slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 3) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

معرفی 'نمودارهای هیستوگرام (متن و متن)'، یک مدل محوری درون 'نمودارهای نهایی (بخش 3)' جدول پیشرفته. با بهره‌گیری از نمودارهای هیستوگرام قدرتمند، این مدل در روشن کردن پراکندگی داده‌های عددی، مقادیر منحصر به فرد، و بازه‌های تاریخی برتری دارد. با کمک این مدل، می‌توان فرآیند تجسم داده را ساده‌تر کرد و درک را ارتقا داد. همراه با یک الگوی Excel برای نمودارهای هیستوگرام برای ارائه حداکثر سفارشی سازی. بیش از ارائه فقط نمودارها، این یک نماد از درک بهبود یافته و تفسیر داده برای هر دو دانش‌آموزان و مدیران میانی است.

FULL PREVIEW