resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

چگونه اعضای تیم را برای انجام بهترین کارهای خود الهام بخشیم؟ مجموعه Performance Review ما ارائه می دهد اسلایدهای قابل تنظیم برای بررسی های فردی، ارزیابی های 30-60-90، بررسی های 360 درجه، داشبوردهای تیمی و کارت امتیاز تیم. از این ابزارها برای بهبود فرهنگ سازمانی و ایجاد شفافیت و کارایی در بازخورد کارکنان استفاده کنید.

بررسی کارکنان فردی

بررسی عملکرد راه عالی برای کارکنان و مدیران برای پیگیری توسعه خود و تعیین برنامه هایی برای موفقیت آینده است. تحقیقات نشان می دهد که 94٪ از کارکنان با یک شرکت طولانی مدت تر خواهند ماند اگر در توسعه آنها سرمایه گذاری کند.

سخت است باور کرد که یک جلسه می تواند چنین تأثیر بزرگی داشته باشد، اما این حقیقت است. AirBnB یک سیستم بررسی عملکرد را توسعه داد که همچنین به عنوان یک تجربه توسعه حرفه ای عمل می کرد. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی بود: آماده سازی، تحویل و پیگیری.

مهمترین بخش در آماده سازی داشتن یک قالب است. یک قالب قابل تنظیم به شما اجازه می دهد دقیقاً آنچه را که برای هر کارکنان نیاز دارید بررسی کنید. بیشتر مدیران از یک فرم ارزیابی مشابه برای نقش های خاص استفاده می کنند تا کل فرآیند را بسیار ساده تر کنند. دستاوردهای کارکنان را از پیش ضبط کنید، مانند تعداد پروژه هایی که انجام داده اند و کیفیت پروژه. (اسلاید 3)

resource image

69٪ از کارکنان می گویند که اگر احساس تشویق کنند، سخت تر کار خواهند کرد. یک سیستم رتبه بندی واضح کمک می کند تا کارکنان مناطقی را برای بهبود ببینند. رتبه بندی ها می توانند بر اساس مهارت های فنی و نرم انجام شوند. لیست مهارت ها در اینجا می تواند به راحتی اضافه یا حذف شود اگر نیاز باشد. فارغ از اینکه کدام معیارهای عملکرد را انتخاب می کنید، بسیار مهم است که کارکنان درک کاملی از معنی هر رتبه داشته باشند و اینکه عادلانه است. تحقیقات نشان می دهد که 85٪ از کارکنان در نظر خواهند گرفت که استعفا دهند اگر احساس کنند که یک بررسی ناعادلانه دریافت کرده اند. (اسلاید 6)

resource image

همچنین مهم است که یک برنامه واضح و مداوم برای بررسی ها آماده کنید. آنها باید به صورت فصلی، ماهانه یا حتی هفتگی انجام شوند. (اسلاید 5)

resource image

بررسی عملکرد 30-60-90

گالوپ پیدا کرده است که وقتی مدیران طی سال بررسی های منظمی را ارائه می دهند، اعضای تیم پنج برابر بیشتر احتمال دارد که احساس کنند بازخورد معنی داری دریافت کرده اند و سه برابر بیشتر احتمال دارد که متعهد و محرک باشند.

بررسی 30-60-90 از رویکرد پذیرفته شده ترین در جهان شرکتی برای استخدام جدید استفاده می کند. این اولین نود روز نقش یک کارکنان را می گیرد و آن را به سه قسمت تقسیم می کند. این از روز اول تأثیر کارکنان را به حداکثر می رساند، زیرا اهداف نزدیک مدت استخدام جدید را با ماموریت شرکت هماهنگ می کند. 

یک برنامه خوب 30-60-90 اهداف شخصی را تعریف می کند و آنها را به وظایف کوچک قابل دستیابی تقسیم می کند.این همچنین نشان می دهد که معیارهای موفقیت کلیدی که اندازه گیری می شوند. (اسلاید 10 تا 12)

resource image

حتی برای کارکنان موجود، این الگو یک نقشه راه واضح برای موفقیت فراهم می کند و همچنین برای ارزیابی های فصلی مفید است. هر زمان که شما می خواهید کسی در چیزی بهبود یابد یا اهداف جدیدی را در یک دوره مشخص برآورده کند، می توانید از آن استفاده کنید.

بررسی 360 درجه

در یک بررسی 360 درجه، شما دیدگاه ترکیبی کارمند، مدیر آنها و همکاران یا گزارشات آنها را در یک مکان دریافت می کنید. شرکت هایی مانند Netflix، Microsoft و Adobe اکنون از یک سیستم مبتنی بر همکار استفاده می کنند به جای بررسی های عملکرد سنتی یک به یک. پس از اینکه Google به بررسی های مبتنی بر همکار تغییر کرد، درصد کارکنانی که بازخورد را مفید یافتند از 49٪ به 75٪ افزایش یافت.

resource image

این روشی است برای مقایسه بررسی های خود با بررسی های مشاهده کننده، معمولا شش تا دوازده همکار. این داده ها را از هر دو بررسی خود و همکاران در مقابل یکدیگر رسم می کند، با اختلاف نقطه به طوری که شما می توانید تفاوت را ببینید. این می تواند یک بررسی واقعیت مورد نیاز را برای کارکنانی که ممکن است در توانایی های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشند، یا خود را به اندازه کافی اعتبار ندهند، فراهم کند. (اسلاید 21)

بررسی در سطح تیم

بررسی در سطح تیم راه عالی برای نشان دادن قدردانی از تیم شما و دستاوردهای آنها است.

resource image

این اسلاید شامل یک صفحه نمایش رهبری تیم و تمام معیارهای عملکرد کلیدی است، مانند فروش هفتگی و درصد افزایش یا کاهش نسبت به هفته قبل. نمودارهای خطی زیر هر عضو تیم کاملا قابل ویرایش هستند. آنها می توانند برای نگاه نزدیک تر در Excel باز شوند. (اسلاید 23)

resource image

کارت امتیاز عملکرد تیم می تواند برای هر بخش تکرار شود. این نشان می دهد اهداف هدف در ارتباط با نتایج واقعی، با رتبه بندی هایی که نشان می دهند آیا نتایج خارج از هدف هستند یا خیر. این راه عالی برای دیدن چه مناطقی نیاز به تکرار برای بهبود دارند. KPI های فردی می توانند بر اساس اهمیت وزن دهی شوند، زیرا برخی از KPI ها بیشتر از دیگران ارزشمند هستند. (اسلاید 24)

resource image

داده های از بررسی های عملکرد می توانند در یک ماتریس جمع آوری شده نمایش داده شوند تا تعیین کند چه مقدار از تیم در چه ظرفیتی عمل می کند. در این مثال، 24٪ از تیم با بهترین توانایی های خود عملکرد بسیار خوبی دارند، در حالی که 5٪ استعداد دارند اما نسبت به توانایی های خود عملکرد کمتری دارند. (اسلاید 25)

بررسی عملکرد مبتنی بر MBO

وقتی نیاز به تعیین انتظارات و اهداف روشن تر دارید، از سیستم مدیریت بر اساس اهداف، یا سیستم MBO استفاده کنید.

این اسلاید از چارچوب هدف SMART استفاده می کند تا مطمئن شود که آنچه اندازه گیری می شود قابل سنجش و قابل دستیابی است.الگوی ارائه شده هدف اولیه را در سمت چپ تعریف می کند و پس از اجرای چارچوب، هدف بهتر و شفاف تری را در سمت راست ایجاد می کند. (اسلاید 8)

resource image

روش های جدیدی برای تجسم فرآیندها، سازماندهی تیم ها، بهبود گردش کارهای موجود و تصور روش های جدید انجام کار با این ارائه Performance Review کشف کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download