resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

چکیده

چگونه می توان برای کسب و کار خود یک نقشه راه استراتژیک ایجاد کرد؟ شرکت های رویاپرداز مانند اوبر از نقشه های راه استراتژیک برای راه اندازی سفر خود به عنوان یک شرکت تاکسی درخواستی از یک آزمایش در یک شهر تا یک پدیده جهانی استفاده کرده اند. نقشه های راه استراتژیک نمایشگری بصری از اقدامات روزانه، هفتگی و ماهانه لازم برای دستیابی به اهداف کسب و کار بلند مدت مانند گسترش جهانی را ارائه می دهند. آنها به ارزیابی توانایی های فعلی، تعریف چالش های آینده و تولید اهداف قابل دستیابی که با دیدگاه کسب و کار همخوانی دارد، کمک می کنند.

stars icon Ask follow up

برای یادگیری چگونگی ایجاد یک نقشه راه برای یک برنامه استراتژیک برای کسب و کار خود، می توانید از الگوی نقشه راه استراتژیک که ما ایجاد کرده ایم برای زنده کردن دیدگاه خود با بهترین ابزارها، مدل ها و زمان بندی های نقشه راه استراتژیک دانلود کنید. این ارائه شامل نقشه های راه استراتژیک با ردیاب پیشرفت در نمای هدفمند یا زمان بندی، نمای شنا که با یک طرح کارت کشویی برای ردیابی تیم ها در سراسر ایده های کسب و کار متعدد، به علاوه اسلایدهای اضافی مخصوص دیدگاه استراتژیک، توسعه نقشه راه، تکامل مدل کسب و کار، و نقاط تمرکز است. برای یادگیری چگونگی استفاده یک شرکت مانند اوبر از نقشه های راه استراتژیک برای گسترش کسب و کار خود، تا انتهای صفحه بخوانید.

stars icon Ask follow up

تعیین دیدگاه استراتژیک

دیدگاه استراتژیک، اصل راهنمای واضحی است که از طریق کسب و کار حمل می شود. این جایی است که هر نقشه راه باید از آن شروع شود. دیدگاه استراتژیک می تواند شامل دیدگاه فعلی، نزدیک و آینده باشد. جزئیات دیدگاه فعلی را در حباب های اولیه قرار دهید، سپس جزئیات دیدگاه آینده را در حباب نهایی. در میانه، جزئیات برای دیدگاه نزدیک هدف هایی هستند که باید به آنها دست یابید. این کمک می کند تا مکان فعلی شرکت را نسبت به جایی که می خواهد برود، تصویرسازی کنید. (اسلاید 2)

stars icon Ask follow up
resource image

تکامل مدل کسب و کار

توسعه یافته توسط ارنست و یانگ، نمودار تکامل مدل کسب و کار دیدگاه آینده را به عنوان "هدف" تعریف می کند. چگونگی رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت آینده شامل موج های تکامل است. این نمودار بر روی یک نمودار که زمان و توانایی ها را اندازه گیری می کند، رسم شده است. هرچه بیشتر به آینده حرکت می کنیم، توانایی های جدیدتری توسعه می دهیم. خطوطی که "امروز" را به "هدف" متصل می کنند، بردارهای سرمایه گذاری را نشان می دهند. این بردارها مسیرهای عملی برای بستن شکاف بین امروز و فردا هستند. مشابه Gap Analysis, این همه در مورد پل زدن بین جایی که هم اکنون هستید و جایی که می خواهید باشید است. هر بردار با نقاط تمرکز کلیدی که برای دیدگاه بیشتر مهم هستند، مطابقت دارد، بنابراین آنها را مطابق تغییر دهید.(اسلاید 3)

stars icon Ask follow up
resource image

نقاط تمرکز

برای حفظ یک نقشه راه در مسیر و هماهنگ با دیدگاه استراتژیک، مهم است که قوت ها و ضعف های شرکت را شناسایی کنید. برای رسیدن به وضعیت آینده، تعریف کنید که چه نواحی باید بهبود یابند و کدام باید کاملا تغییر کنند.یک جدول مناطق تغییر به خصوصیات خاصی اشاره می کند که باید بهبود یابند. در زیر "توصیف تغییر"، جنبه های فرآیندهای کنونی را که باید بهبود یابند، تفصیل دهید. شیوه بهبود را شناسایی کنید، سپس پیشرفت را به سوی اتمام ردیابی کنید. نشانگرها سپس می توانند تغییر کنند تا درصد کامل شدن هر کار را نشان دهند. (اسلاید 5)

stars icon Ask follow up
resource image

جداول منطقه تمرکز

یک جدول منطقه تمرکز می تواند در دریافت جزئیات بیشتر در مورد مناطق فهرست شده از جدول قبلی کمک کند. از زبانه ها برای برجسته کردن اهدافی که می خواهید برای رسیدن به آنها، چه زمانی و چرا استفاده کنید. این جدول به ردیابی مهمترین نقاط عطف، کارهایی که باید انجام شوند، اعضای تیم مسئول این کارها و منابع مورد نیاز کمک می کند. (اسلاید 6)

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه استراتژیک: توسعه نقشه راه استراتژیک خود را

پس از تجزیه و تحلیل مناطق کلیدی تمرکز، حال وقت ساخت نقشه راه استراتژیک است. ما چند مرحله پیشنهادی برای توسعه نقشه راه را فهرست کرده ایم: 1) نقشه فرآیند صحیح را نشان دهید، 2) ترجمه کنید که چگونه فرآیند کسب و کار بر اهداف استراتژیک تأثیر می گذارد، 3) نشان دهید چگونه می توان KPI ها، تحویل ها و قابل سنجش ها را برای رسیدن به اهداف خود توسعه داد، 4) اعضای مناسب تیم را به وظایف مختلف اختصاص دهید، و 5) فرآیند بهبود را اجرا کنید. این همچنین شامل این است که چگونه معیارها ارتباط داده می شوند و چگونه برنامه های بهبود عملکرد می توانند به اقدامات آینده تبدیل شوند. (اسلاید 4)

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه استراتژیک

حالا برای چگونگی تنظیم نقشه راه. این تصویرسازی نقشه راه ماموریت شرکت، ارزش ها، و مواد مغذی برای تغییر را با برچسب های زمان در زیر ردیابی می کند. نقشه های راه زمان را به عنوان یک معیار پیشرفت استفاده می کنند، بنابراین آنها را برای قرار دادن اهداف در زمینه استفاده کنید. به عنوان مثال: "تا سال دوم، ما می خواهیم X را به انجام برسانیم. تا سال سوم، ما می خواهیم Y را به انجام برسانیم." یک چیدمان نقشه راه استراتژیک مبتنی بر هدف می تواند اقدامات کلیدی را برای دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت برجسته کند. (اسلاید 7-8)

stars icon Ask follow up
resource image

نمایش نوت کارت

فرمت های نقشه راه اضافی موجود هستند که به هر ترجیحی می خورند. این تغییر نقشه راه استراتژیک، قابل سنجش های کلیدی را در سمت چپ نشان می دهد و فعالیت های کلیدی را در نمایش نوت کارت ردیابی می کند. این معیارها و رویدادها می توانند به وضعیت تیم شما سفارشی شوند. خط زمان در بالا توسط یک جدول با 31 ستون شکل گرفته است تا نمایش ماهانه را ایجاد کند. با این حال، تعداد ستون ها می تواند تغییر کند تا نمایش هفتگی، فصلی، نیم سالانه یا سالانه را بازتاب دهد. (اسلاید 9)

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه تابعی متقاطع

گاهی اوقات، باید از یک نقشه راه برای نقشه برداری تغییرات در سراسر بخش های متعدد استفاده شود. در این مورد، از یک نقشه راه تابعی متقاطع استفاده کنید. در اینجا، "چهار بخش مختلف" با اهداف پیشنهادی مربوطه و اهداف در حال پیشرفت فهرست شده اند.نقشه راه استراتژیک باید در طول عمر شرکت به طور مداوم تکامل یابد و تغییر کند. این نشان دهنده یک شرکت سالم است که به تغییر و تنظیم باز است. (اسلاید 10)

stars icon Ask follow up
resource image

نمای زمانی

نمای زمانی می تواند به سه بخش جداگانه با زیرمجموعه ها تقسیم شود. در بالا، از یک "ردیاب نقاط عطف" برای تعیین اهداف به تاریخ های کلیدی مانند مهلت های تامین مالی استفاده کنید. (اسلاید 13)

resource image

نمای شناور

نمای شناور با چیدمان کارت کشویی می تواند تیم های جداگانه را در پیشنهادات، اقدامات در حال انجام، و وظایفی که باید برنامه ریزی شوند، ردیابی کند. نمای شناور یک چیدمان کارت یادداشت را با بخش ها در بالا فراهم می کند. در سمت چپ، اهداف توسط "پیشنهادات، در حال انجام، و برای برنامه ریزی" تقسیم می شوند. (اسلاید 14)

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه عمیق

نقشه راه عمیق یک نمای بالادستی برای نقشه برداری چندین سال تغییر را فراهم می کند. تغییرات تجاری را در بالا برای تعیین گذار از حالت شروع به حالت هدف تفصیل کنید. دیدگاه بلند مدت خود را با KPI های کلیدی برای ردیابی در زیر مطابقت دهید. در زیر KPI ها، تمام ابتکارات و اهداف را در بین توابع و بخش های مختلف اندازه گیری کنید. برنامه ریزی کنید که هر ابتکار چقدر باید طول بکشد تا در طول زمان شما پیاده سازی شود. برای یادداشت های اضافی مربوط به هر بخش، از کارت های یادداشت در سمت راست استفاده کنید.

stars icon Ask follow up

نقشه راه عمیق یک نمای بالادستی برای نقشه برداری چندین سال تغییر را فراهم می کند. تغییرات تجاری را در بالا برای تعیین گذار از حالت شروع به حالت هدف تفصیل کنید. دیدگاه بلند مدت خود را با KPI های حیاتی برای ردیابی پیشرفت به سوی اهداف خود مطابقت دهید. در زیر KPI ها، تمام ابتکارات و اهداف را در بین بخش های مختلف اندازه گیری کنید. برنامه ریزی کنید که هر ابتکار چقدر باید طول بکشد. به یاد داشته باشید که تغییر مسیر به مناطق تمرکز جدید و تغییر نقشه راه مورد نیاز است. به روزرسانی های نقشه راه برای بازتاب تغییرات در دیدگاه و ایده های جدید باید بخش کلیدی از عملیات شرکت باشد. (اسلاید 15)

stars icon Ask follow up
resource image

مورد کسب و کار اوبر

چرا بسیاری از ایده های تجاری بزرگ شکست می خورند؟ چون آنها پرش از مفهوم به اجرا را از دست می دهند. نقشه راه استراتژیک مناسب نه تنها به پلی برای اتصال دیدگاه و اجرا کمک می کند، بلکه این کار را به طور بصری ارتباطی انجام می دهد. یک نقشه راه مستحکم امکان سرمایه گذاری های استراتژیک و تصمیم گیری هوشمند را فراهم می کند.

stars icon Ask follow up

اوبر از نقشه های راه استراتژیک برای اجرای پیشنهادات تجاری جدید و حفظ دیدگاه خود حتی در حالی که شرکت خدمات خود را گسترش می دهد، استفاده می کند. اوبر با یک دیدگاه واضح برای تبدیل شدن به یک سرویس تاکسی قابل دسترس و آسان برای همه شروع کرد. این ماموریت، ارزش ها، مواد مغیر برای تغییر، و یک برنامه پنج ساله را شناسایی کرد. اوبر یک نقشه راه واضح برای رشد ساخت و مطمئن شد که برنامه و فرآیند ثبت نام آن ساده و قابل دسترس است.این نمایه از سادگی و دسترسی در تمام پیشنهادات جدید حمل می کند.

stars icon Ask follow up

از زمانی که اوبر با یک برنامه آزمایشی در سان فرانسیسکو شروع کرد، به 63 کشور گسترش یافته است. برای شروع تقاضا، انگیزه های راننده را ارائه داد و پراشوت بازان شهری را به بازارهای جدید ارسال کرد، دفاتر را راه اندازی کرد و سرویس را راه اندازی کرد. این استراتژی گران بود، اما کسب و کار را شتاب داد. یک نقشه راه استراتژیک واضح اجازه داد تا اوبر مناطق تمرکز خود را به هر مکان جدید تغییر دهد. نمایه نقشه راه swimlane می تواند به نگهداری از این پیشنهادات چندگانه در یک زمان در بخش های مختلف کمک کند، در حالی که نمایه زمانی تاریخ های کلیدی را به طور واضح ردیابی می کند و اطمینان حاصل می کند که نقاط عطف شرکت رسیده است.

stars icon Ask follow up

علاوه بر منافع آشکار، نقشه های راه از طریق داخلی و ذینفعان خارجی پشتیبانی می کنند. آنها به آسانی مذاکره در برابر ابتکارات جدیدی که هزینه های اولیه بزرگی را می طلبند اما با برنامه بزرگ منطبق نیستند. نقشه های راه استراتژیک پلی بین استراتژی تا اجرا می سازند و به مدیران اجرایی کمک می کنند تا با اطمینان به آینده ناوبری کنند. اگر بتوانید دیدگاه فعلی را با دیدگاه آینده متصل کنید، شما هدف نهایی را که تمام استراتژی ها برای آن تلاش می کنند، به دست آورده اید.

stars icon Ask follow up

اگر دیدگاه منحصر به فردی دارید اما نمی توانید آن را به اندازه اوبر به طور کارآمد اجرا کنید؟ شما به این ارائه نیاز دارید. ارائه نقشه راه استراتژیک را برای تمام این مدل های نقشه راه و اسلایدها برای صرفه جویی در زمان و ساعت های کار دانلود کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download