resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

مقدمه

آیا کسب و کار شما با مشکل هماهنگی محصول خود با اهداف کلی کسب و کار خود روبرو است؟ عدم هماهنگی حتماً منجر به از دست دادن فرصت های زیادی و ناکارآمدی ها می شود، بدون توجه به اینکه محصول چقدر از نظر ذاتی عالی است. ارائه استراتژی طراحی محصول ما ابزارهای طراحی محصول بسیار ضروری را ارائه می دهد که فاصله بین طراحی و استراتژی را پل می زند، روند کشف مشتری را هدایت می کند و سازماندهی داخلی پروژه را بهینه می کند تا ارزش ویژه ای را ایجاد کند و ارائه ویژگی ها را وعده می دهد.

یک استراتژی طراحی محصول خوب تعریف شده، محصول را از خلاء خود خارج می کند، به طوری که هر تصمیم طراحی در نهایت اهداف گسترده تر شرکت را خدمت می کند. با جعبه ابزار مناسب، سازمان ها می توانند زمان راه اندازی را بهبود بخشند، رضایت مشتری را افزایش دهند و در نهایت نوآوری آینده را تشویق کنند. بنابراین، با محصولات مناسب بازاریابی شده برای مشتریان ایده آل، این استراتژی ها منجر به افزایش سهم بازار، سودآوری بیشتر و مزیت رقابتی پایدار می شوند.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

ملاحظات تجاری

اکتشاف: مخروط دید

قبل از ورود به جزئیات فنی طراحی محصول، از مخروط دید برای الهام گرفتن و تخیل استفاده کنید. این تمرین بر فرصت های استفاده نشده تمرکز دارد تا پیش بینی ها. برای شرکت ها، این به معنای بررسی تأثیرات و تأثیرات احتمالی تصمیمات خود است.به عنوان یک ابزار طراحی محصول، مخروط دید برای تمام تیم طراحی در جلسات مغز استرم، ارتباط وضعیت بازار فعلی را با یافته های تحقیق تاریخی برقرار می کند. این رویکرد سناریوهای آینده فرضی را ایجاد می کند، که ایده های نوآورانه برای طراحی محصولات جدید و راه های حل مشکل را برمی انگیزد.

resource image

بررسی رقابتی

در طراحی محصول، بررسی های رقابتی یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک از محصولات، استراتژی ها و موقعیت بازار رقبا هستند. در این فرآیند، تیم محصول می تواند نقاط قوت و ضعف رقبا را ارزیابی کند، روندهای صنعت را شناسایی کند و خلاء های بازار را کشف کند.

با بررسی جنبه هایی مانند قابلیت استفاده، ویژگی ها، زیبایی طراحی و بازخورد مشتری، تیم های طراحی بینش های ارزشمندی در مورد چه چیزی کار می کند و چه چیزی نمی کند، به دست می آورند. این بینش ها فرآیند طراحی را راهنمایی می کنند، کمک می کنند تا تیم ها محصولات خود را متمایز کنند، نیازهای بازار را پیش بینی کنند و تصمیمات استراتژیکی را اتخاذ کنند که با اهداف کسب و کار هماهنگ است. در نهایت، بررسی های رقابتی باعث می شوند تا کسب و کارها محصولات برتری ایجاد کنند که در یک بازار شلوغ برجسته شوند.

resource image
resource image

کشف مشتری

مصاحبه های کاوشی کاربر یک روش تحقیق کیفی اساسی است که هدف آن درک نیازها، انگیزه ها و رفتارهای کاربران است.این مصاحبه ها شامل سوالات باز هستند که شرکت کنندگان را تشویق می کنند تا تجربیات، چالش ها و ترجیحات خود را به طور عمیق به اشتراک بگذارند. با درگیر کردن کاربران در مکالمات جزئی، تیم های طراحی می توانند اطلاعات ارزشمندی را کشف کنند که ممکن است از طریق روش های کمی به سطح نیاید.

resource image

نتایج مصاحبه های کاوشی کاربران در ایجاد شخصیت های کاربری، چارچوب های کارهایی که باید انجام شود (JTBD) و نقشه های داستان کاربر مؤثر هستند. شخصیت های کاربری شخصیت های تخیلی مفصلی هستند که بر اساس داده های کاربر واقعی ایجاد شده اند و بخش های کلیدی از مخاطبان هدف را نمایش می دهند. این شخصیت ها به طراحان کمک می کنند تا با کاربران همدلی کنند و تصمیمات طراحی آگاهانه ای را اتخاذ کنند که به نیازها و ترجیحات خاص پاسخ می دهند.

چارچوب JTBD بر درک دلایل زیرین می پردازد که چرا کاربران یک محصول یا خدمت را انتخاب می کنند، با تأکید بر "jobs" که می خواهند به آن دست یابند. این رویکرد تمرکز را از ویژگی های محصول به نتایجی که کاربران جویاند منتقل می کند، و باعث می شود تیم های طراحی راه حل هایی را توسعه دهند که بهتر به این نیازهای اصلی پاسخ می دهند.

resource image
resource image

نقشه های داستان کاربر، از سوی دیگر، سفر کاربر را با نقشه برداری از مراحلی که کاربران برای دستیابی به اهداف خود می گیرند، تجسم می بخشد. این ابزار به تیم ها کمک می کند تا تعاملات کلیدی را شناسایی کنند، ویژگی ها را اولویت بندی کنند و تجربه کاربری بی درز را تضمین کنند.با ادغام بینش های به دست آمده از مصاحبه های کاوشی کاربران در این چارچوب ها، تیم های طراحی می توانند طرح های محصول کاربر محور و موثرتری ایجاد کنند.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

ویژگی های محصول: طراحی برای تبدیل

در حالی که راه حل "درست" برای طراحی وجود ندارد، انتخاب های طراحی خاص منجر به نتایج تجاری بهتری می شوند حتی اگر همان هدف را دنبال کنند. طراحی برای تبدیل بر روی رابط کاربری و تجربیاتی متمرکز است که اقدامات خاصی را مانند خرید، ثبت نام یا دانلود راهبری می کند. این رویکرد طراحی را بهینه می کند تا کاربران را بدون دردسر از طریق سفر مورد نظر هدایت کند، با استفاده از فراخوانی های عملیاتی واضح، ناوبری شهودی و عناصر متقاعد کننده مانند اثبات اجتماعی و فوریت.

resource image
resource image

با درک رفتار کاربر و استفاده از اصول روانشناسی، طراحان می توانند تجربیات جذاب و بدون مانعی ایجاد کنند که نرخ تبدیل را به حداکثر می رساند. هدف این است که طراحی را با اهداف تجاری هماهنگ کند، اطمینان حاصل کند که هر عنصر طراحی به دستیابی به نتایج قابل سنجش و افزایش رضایت کلی کاربر کمک می کند.

resource image

نتیجه گیری

هماهنگی بین طراحی محصول با استراتژی تجاری برای حداکثر سازی فرصت های رشد ضروری است.با استفاده از ابزارهایی مانند مخروط دید، حسابرسی های رقابتی، مصاحبه های کاوشی کاربر و طراحی برای تبدیل، شرکت ها می توانند طراحی های محور کاربر را ایجاد کنند که بازده سرمایه گذاری بالایی را ایجاد می کند. اجرای این استراتژی ها منجر به بهبود موقعیت بازار، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار می شود.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download