slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مطالعه موردی کسب و کار presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

یکی از مؤلفه های حیاتی ارائه مطالعه موردی کسب و کار، اسلاید 'بررسی زمان بندی اجرا' است. با توضیح فازها و زمان بندی ها - کوتاه، میان مدت و بلند مدت، این اسلاید یک نقشه راه برای بازپوزیشن برند، مدیریت تغییرات و افزایش سودآوری فراهم می کند. این اسلاید شرایط واقعی زندگی را در بر می گیرد، بازتابی از چگونگی ایفای نقش استراتژی های خاص در برآورده کردن نیازهای مشتریان. این اسلاید قدرت اجرای خوب برنامه ریزی شده را برجسته می کند، نشان دهنده اثرات مثبت درونی در یک کسب و کار.

FULL PREVIEW