resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

تجاوز از هزینه ها خطرناک است زیرا از وجوهی که برای اهداف دیگر تخصیص یافته اند، می خواهد. برای جلوگیری از آنها، مدیران باید در هر زمانی استراتژی مدیریت هزینه برتری در دست داشته باشند. خبر خوب این است که ارائه ما در مدیریت هزینه agement به شما امکان می دهد تا استراتژی خود را برای مدیریت هزینه های موثر به راحتی معرفی کنید و بنابراین، به کسب و کارهای خود اجازه دهید تا انتخابات درست را انجام دهند، نقص بین استراتژی و اجرا را رفع کنند و رشد را تحریک کنند.

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

از این اسلاید برای فهرست کردن تمام معیارهای هزینه برای پروژه استفاده کنید. اگرچه معیارها از سازمان به سازمان متفاوت هستند، اما بستگی به دو عامل اصلی دارند: مقادیر منابع و ترکیبات و تکنیک های تولید.

resource image

هزینه های بالا احتمالاً مانع از دستیابی تیم شما به اهداف می شوند، بنابراین، شناسایی علل آشکار و پنهان برای هزینه های ناکارآمد ضروری است. از این اسلاید برای بحث در مورد علل هزینه های بالا و معرفی راه حل های حذف استفاده کنید.

resource image

با این اسلاید، پتانسیل کاهش هزینه را معرفی کنید و استراتژی های صرفه جویی را پیشنهاد دهید. این می تواند شامل: معامله با سایر کسب و کارها، تجاری سازی روش های بازاریابی، حمایت از رویدادهای خود و معرفی هفته کاری چهار روزه باشد.

resource image
stars icon Ask AI
info icon

بررسی کلی

مدیریت هزینه فرآیند تخمین، تخصیص و کنترل هزینه ها در یک پروژه است که به سازمان امکان پیش بینی هزینه های آینده و جلوگیری از تجاوز از بودجه های تخصیص یافته را می دهد.

مهمترین عنصر در مدیریت هزینه، به گفته دیوید اکسون، مدیر مدیریت در استراتژی Accenture، CFO & Enterprise Value "این است که تمرکز بی وقفه بر مشتری را زنده و تنفس کنید. بیش از حد معمول هزینه کاهش ها منجر به کاهش خدمات می شوند، درب را برای مخربانی که می توانند خدمات عالی را با هزینه یکسان یا کمتر ارائه دهند، باز می کند. ابزارهای دیجیتال به سازمان ها امکان می دهند تا خدمات بهتری با هزینه های کمتر ارائه دهند - دیگر معامله ای برای یکی از آنها وجود ندارد. در مورد ورود خودکار به اتاق هتل خود، انتخاب اتاق و دسترسی به کلید خود از طریق برنامه روی تلفن خود فکر کنید. برای هتل این هزینه ها را کاهش می دهد (بدون خط چک این، بدون کلیدهای پلاستیکی، و غیره) در حالی که برای مهمان، خدمات سریعتر و شخصی تری را ارائه می دهد."

stars icon Ask AI
info icon
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

چهار مرحله اصلی به فرآیند وجود دارد:

 1. برنامه ریزی منابع - فرآیندی که در آن نیازهای منابع آینده برای یک سازمان یا یک پروژه خاص کشف می شوند. این نیاز به ارزیابی و برنامه ریزی استفاده از کار، مالی و سایر منابع دارد.
 2. تخمین هزینه - فرآیندی که برای سنجش، هزینه و قیمت منابع مورد نیاز برای یک سازمان یا یک پروژه خاص استفاده می شود.این نیازمند استفاده از ابزارهایی است که داده های فنی و برنامه ای را به داده های مالی و منابع تبدیل می کند.
 3. بودجه بندی هزینه - فرآیندی که برای ارزیابی هزینه منابع برآورد شده به حساب های هزینه و اندازه گیری عملکرد هزینه نسبت به آنها استفاده می شود.
 4. کنترل هزینه - فرآیندی که برای اندازه گیری اختلافات از پایه هزینه و ایجاد اقدام اصلاحی موثر برای دستیابی به حداقل هزینه ها استفاده می شود.
 5. resource image
  resource image

  مطالعه موردی

  گروه هواپیمایی تجاری بوئینگ ویچیتا

  مطالعه موردی منتشر شده توسط موسسه فناوری ماساچوست موثر بودن استفاده از روش های هزینه بندی و مدیریت بر اساس فعالیت (ABCM) - رویکردی که در آن مدل های هزینه بندی بر اساس فعالیت (ABC) اطلاعات اقتصادی را برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند، در صنعت هوافضا را بررسی کرد.

  به گفته MIT، BCAG بزرگترین سازنده هواپیماهای تجاری جهان است که حدود 60 درصد از کل درآمدهای بوئینگ را تشکیل می دهد. تمرکز اصلی BCAG Wichita بر روی توسعه یک سیستم طراحی و تولید کارآمد و سبک با پشتیبانی از استراتژی مدیریت هزینه موثر است تا بتواند شهرت تولید هوافضای درجه یک جهان را به دست آورد و حفظ کند.

  stars icon Ask AI
  info icon

  پژوهشگران MIT می نویسند: "یکی از جذاب ترین و غیرمنتظره ترین ویژگی های هزینه بندی بر اساس فعالیت از منابع ارزش افزوده تا کنون استفاده نشده ای که اجازه می دهد یک شرکت کشف کند. با تغییر تاکید بر هزینه ها از کارگری به برآورد، شرکت ها در حال تغییر استراتژی های تجاری خود برای به دست آوردن این سود هستند. با اینکه هزینه های برآورد اکنون هزینه های کارگری را به عنوان درصد کل هزینه ها سایه زده است، شرکت ها روش هایی که برای کمی کردن هزینه ها استفاده می کنند تغییر نداده اند."

  stars icon Ask AI
  info icon

  و ادامه می دهند: "طرفداران ABCM باور دارند که مگر اینکه تغییری به روش جدید شناسایی خروجی مالی وجود داشته باشد، شرکت ها هرگز هزینه های واقعی تولید را نخواهند دانست. در حال حاضر، اکثریت شرکت هایی که ABCM را پذیرفته اند در بخش تجاری فعالیت می کنند. به طور سنتی، این شرکت ها به نظر می رسید بیشتر در معرض تغییرات اقتصادی قرار دارند و بنابراین باید بتوانند به شرایط بازار تغییر کننده تن بدهند تا رقابت پذیری را حفظ کنند.5 با اینکه صنعت هوافضا در پذیرش روش های هزینه بندی بر اساس فعالیت کندتر بوده است، چرخه های ناپایداری در صنعت ممکن است منجر به افزایش علاقه به ABCM شود. موفقیت های پروژه های آزمایشی در BCAG Wichita ممکن است منافع بررسی استراتژی های مدیریت هزینه متفاوت را نشان دهد. BCAG Wichita امیدوار است که اصول ABCM را به سایر بخش های فرآیند تولید منتقل کند و بخش های همیشه در حال افزایش تاسیسات را در بر بگیرد."

  stars icon Ask AI
  info icon

  Download and customize this and 500+ other business templates

  Start here ⬇️

  Voila! You can now download this Presentation

  Download