Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

یک باران‌ساز کسی است که درآمدی برای یک شرکت ایجاد می‌کند، به خصوص در فروش. کتاب How to Become a Rainmaker جفری فاکس به هر کسی آموزش می‌دهد چگونه باران بیاورد. با فصل‌های کوتاه و مستقیم که پر از نکات عملی و شوخ طبعی هستند، فاکس تکنیک‌های فروش موثری را آموزش می‌دهد که به راحتی قابل اجرا هستند.

در حالی که بسیاری از نکات ممکن است مانند حس عمومی به نظر برسند، این کتاب تکنیک‌های ثابت شده‌ای را ارائه می‌دهد که به فروشندگان تازه‌کار و با تجربه کمک می‌کند تا فروش خود را بهبود ببخشند. از برنامه‌ریزی عملی تا لباس حرفه‌ای، تمرکز هر تکنیک همیشه بر روی مشتری است و چگونه آن‌ها را خوشحال نگه داریم. حس عمومی یا نه، نکات این کتاب کار می‌کنند.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

حس عمومی همیشه به این سادگی عمومی نیست و نکات ارائه شده در اینجا یادآوری می‌کند که چقدر مبانی واقعاً مهم هستند. خوانندگان نگرش صریح کتاب را قدر می‌دانند و اغلب می‌یابند که آن‌ها "مقصر" هستند که از برخی از تکنیک‌های پایه‌ای برای فروش استفاده نمی‌کنند. این یادآوری‌ها به فروشندگان با تجربه کمک می‌کند تا به تاکتیک‌های ثابت شده برگردند و برای افراد تازه‌کار در فروش پایه‌ای محکم ایجاد می‌کند. از برنامه‌ریزی تا جلسات فروش، این تکنیک‌ها مفهوم "مشتری اول" را تأکید می‌کنند.

از بین همه نکات این کتاب، "اعتقادات باران‌ساز" برخی از بهترین عملیات "حس عمومی" را برای افزایش فروش ارائه می‌دهد. این نکات به تنهایی به هر کسی که با مشتریان سر و کار دارد کمک می‌کند.

 • همیشه مشتریان را دوست داشته باشید.
 • مشتریان را مانند بهترین دوست خود معامله کنید.
 • به مشتریان گوش دهید و نیازهای آن‌ها را تشخیص دهید.
 • آنچه را که مشتریان نیاز دارند بسازید (یا به آن‌ها بدهید).
 • محصول خود را به ارزش دلاری آن قیمت گذاری کنید.
 • به مشتریان ارزش دلاری آنچه را که دریافت می‌کنند نشان دهید.
 • مشتریان را آموزش دهید تا آنچه را که نیاز دارند بخواهند.
 • محصول خود را به شکلی بسازید که مشتریان آن را می‌خواهند.
 • محصول خود را زمانی به مشتریان برسانید که آن‌ها آن را می‌خواهند.
 • به مشتریان خود کمی بیشتر از آنچه انتظار دارند بدهید.
 • مشتریان را از ارزش دلاری که دریافت کرده‌اند یادآوری کنید.
 • به هر مشتری با صداقت و به طور مکرر تشکر کنید.
 • پرداخت کردن به شما برای مشتریان را آسان کنید تا جای دیگری نروند.
 • درخواست کنید تا دوباره انجام دهید.

بسیاری از این اعتقادات برای بیشتر خوانندگان آشنا خواهد بود. آشنا هستند زیرا کار می‌کنند و بیشتر خوانندگان حداقل یک یا دو مورد از این موارد را خواهند یافت که "مقصر" هستند که به طور مداوم از آن‌ها استفاده نمی‌کنند.

این بهترین روش‌ها به خوانندگان آموزش می‌دهد چگونه تجربه مشتری عالی ایجاد کنند که منجر به فروش می‌شود. بخش‌های دیگری در کتاب به خوانندگان آموزش می‌دهد چگونه در مقابل آن مشتری قرار بگیرند. برای کمک به فروشندگان تا سازماندهی و در مسیر بمانند، فاکس یک چک‌لیست آسان برای استفاده به نام "برنامه روزانه 4 نقطه" ارائه می‌دهد. این برنامه راه عملی برای اندازه‌گیری پیشرفت فروش ایجاد می‌کند. هدف از این برنامه ساده این است که هر روز 4 نقطه بگیرید.یک نقطه برای دریافت ارجاع یا سرنخ بدست می آید. نقطه دیگر با برقراری قرار ملاقات با تصمیم گیرنده کسب می شود. سومین نقطه با ملاقات با تصمیم گیرنده و، حدس زدید، چهارمین نقطه با دریافت تعهد برای بستن معامله بدست می آید. ساده، قابل اندازه گیری و موثر.

اگر می خواهید فروش موثر را یاد بگیرید یا به اصول موفقیت آمیز فروش بازگردید، چگونه تبدیل به یک Rainmaker شوید، شما را به آنجا می رساند و به عنوان راهنمایی برای یک شغل فروش موفق عمل می کند.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download