slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 3) spreadsheet. Available in Microsoft Excel, and Google Sheets. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

ابزاری ضروری در مجموعه جداول Ultimate Charts (بخش 3)، 'نمودارهای میله ای عمودی با فیلترها' یک مدل هوشمند است که تجسم آسان داده ها را تسهیل می کند. این ابزار از نمودارهای میله ای عمودی استفاده می کند، یک شکل محبوب از ارائه داده ها در یک فرمت بصری قابل هضم. همچنین فیلترها را در بر می گیرد، تجربه ای انعطاف پذیر و سفارشی را فراهم می کند. این یک نمونه عالی از یک نمودار میله ای عمودی است که برای دانشجویان دانشگاهی که در حال مطالعه تجزیه و تحلیل داده ها هستند یا یک مدیر سطح متوسط که با مجموعه های مختلفی از داده ها کار می کند، قابل اعتماد است. همچنین نمودارهای میله ای عمودی توده ای را معرفی می کند، که به طور قابل توجهی در درک داده های تجمعی پیچیده کمک می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download