برنامه‌ریز شخصی بازنشستگی ما را در Microsoft Excel یا Google Sheets دانلود و شروع به سفارشی کردن کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download