resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

چگونه از روندهای بازار برای ایجاد فرصت های تجاری جدید استفاده کنیم؟ این ارائه تحقیقات بازار ابزارهایی را فراهم می کند که بازار را سازماندهی، ارائه و ارزیابی می کند که می تواند منجر به ایده های بزرگ بعدی شود.

ماتریس BCG

برای هر بازاری که سازمان شما علاقه مند است، حیاتی است که بدانید چگونه در مقابل رقبای کلیدی خود قرار دارید. ماتریس BCG که توسط گروه مشاوره بوستون توسعه یافته است، یک ابزار چند منظوره و آزمایش شده است که می تواند برای نقشه برداری از منظره رقابتی بازار استفاده شود. این نمودار وضعیت هر شرکت را بر اساس سهم بازار و رشد بازار برجسته می کند. (اسلاید 13)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

شرکت هایی که دارای سهم بازار بالا و رشد بالا هستند، به عنوان ستاره ها شناخته می شوند. این ها معمولاً موفق ترین بازیکنان هستند. بنابراین اگر رقبایی دارید که در این محدوده قرار دارند، به توانایی های اصلی آنها دقت کنید. اما اگر می خواهید به یک مخاطب خاص تر هدف گیری کنید چه؟ در این صورت، به رقبایی که دارای سهم بازار کم اما رشد بالا هستند، دقت کنید. این بازیکنان سوال علامت ممکن است به نظر نرسد که به بسیاری از مصرف کنندگان هدف گیری کنند، اما منحصر به فرد بودن پیشنهاد آنها می تواند واقعاً آنها را متمایز کند و رشد را تسریع کند.

stars icon Ask AI
info icon

رانندگان در مقابل مهارکنندگان

در هر صنعت، عوامل کلانی وجود دارد که یا استراتژی رشد شما را کمک می کند یا مانع آن می شود. بر عهده شماست که از آنها به نفع خود استفاده کنید، یا تأثیر مضر آنها را کاهش دهید.موارد موجود در این مقایسه رانندگان و مانع ها برای شما قابل ویرایش و بررسی هستند هنگامی که آنها در زندگی واقعی رخ می دهند. (اسلاید 8)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

رانندگان بازار، که به عنوان باد پشتی شناخته می شوند، شرایط مطلوبی هستند که به سمت اهداف استراتژیک شما هل می دهند. مانع های بازار، یا باد جلویی، موانع بالقوه ای هستند که ممکن است تلاش های شما را کند یا از مسیر خارج کنند. به عنوان مثال، اگر شرکت شما خودروهای برقی تولید می کند، یک باد پشتی ممکن است سودهای دولتی بالا باشد؛ در حالی که یک باد جلویی می تواند ناپایداری در زنجیره تامین باشد.

stars icon Ask AI
info icon

مناطق رشد

در یک جهان رو به افزایش دیجیتال، اکنون بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر است تا پیشنهادات کسب و کار را به منطقه جدیدی گسترش دهید. از این نقشه مناطق رشد استفاده کنید تا مکان هایی را که بیشترین پتانسیل رشد را دارند، برجسته کنید. اغلب، این مناطقی هستند که نشان دهنده افزایش واضح در تقاضا برای نیازهای مشتری برآورده نشده هستند. (اسلاید 6)

stars icon Ask AI
info icon

بیایید بگوییم که شما یک بانک دیجیتالی هستید که می خواهد به جمعیت بی بانکی در آمریکای جنوبی نفوذ کند. در سمت راست، رشد سال به سال صنعت فینتک را نقطه بزنید. سپس این شماره را شکسته کنید تا ببینید کدام بخش از این رشد از مناطقی که شما نظارت می کنید، می آید. آیا داده ها فرضیات شما را تایید می کنند؟

resource image

اطلاعات رقابتی

مشابه ماتریس BCG، جدول اطلاعات رقابتی می تواند برای دیدن اینکه شرکت شما چگونه نسبت به رقبا در معیارهای کلیدی مقایسه می شود، استفاده شود.همیشه می توانید این معیارهای کلیدی را بر اساس اهمیت بیشتر آنها برای موفقیت کسب و کار خود ویرایش کنید. امتیازات نیز قابل تنظیم هستند. در یک نگاه، تصویر سازی حرارتی باعث می شود تا به راحتی بتوانید نقاطی را که باید توسط شرکت شما استفاده شوند، شناسایی کنید. در این مثال، کیفیت محصول بزرگترین متمایز کننده شما است. بنابراین آن را برای قرار دادن ارزش خود استفاده کنید. (اسلاید 12)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

بخش بندی بازار

ساخت محصول درست برای افراد درست برای مناسبت بازار محصول حیاتی است. بنابراین دقت کنید که چه کسی از محصول شما استفاده می کند و چگونه فکر و عمل می کند. ابزار بخش بندی بازار می تواند برای تعیین پایه کاربر هدف شما استفاده شود و یافته ها را به طور منظم نقشه برداری کند.

resource image

همانطور که در این داشبورد نشان داده شده است، عواملی مانند مکان های کاربر اطلاعات جمعیت شناسی استاندارد هستند. در حالی که جزئیات روان شناسی، مانند "موضوعاتی که باعث تعامل می شوند"، به "چرا" پشت رفتار کاربر می پردازد. (اسلاید 17)

resource image

اگر چند عامل خاص واقعا برای شما برجسته شوند و احتمالاً نشان دهنده یک روند عمیق تر باشند، حتماً اجازه دهید فضای بیشتری برای این اطلاعات در زمان ارائه به ذینفعان و بیان اهمیت آن فراهم شود. (اسلاید 18)

پیش بینی رشد بازار

در نگاهی گسترده تر، پیش بینی های صنعتی بخش ضروری از هر تحقیق بازاری است.این امکان را به شما می دهد تا شرکت خود را در زمینه کلی بازار قرار دهید. در این اسلاید پیش بینی رشد بازار، نمودار میله ای داده های واقعی را برای اثبات اینکه حدس اولیه شما در مورد مناطق رشد ارزش بررسی دارد، فهرست می کند. (اسلاید 7)

stars icon Ask AI
info icon

در این مثال، میله های عمودی نمایانگر رشد بازار در طول دوره های زمانی هستند. و هر سایه رنگ نمایانگر یک دسته محصول یا خدمات در آن بخش است. از این ابزار برای نقشه برداری از داده های صنعت، بخش به بخش، استفاده کنید تا بتوانید پیشنهادات محصول هوشمندانه ای ارائه دهید - و بقیه تیم را برای حمایت از ایده شما دریافت کنید.

stars icon Ask AI
info icon
resource image

مقیاس لیکرت

نظرسنجی ها و پرسشنامه ها روش متداولی برای جمع آوری احساسات مشتری هستند. برای سازماندهی و نقشه برداری پاسخ های نظرسنجی، از مقیاس لیکرت استفاده کنید. برای هر سوال، پاسخ های مشترک مشتریان یک امتیاز اختصاص می یابد. هرچه امتیاز بالاتر باشد، احساس میانگین بهتر است. (اسلاید 25)

resource image

علاوه بر این، وقتی اندازه نمونه شما به اندازه کافی بزرگ است، پاسخ های نظرسنجی را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید چند نفر با چه چیزی پاسخ داده اند. به عنوان مثال، در پاسخ به اینکه آیا چرخش تصویر برای مشاهده محصولات از زوایای مختلف مفید است، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان بسیار مثبت پاسخ داده اند.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download