resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

چکیده

میدانید، همه چیز درباره پولی نیست که ما بدهکاریم. گاهی اوقات، درباره پولی است که ما قرض می گیریم. در حالی که بدهی اغلب به عنوان باری دیده می شود، وام ها می توانند به عنوان ابزاری دیده شوند. خرید خانه، تامین هزینه تحصیل یا راه اندازی کسب و کار. وام ها اغلب پل مالی هستند که به ما کمک می کند تا به اهدافمان برسیم. /text]

هم اکنون Ultimate Loan Tools (Part 2) ما را دانلود کنید، در Google Sheets, and Microsoft Excel موجود برای نظارت بر وام ها، تجزیه و تحلیل روش های بازپرداخت بهینه، و حفظ ثبات مالی برای جلوگیری از برف بدهی.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

مقدمه

بیایید با یک مثال واقعی شروع کنیم که منافع احتمالی استفاده هوشمندانه از وام را نشان می دهد. مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، یک وام 100,000 دلاری از پدرش گرفت تا آنچه که تبدیل به یک پدیده جهانی رسانه های اجتماعی خواهد شد را راه اندازی کند. این سرمایه اولیه در تبدیل فیسبوک از یک پروژه دانشگاهی به یک قدرتمند رسانه اجتماعی جهانی بسیار موثر بود. امروزه، ارزش فیسبوک صدها میلیارد دلار است، که این وام اولیه را یکی از سرمایه گذاری های موفق ترین در تاریخ می کند.

stars icon Ask follow up

در مقابل داستان موفقیت استفاده استراتژیک مارک زوکربرگ از وام، مورد ناخوشایند Hertz Global Holdings وجود دارد. شرکت اجاره خودرو، که با بدهی های 24.35 میلیارد دلاری مواجه بود، در ماه می 2020 ورشکستگی اعلام کرد. تلاش های Hertz برای گسترش به بازار سفر مصرف کننده، که توسط وام های قابل توجه تامین می شد، بازده مورد انتظار را نداشت.همانطور که سهم بازار شرکت کاهش یافت، وزن بدهی غیرقابل دفع شد. این یک یادآوری سخت از خطرات احتمالی وام ها و اهمیت تصمیم گیری استراتژیک است.

stars icon
Questions and answers
info icon

The potential rewards of taking a large loan for a startup can be significant, as exemplified by Mark Zuckerberg's initial investment in Facebook. The loan can provide the necessary capital to kickstart the business, allowing for growth and expansion. In Zuckerberg's case, his $100,000 loan was instrumental in transforming Facebook from a college project into a global social media powerhouse. However, the risks are also substantial. If the business fails, the loan must still be repaid, which can lead to financial hardship. Additionally, taking on a large loan can result in significant debt and potential bankruptcy if not managed properly.

Some other examples of successful investments in the tech industry include Jeff Bezos's initial investment in Amazon, which started as an online bookstore and is now one of the world's largest online retailers. Another example is the initial investment in Google by its founders Larry Page and Sergey Brin. They started with their own funds and later received funding from angel investors. Today, Google is one of the most valuable companies in the world. Similarly, Elon Musk's initial investment in Tesla has led to it becoming a leader in electric vehicle technology.

The initial loan of $100,000 from Mark Zuckerberg's father was instrumental in transforming Facebook from a college project into a global social media powerhouse. This initial investment allowed Zuckerberg to kickstart the development and expansion of Facebook, which eventually became a global phenomenon. Today, Facebook is worth hundreds of billions of dollars, making that initial loan one of the most successful investments in history.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image

محتوا

موضوعات وام

ابتدا، چه چیزهایی را در مورد وام ها باید بدانید؟ برخی از مفاهیم می توانند تأثیر قابل توجهی بر کل هزینه وام و توانایی شما برای پرداخت آن داشته باشند. برای توضیح این موضوع، بیایید از مورد Hertz Global Holdings به همراه Ultimate Loan Tools (Part 2) خود استفاده کنیم:

در اوایل دهه 2000، Hertz رونق یافت و تصمیم گرفت به طور پرشور به بازار مسافرت مصرف کننده گسترش یابد. برای این کار، آنها یک وام عظیم برای این سرمایه گذاری بلندپروازانه دریافت کردند. قبل از ورود به جنبه های رایج تر، بیایید مفاهیم دوره فقط بهره و پرداخت های بادکنکی را که می تواند تفاوت بین یک وام که سنگ پایه موفقیت است و تبدیل شدن به بار مالی را معنی کند، بررسی کنیم.

stars icon Ask follow up

انتخاب یک دوره فقط بهره، در مورد Heartz، به این معنی است که آنها فقط مسئول پرداخت قسمت بهره وام در ابتدا بودند. این می تواند وام را در ابتدا ارزان تر به نظر برساند. اما این به این معنی است که اصل، مبلغی که Heartz قرض گرفت، در این زمان کاهش نمی یابد.

resource image

مقایسه جزئیات وام: دوره فقط بهره

در قالب ما، شما می توانید تأثیر داشتن دوره فقط بهره را با مقایسه دو نمودار امورتیزاسیون کنار هم مشاهده کنید. ابتدا، بیایید پارامترهای حیاتی وام را وارد کنیم - مبلغ اصلی، نرخ بهره و مدت بازپرداخت. این یک نمودار امورتیزاسیون استاندارد ایجاد می کند که چرخه حیات یک وام معمولی را نشان می دهد. حالا، بیایید یک دوره فقط بهره را به نمودار دوم معرفی کنیم.

stars icon Ask follow up

توجه داشته باشید که ما در ابتدای نمودار امورتیزاسیون دوره فقط بهره، ستونی برای مقدار بهره نداریم. پس عواقب آن چیست؟ پس از دوره فقط بهره، شما باید پرداخت های ماهانه بیشتری را به مبلغ اصلی برای باقیمانده مدت بازپرداخت انجام دهید. درک این دینامیک برای ارزیابی اینکه آیا وام فقط بهره با وضعیت مالی شما منطبق است، حیاتی است.

stars icon
Questions and answers
info icon

I'm sorry, but as a language model AI, I don't have access to real-time data or specific examples of companies that have used the Ultimate Loan Tools. However, many companies use similar financial tools to manage their loans and maintain financial stability. These tools help companies to plan their loan repayments, avoid excessive debt, and make informed financial decisions.

Some alternative methods to analyze optimal repayment methods apart from using amortization charts include using online loan calculators, financial planning software, or consulting with a financial advisor. These methods can provide a comprehensive view of your loan repayment strategy, taking into account factors such as interest rates, loan terms, and your personal financial situation.

stars icon Ask follow up
resource image

مقایسه جزئیات وام: پرداخت های بادکنک

امکان دیگر پرداخت بادکنک است. پرداخت بادکنک یک پرداخت یکجا و بزرگ است که شما در پایان مدت وام انجام می دهید. این مانند ذخیره بزرگترین قطعه از پای مالی شما برای لقمه آخر است. این به این معنی است که در حالی که پرداخت های ماهانه منظم Heart'z نسبتاً پایین هستند، آنها باید در پایان مدت وام یک پرداخت بزرگ انجام دهند. این می تواند یک سورپریز باشد اگر شما نیاز به آمادگی بیشتری برای آن داشته باشید.

stars icon Ask follow up

ما می توانیم یک پرداخت بادکنکی در قالب خود وارد کنیم و ببینیم این چگونه در مدت بازپرداخت به نظر می رسد. در نتیجه، می توانیم متوجه شویم که چگونه مبلغ اصلی پرداخت شده در طول زمان کاهش یافته است، اما در پایان آن... بوم! اینجا پرداخت بادکنکی است، که به وضوح در نمودار امورتیزاسیون ما برجسته است. این پرداخت بسیار بزرگتر از سایر پرداخت ها است، بنابراین ممکن است پرداخت آن سخت باشد و یکی از دلایلی باشد که وام تبدیل به بدهی غیرقابل پرداخت شده است - مانند مورد Heartz.

stars icon
Questions and answers
info icon

Global companies like Google or Apple might manage large balloon payments in their financial strategies by maintaining a robust cash reserve. They can also plan for such payments by incorporating them into their long-term financial planning. Additionally, they might negotiate for favorable terms with their lenders, given their strong creditworthiness. It's also possible that they might refinance such payments into new loans if the conditions are favorable.

There are several strategies to prepare for a balloon payment at the end of a loan term. First, you can start saving a specific amount every month from the beginning of the loan term. This way, you will have a substantial amount by the time you need to make the balloon payment. Second, you can invest in a financial product that matures around the time the balloon payment is due. This can provide the necessary funds when needed. Third, you can plan to refinance the balloon payment at the end of the loan term. However, this option depends on your financial situation and market conditions at that time. Lastly, you can sell the asset (like a house or car) that the loan was used to purchase, to make the balloon payment. However, this should be a last resort as it would mean giving up the asset.

The balloon payment method differs from other loan repayment strategies in that it involves making a large, lump-sum payment at the end of the loan term. This means that while regular monthly payments are relatively low, a large payment will have to be made at the end of the loan term. This can be a surprise if more preparation is needed. Compared to other strategies, this method may allow for lower monthly payments but requires a significant amount of money to be available at the end of the loan term.

View all questions
stars icon Ask follow up

نرخ های بهره

با این حال، شرایط وام می تواند انعطاف پذیری بیشتری از این را ارائه دهد. ما تحت فرض یک نرخ بهره ثابت در طول چرخه وام عمل کرده ایم. اما اگر اینطور نباشد چه؟ بیایید در مورد نرخ های بهره متغیر و ثابت صحبت کنیم.

یک نرخ بهره ثابت احساس ثبات را ایجاد می کند. این ثابت برای مدت وام باقی می ماند، اطمینان حاصل می کند که مبالغ پرداخت شما قابل پیش بینی است. این ثبات، بودجه بندی را ساده می کند، زیرا بازپرداخت های شما در طول زمان ثابت خواهد بود.

از طرف دیگر، نرخ بهره متغیر به یک شاخص مرتبط با نیروهای بازار است، که در طول مدت وام باعث تغییر می شود. این تغییر پذیری به این معنی است که بازپرداخت های شما ممکن است افزایش یا کاهش یابد، ارائه امکان صرفه جویی احتمالی اگر نرخ کاهش یابد اما همچنین حمل یک ریسک اگر نرخ افزایش یابد.

پرداخت های اضافی و سایر استراتژی های بازپرداخت

چه اگر به شما بگویم که سناریوی بازپرداخت وام هنوز هم قابل بهبود است؟ فرض کنید که هرتز می تواند پرداخت های اضافی به وام خود انجام دهد که فراتر از پرداخت های ماهیانه مقرر شده است. اینها 'پرداخت های اضافی' نامیده می شوند. با انجام پرداخت های اضافی، هرتز می تواند مبلغ اصلی خود را سریعتر کاهش دهد، بنابراین کمترین بهره را در طول عمر وام پرداخت کند و آن را زودتر از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود، بازپرداخت کند. این یک حرکت استراتژیک است که می تواند مقدار زیادی پول را صرفه جویی کند و این نکته نیز با افزودن برخی از پرداخت های اضافی به برنامه بازپرداختی که تاکنون داشتیم، مشهود است.

حالا، ما می توانیم بهتر بررسی کنیم که چگونه انجام پرداخت های اضافی می تواند روند وام را تحت تاثیر قرار دهد. ما باید به خودمان دو سوال کلیدی بپرسیم

stars icon Ask follow up
 1. چقدر می توانم هزینه وام خود را با پرداخت های اضافی منظم کاهش دهم؟
 2. چقدر در پرداخت های اضافی منظم نیاز دارم تا وام خود را در یک بازه زمانی خاص بازپرداخت کنم؟
 3. resource image

  ابزارهای وام

  این الگو پاسخ هایی به این سوالات ارائه می دهد. ما می توانیم وام هرتزی که تازه ایجاد کردیم را انتخاب کنیم و موارد زیر را ارائه دهیم:

  • جزئیات اضافی مانند تاریخ شروع پرداخت های اضافی.
  • تعداد کل پرداخت های اضافی انجام شده.
  • فرکانس این پرداخت ها.

  ابزار سپس محاسبه می کند که چقدر توانسته اید هزینه وام خود را کاهش دهید - نتایج می توانند بسیار شگفت انگیز باشند! به این ترتیب، می توانید تحلیل کنید که چگونه می توانید هزینه وام خود را به حداکثر برسانید و این را مطابق با آنچه قبلا نشان داده شده است، عملی کنید. سپس الگو به عنوان یک ابزار کامل برای کمک به شما نه فقط در تحلیل گزینه های وام خود بلکه همچنین در ردیابی، نظارت و بهینه سازی وام خود عمل می کند

  stars icon Ask follow up
  resource image

  در نهایت، کلید موفقیت در جهان وام ها و بدهی ها، درک و مدیریت این ابزارهای مالی به طور موثر است. این در مورد اتخاذ تصمیمات آگاهانه، حفظ انضباط و نظارت بر سلامت مالی شما است. بعد از همه، همانطور که بنجامین فرانکلین یک بار گفت، "سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را می دهد.

  "

  Download and customize this and 500+ other business templates

  Start here ⬇️

  Voila! You can now download this Spreadsheet

  Download