resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

استیو جابز از اپل، آدام نویمن از WeWork، تراویس کالانیک از اوبر. چه مشترکی بین این رهبران تجاری وجود دارد؟ همه آنها مدیران عاملی بودند که از شرکت خود اخراج شدند. این موضوع نشان می دهد که هیچ کس در برابر سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره ناپدید نیست و نگه داشتن این ذینفعان خوشحال می تواند به مقدار زیادی نرم افزار نیاز داشته باشد. دلیلی وجود دارد که چرا جلسه سهامداران برکشایر هاتاوی به "وودستاک برای سرمایه گذاران" معروف است. برای نگه داشتن سرمایه گذاران خوشحال، شرکت تا حدی می رود که خرید با تخفیف و رویدادهای جشنی اختصاصی را در این جلسات فراهم می کند. در انتهای روز، حتی کسی مانند وارن بافت برای سرمایه گذاران خود کار می کند.

stars icon
26 questions and answers
info icon

A company can effectively communicate its wins to its investors by being transparent and consistent in their communication. Regular updates through emails, newsletters, or investor meetings can be beneficial. Sharing key performance indicators (KPIs), financial results, and strategic decisions can also help. Celebratory events or exclusive benefits, like what Berkshire Hathaway does, can also be a good strategy. It's also important to be honest about challenges and how the company plans to address them.

Some trends in investor relations include increased transparency, the use of technology and social media to communicate with investors, a focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) factors, and the importance of building strong relationships with investors. These trends reflect the evolving expectations of investors and the need for companies to adapt their strategies accordingly.

Companies can show appreciation to their investors in several ways. They can provide exclusive benefits such as discounted shopping or celebratory events, as Berkshire Hathaway does at its shareholder meetings. They can also keep investors informed and involved in the company's decisions and strategies, showing respect for their investment and their role in the company. Regular communication, transparency, and a commitment to delivering on promises can also go a long way in showing appreciation to investors.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up

به طور ساده، روابط سرمایه گذاران کلید آینده یک شرکت را در اختیار دارد. در حالی که مدیریت تجاری اغلب با تعداد زیادی از محاسبات مرتبط است، بخش مواجهه با انسان آن بیشتر به شکل هنر است. این مقاله به بررسی چشم انداز روابط سرمایه گذاران (IR)، چگونگی اهمیت آن، چگونگی کارکرد آن و چه چیزی سرمایه گذاران در این روز و سن برای شنیدن دوست دارند، می پردازد. ما همچنین مطالعات موردی متضاد را ارائه خواهیم داد، از اکسون تا NVIDIA، برای نشان دادن چگونگی تأثیر روش های خوب و بد IR بر سرنوشت یک شرکت.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Investor relations can highlight a company's recent wins by effectively communicating these achievements to investors. This can be done through various channels such as press releases, investor presentations, annual reports, and company's website. The key is to present these wins in a way that demonstrates the company's growth, profitability, and future prospects. It's also important to provide context for these wins, explaining how they fit into the company's overall strategy and goals.

Key talking points in an investor report presentation often include the company's financial performance, future growth strategies, market trends and opportunities, risk factors, and any significant business developments. It's also important to discuss the company's competitive position and how it plans to maintain or improve it. Additionally, investors may be interested in hearing about the company's corporate governance and any changes in leadership or strategic direction.

Investor relations can significantly impact a company's reputation. Good investor relations practices can enhance a company's image in the eyes of investors and the public. They can help build trust, credibility, and transparency, which are crucial for a company's reputation. On the other hand, poor investor relations can damage a company's reputation, leading to a loss of investor confidence and potentially affecting the company's market value.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

در هسته خود، هدف از IR این است که نتایج مالی یک شرکت و استراتژی عملیاتی آن را به طور موثر به ذینفعان مالی خود ارائه دهد.روابط سرمایه‌گذاری سالم عمل می‌کند به عنوان یک کانال ارتباطی دو طرفه: نه تنها اطلاعات را به ذینفعان منتقل می‌کند، بلکه نظرات ذینفعان را به مدیریت ارشد ارائه می‌دهد.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

گزارش سرمایه‌گذار

پس انتظار می‌رود چه نوع ارتباطی از شرکت برای نگه داشتن سرمایه‌گذاران خود خوشحال؟ شرکت‌ها معمولاً از ترکیبی از اطلاعیه‌های مطبوعاتی، گزارشات مالی، کنفرانس‌ها و ارائه‌ها برای اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. از آنجا که باید در این به‌روزرسانی‌ها ثبات وجود داشته باشد، بیشتر شرکت‌ها انتخاب می‌کنند که گزارش سه ماهانه و سالانه گزارش سرمایه گذار داشته باشند. این گزارشات اغلب در مقابل اعضای هیئت مدیره ارائه می‌شوند، اما همچنین می‌توان به آنها به صورت عمومی آنلاین دسترسی داشت.

stars icon
25 questions and answers
info icon

The key considerations in deciding the frequency of investor updates include the need for consistency, the type of information to be shared, the company's financial cycle, and the preferences of the investors. It's important to provide regular updates to maintain transparency and trust. However, the frequency may vary depending on the nature of the business and the level of activity. Most companies opt for quarterly and annual updates as they align with financial reporting periods.

A company can use its investor reports to attract new investors by showcasing its financial health, growth prospects, and strategic plans. These reports provide a detailed view of the company's performance and future plans, which can be attractive to potential investors. They can also highlight the company's commitment to transparency and good corporate governance, which are important factors for many investors.

Not keeping investors informed can lead to a lack of trust and confidence in the company. This can result in investors pulling out their investments, leading to a potential financial crisis for the company. It can also negatively impact the company's reputation, making it harder to attract new investors in the future.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

به طور کلی، گزارشات سرمایه‌گذار دو نوع اطلاعات را ارائه می‌دهند: اعداد و داستان پشت اعداد. برخی اجزاء همیشه انتظار می‌رود، به ویژه بیانیه‌های مالی. اما اعتماد و رضایت سرمایه‌گذار بیشتر از عملکرد مالی است. همانطور که وارن بافت آن را بیان کرد، باید هدفی پشت گزارش باشد. باید بتوان تصویری از اولویت‌های شرکت را فراتر از اعداد حسابداری سرد و سخت رسم کرد.

stars icon Ask follow up

اینجاست که MD&A، یا بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، وارد می‌شود. MD&A بررسی عملیات تجاری شرکت، روندها، خطرات و چشم‌انداز آینده را انجام می‌دهد. این امکان را به مدیریت می‌دهد تا نظر خود را در مورد کسب و کار ارائه دهد، توضیح دهد "داستان پشت اعداد." پس برخی از نکات گزارشگری که شرکت ها برای روایت داستان مطلوب و خوشحال کردن سرمایه گذاران استفاده می کنند چیست؟ ما با آنهایی که آزمایش و تایید شده اند شروع می کنیم، سپس به آنهایی که در سال های اخیر بسیار محبوب شده اند می رسیم:

stars icon Ask follow up

1. عملکرد مالی مداوم

این راه مطمئن ترین راه برای رسیدن به قلب سرمایه گذاران است. وقتی شرکت ها به طور مداوم اهداف مالی خود را برآورده یا بیشتر از آن عمل می کنند، سرمایه گذاران می توانند به طور خوشحالی بازده های پایدار و قابل پیش بینی از سرمایه گذاری های خود را برداشت کنند. مایکروسافت ممکن است از روزهای شکوفایی خود عقب افتاده باشد، اما انتقال موفق آن به یک مدل کسب و کار مبتنی بر ابر همچنان باعث افزایش قیمت سهام به طور مداوم می شود.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image
resource image

2. رهبری و فرهنگ

سرمایه گذاران به دنبال شرکت هایی هستند که خوب مدیریت می شوند، با رویه های حاکمیتی قوی، رفتار اخلاقی و فرهنگ شفافیت و مسئولیت پذیری. تغییرات در تیم مدیریتی یا هیئت مدیره گاهی اوقات می تواند نشان دهنده تغییرات بزرگ در استراتژی شرکت باشد. از آنجا که وارن بافت در طول عمر خود گزارش های بسیاری از سرمایه گذاران را خوانده است، نقل قول دیگری از او این است: "من دوست دارم تا حد امکان در مورد فردی که در حال اجرا است و چگونگی فکر کردن او در مورد کسب و کار بدانم." این هیچ تعجبی نیست که آدام نویمن به دلیل هزینه های بیش از حد و سبک زندگی نامناسب از WeWork اخراج شد.

stars icon Ask follow up
resource image

3.پس زمینه صنعت

وارن بافت فقط یک چیز دیگر در مورد "اطلاعات خارجی" دارد که بگوید: "من نمی توانم درک کنم که شرکت من چگونه عمل می کند مگر اینکه بفهمم هشت شرکت دیگر چگونه عمل می کنند." درک خوبی از صنعت شرکت و رقبای اصلی آن نشان می دهد که شرکت از دینامیک بازار آگاه است، توانایی خود را برای سازگاری با تغییرات نشان می دهد و مزیت رقابتی آن را نشان می دهد. این امر با نشان دادن درک واضح از موقعیت شرکت و استراتژی های آن برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، اعتماد سرمایه گذاران را برانگیزاند.

stars icon Ask follow up
resource image

4. روحیه رشد

با توجه به اینکه فناوری خودکاتالیزور است و با گذشت زمان سریع تر پیشرفت می کند، برای شرکت ها بسیار حیاتی است که در صدر پذیرش اولیه باشند. البته، هشدار این است که ابتدا باید اقدامات رشد را ارزیابی کرد تا بازده مطلوب را تضمین کند.

resource image

شرکت مادر گوگل برای سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از فناوری ها و بازارهای جدید، از خودروهای بدون راننده تا بهداشت و درمان، شناخته شده است. در حالی که همه آنها موفق نبوده اند، اما منابع جدیدی از رشد و جریانات درآمد را نشان می دهند.

resource image
stars icon Ask follow up

5. بحران ها و مدیریت ریسک

اگرچه مدیریت ریسک موضوع جدیدی در کسب و کار نیست، اما در سال های اخیر با توجه به بحران های بهداشت عمومی و سیاسی جهان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.وقتی بیماری کووید-19 شیوع یافت، اینتل به سرعت اقداماتی را برای حفاظت از کارکنان خود و تضمین ادامه عملیات خود اجرا کرد، که این امر به ادامه تحویل محصولات به مشتریان بدون مشکلات قابل توجه ادامه داد. از طرف دیگر، شرکت های بسیاری دیگر از اختلالات زنجیره تامین اصلی رنج بردند.

stars icon Ask follow up

6. ESG: محیط زیست، اجتماعی، و حاکمیت

عوامل محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی برای سرمایه گذاران از اهمیت فزاینده ای برخوردار هستند. شرکت هایی که تعهدی به پایداری، مسئولیت اجتماعی و پذیرش فرهنگی را نشان می دهند، احتمالاً بین مصرف کنندگان شهرت مطلوب تری دارند، که این موضوع به کسب و کار بهتر و اعتماد سرمایه گذار بیشتر ترجمه می شود.

مطالعه موردی: ExxonMobil در مقابل Engine No.1

در ماه می 2021، غول نفت و گاز ExxonMobil با یک چالش قابل توجه از سوی یک صندوق حفاظتی فعال کوچک، Engine No.1، که تنها یک قسمت بسیار کوچکی از سهام Exxon را داشت، روبرو شد. با وجود اندازه کوچک آن، Engine No.1 توانست حمایت سرمایه گذاران بزرگتر مؤسساتی را جلب کند، از جمله برخی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی در ایالات متحده. سرمایه گذاران از واکنش ناکافی Exxon به تغییرات آب و هوایی و گذار به انرژی پاک ناراحت بودند. آنها ادعا کردند که این موضوع شرکت را در معرض خطر کاهش مالی بلند مدت قرار می دهد. در یک پیروزی قابل توجه برای Engine No.1، سه از چهار نامزد انتخاب شده آن در مجمع سالانه سهامداران Exxon در ماه می 2021 به هیئت مدیره Exxon انتخاب شدند. این نتیجه به عنوان یک تنبیه بزرگ به رهبری Exxon و نشانه ای از نگرانی رو به افزایش سرمایه گذاران در مورد ESG، که مسائل استراتژیک بلند مدت را تشکیل می دهد تا نگرانی های عملکرد مالی کوتاه مدت، دیده شد.

stars icon Ask follow up

7. سرمایه داری ذینفعان

مفهوم سرمایه داری ذینفعان، منافع تمام ذینفعان - از جمله کارکنان، مشتریان و جوامع - را تأکید می کند و نه فقط سهامداران، در حال به دست آوردن جاذبه است. این می تواند روابط سرمایه گذاران را با گسترش محدوده مسائلی که شرکت ها باید در ارتباطات خود با سرمایه گذاران مطرح کنند، تأثیر بگذارد.

resource image

8. جبران خدمات مدیران اجرایی

سرمایه گذاران به طور فزاینده ای بر جبران خدمات مدیران اجرایی، به خصوص ارتباط بین پرداخت و عملکرد، تمرکز می کنند. شرکت ها باید در مورد سیاست های جبران خود و چگونگی هماهنگی آنها با عملکرد شرکت و منافع سهامداران شفاف تر باشند.

مطالعه موردی: خط کروز نروژی

در سال 2020، مدیر عامل خط کروز نروژی $36.4 میلیون دلار به عنوان جبران خسارت، که نسبت به سال قبل افزایش بیش از 20% داشت، حتی در حالی که شرکت گزارش زیان خالص 4 میلیارد دلار برای سال به دلیل بحران کرونا داد و تعداد قابل توجهی از کارکنان را مرخص کرد. این موضوع باعث واکنش منفی سهامداران شد و طرح پرداخت حقوق مدیران اجرایی شرکت در جلسه سالانه ماه می 2021 به عنوان پیام قوی نارضایتی از سهامداران رد شد. این بعداً بخشی از گرایش گسترده تری به "رای در مورد پرداخت" علیه بسته های حقوق و دستمزد مدیران اجرایی در چندین شرکت در سال 2021 شد.

stars icon Ask follow up
resource image

داستان موفقیت NVIDIA

با وجود موارد منفی روابط سرمایه گذاری که تا کنون اشاره کردیم، برخی از شرکت ها موفقیت قابل توجهی در این زمینه نشان داده اند. بیایید به NVIDIA نگاهی بیندازیم، یک بازیکن عمده در جنگ چیپ های در حال ادامه. NVIDIA که برای واحدهای پردازش گرافیکی خود شناخته شده است، فرصت بازار جدیدی در هوش مصنوعی و مراکز داده به دلیل کاربرد فناوری خود در این زمینه ها پیدا کرد. این یک تغییر استراتژیک قابل توجه از تمرکز اصلی بر روی سخت افزار بازی بود.

stars icon Ask follow up

مدیر عامل Jensen Huang و تیم اجرایی او این تغییر استراتژیک را به سرمایه گذاران و تحلیلگران ارتباط دادند. مهمتر از این، Huang، که برای پرزنتاسیون های کلیدی عمیق خود شناخته شده است، توانایی خاصی در شکستن موضوعات فناوری پیچیده برای قابل فهم کردن آنها برای ذینفعان دارد.همانطور که NVIDIA از سرمایه گذاران حمایت کرد، توانست با موفقیت استراتژی رشد خود را اجرا کند تا یک بازیکن عمده در مراکز داده و AI شود، که از آن زمان شروع به سهم قابل توجهی در درآمد و قیمت سهام خود کرده است. حالا ارزش بازار این شرکت از بالاترین ها در صنعت نیمه هادی است.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه گیری

طی تاریخ خود، حوزه روابط سرمایه گذاران در پاسخ به تغییرات در فناوری، الزامات قانونی و شرایط بازار تکامل یافته است. آنچه به عنوان ارتباط ساده با سرمایه گذاران شروع شد، به یک رشته پیچیده تبدیل شده است که نقش حیاتی در بازارهای سرمایه مدرن ایفا می کند. در حالی که استراتژی ها ممکن است متفاوت باشند، اصول اساسی شفافیت، ارتباط منظم و تعهد قابل ثبت به منافع سهامداران همچنان همانند قبل است. و اگر خودتان سرمایه گذار هستید، ارزش دارد که بازیکنان IR شرکت ها را بشناسید تا درک کنید چگونه اطلاعاتی که آنها انتخاب می کنند برای ارائه، دیدگاه ها و تصمیم گیری شما را شکل می دهد.

stars icon Ask follow up

برای تهیه گزارش جامع برای سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره، الگوی گزارش سرمایه گذار ما را دانلود و سفارشی کنید، که در Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote در دسترس است.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download