resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

از مجموعه الگوهای زمانبندی ما برای تجسم و پیگیری فرآیندهای تجاری خود استفاده کنید. زمانبندی ها پروژه های شما را در مسیر درست نگه می دارند، زمینه را فراهم می کنند و انتظارات ذینفعان را تعیین می کنند. آنها نشان می دهند که شما در حال حاضر در کجای یک پروژه هستید، تا کنون چه کارهایی انجام داده اید و کمک می کنند تا مهلت ها و انتظارات را تعیین کنید.

stars icon
50 questions and answers
info icon

A timeline can improve accountability in a project by providing a visual representation of the project's progress. It shows where the project currently stands, what has been accomplished, and what still needs to be done. This helps set clear expectations and deadlines for stakeholders, ensuring everyone is aware of their responsibilities and the project's goals. It also allows for tracking of the project, making it easier to hold individuals or teams accountable for their tasks.

Some common mistakes to avoid when creating a project timeline include: not setting realistic deadlines, failing to consider potential obstacles and delays, not involving key stakeholders in the planning process, not updating the timeline as the project progresses, and not using a visual tool to track progress and set expectations.

A timeline can contribute to the success of a project by keeping it on track, providing context, and setting expectations for stakeholders. It shows the current status of a project, what has been accomplished so far, and helps set deadlines and expectations.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

در زیر، ما از زمانبندی های این مجموعه برای مقایسه اوبر در مقابل لیفت در زمینه دسترسی، سرعت، قیمت و اصول تجاری استفاده می کنیم و معیار مهمترین برای ارزیابی یک شرکت سرویس دهنده سفر را توضیح می دهیم. پس از آن، ما به اشتراک می گذاریم که چگونه می توانید از این ابزارها برای تجارت خود استفاده کنید. مجموعه مجموعه زمان‌بندی کاملا قابل سفارشی سازی ما را برای دهها تجسم بیشتر دانلود کنید تا زمان و ساعات کاری را صرفه جویی کنید. اگر می خواهید مستقیما به توضیحات ارائه بروید، همین حالا این کار را انجام دهید.

stars icon
50 questions and answers
info icon

The Timeline Template Collection can be used to improve stakeholder communication by providing a visual representation of key events, milestones, or metrics over time. This can help stakeholders understand the progress of a project, the performance of a business, or the impact of strategic decisions. It can also be used to compare different companies or strategies, as in the example of Uber versus Lyft. By presenting information in a clear and engaging way, the Timeline Template Collection can help to facilitate more effective communication and decision-making.

The Timeline Template Collection can be applied in various industries such as marketing, project management, event planning, education, and research. It can be used to visualize project timelines, historical events, process flows, and more.

The Timeline Template Collection can be used to assess the performance of a ride-share company by comparing various aspects such as availability, speed, price, and business fundamentals over time. This comparison can provide insights into the company's performance and growth. The templates can also be customized to focus on specific areas of interest.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

اوبر در مقابل لیفت 2022: مقایسه نهایی

کدام شرکت بهتر است؟ اوبر، یا لیفت؟ هر دو اوبر و لیفت در حال حاضر خدمات سرویس دهنده سفر برتر هستند، با ارزش خالص ترکیبی بیش از پنجاه میلیارد دلار. اما چه چیزی منجر به افزایش سریع آنها شد و چه چیزی آنها را از رقابت ... و یکدیگر متمایز می کند؟

اوبر و لیفت در دو هفته ای از یکدیگر در سال 2019 به بازار عمومی وارد شدند. هر دو IPO سال ها در حال کار بودند و توسط سرمایه گذاران مورد انتظار بودند. در حالی که امروزه، اوبر در بیش از 650 شهر و منطقه در سراسر جهان در دسترس است، لیفت هنوز فقط در ایالات متحده و کانادا در دسترس است. اما به دلیل تمرکز منطقه ای لیفت، این شرکت در شهرهای بیشتری در ایالات متحده نسبت به اوبر در دسترس است.

stars icon
50 questions and answers
info icon

The IPOs of Uber and Lyft intensified their competition. Both companies became publicly traded around the same time in 2019, which increased their visibility and scrutiny in the market. This also meant they had to be more transparent with their financials and business strategies, which could have influenced their competitive tactics. However, the IPOs did not significantly change the geographical competition between the two, as Uber continues to have a broader global presence, while Lyft focuses more on the US and Canada.

Uber and Lyft both went public in 2019, within two weeks of each other. However, their expansion strategies have differed. Uber has pursued a global strategy and is now available in over 650 cities and regions worldwide. On the other hand, Lyft has focused on the US and Canada, but due to this regional focus, it is available in more US cities than Uber.

Expanding services outside the US and Canada could potentially increase Lyft's customer base and revenue. It could also diversify its market, reducing dependence on the North American market and potentially mitigating risks associated with regulatory changes or market saturation in that region. Furthermore, it could enhance Lyft's global brand recognition and competitiveness against other global ride-sharing services like Uber.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

با وجود اندازه بزرگتر اوبر، اوبر فقط دو برابر پول نقد لیفت را دارد. سهم بازار لیفت از سال 2015 از 15٪ به 31٪ دو برابر شده است. همانطور که هر دو شرکت برای سهم بازار با یکدیگر رقابت می کنند، آنها مجبور شده اند برای رانندگان و تخفیف های تبلیغاتی برای سواران هزینه کنند. این استراتژی باعث شده است که هر دو شرکت بسیاری از پول نقد را خرج کنند - گزارش شده است که اوبر از زمان تاسیس خود بیش از 11 میلیارد دلار هزینه کرده است. اما امسال، برای اولین بار در تاریخ خود، اوبر اعلام کرد که در سال 2022 کامل، جریان نقدی مثبت خواهد داشت. در حالی که این معمول است که در بخش فناوری برای دوره های طولانی زیان دیده باشد، اوبر برای مدت طولانی تری این کار را انجام داده است.

stars icon
50 questions and answers
info icon

Uber and Lyft's financial performance can be considered quite significant in the gig economy. Despite Uber's larger size, it only has twice the cash as Lyft. However, Lyft's market share has impressively doubled since 2015 from 15% to 31%. Both companies have been investing heavily in driver subsidies and promotional discounts for riders in a bid to capture more market share. This strategy has led to significant cash burn, with Uber reportedly spending over $11 billion since its inception. However, Uber announced for the first time in its history that it will be cash-flow positive for the full 2022. While it's common for tech sector companies to operate at a loss for extended periods, Uber did so for a longer duration than others.

Uber and Lyft's financial strategies, which involve spending heavily on driver subsidies and promotional discounts for riders, could have several potential impacts on their customers. Firstly, these strategies could lead to lower prices for customers in the short term, as the companies compete for market share. However, in the long term, these strategies could lead to financial instability for the companies, which could potentially result in higher prices for customers if the companies need to increase prices to become profitable. Additionally, if either company were to go out of business due to their financial strategies, this could reduce competition in the market, which could also lead to higher prices for customers.

Uber and Lyft could consider several strategies to increase their cash reserves. They could reduce their spending on driver subsidies and promotional discounts for riders, which have been significant cash drains. They could also explore new revenue streams, such as expanding into other transportation-related services or leveraging their technology for other applications. Additionally, they could seek to improve operational efficiency to reduce costs. Finally, they could consider raising additional capital through equity or debt financing, though this would likely dilute existing shareholders' equity.

View all 50 questions
stars icon Ask AI
info icon

اوبر در سال 2009 به عنوان UberCab تاسیس شد. پس از چند دور سرمایه گذاری اولیه، سال 2011 سال حیاتی برای رشد اوبر بود. سرویس سفر اشتراکی آن برای اولین بار در ماه می 2011 در نیویورک زنده شد قبل از اینکه گسترش ملی در سپتامبر در شیکاگو آغاز شود. تا دسامبر، شرکت با راه اندازی خود در پاریس بین المللی شد. و تا جولای 2015، اوبر پر ارزش ترین استارتاپ در جهان بود. اما هنوز سود نمی برد: اهداف بزرگتری داشت که تبدیل شدن به بازار اصلی حمل و نقل جهان را نیاز داشت، و این نیاز به سرمایه گذاری زیادی داشت.

stars icon Ask AI
info icon

اوبر و لیفت فقط شرکت ها نیستند، آنها پلتفرم ها هستند. این پلتفرم ها اتصالاتی را ایجاد می کنند که بازارها را ایجاد می کنند.در سال 2015، اوبر از پلتفرم موجود خود برای رشد سریع اوبراکس استفاده کرد، که اکنون بخش ارزشمندترین مدل کسب و کار آن است. تا سال 2016، برای اوبر باید یا غرق شود یا شنا کند. برای رسیدن به رشد لازم، آنها باید نقاط عطف مهم با رویدادها و تاریخ های مهم را برنامه ریزی کنند. آنها باید اعضای تیم را در یک جدول زمانی منظم هماهنگ کنند. در 1 مارس، برنامه UberEats در لس آنجلس راه اندازی شد. پانزده روز بعد، آن در سه شهر دیگر راه اندازی شد. در آوریل، اوبر در آرژانتین راه اندازی شد. در ماه می، اوبر اعلام کرد که قبل از رزرو سواری برای مسافران قیمت را نشان می دهد در امید به جذب مشتریان بیشتر. در ژوئن، اوبر API RUSH خود را برای توسعه دهندگان باز کرد تا تعداد بیشتری از کسب و کارها بتوانند رانندگان اوبر را در مدل های خود گنجانند. در ماه آگوست، اوبر اعلام کرد که خدماتی با اتومبیل های خودرو را راه اندازی خواهد کرد. و در نوامبر، شرکت یک برنامه کاملا طراحی شده را راه اندازی کرد که به سوارکنندگان اجازه می داد تا کرایه ها را تقسیم کنند، اطلاعات تماس راننده را بگیرند و جزئیات بیشتری در مورد مقصد خود ببینند، همه در تلاش برای اینکه مردم بیشتر وقت خود را در برنامه صرف کنند.

stars icon Ask AI
info icon

پس کدام بهتر است، اوبر یا لیفت؟ در کل، رانندگان لیفت گزارش می دهند که حقوق بیشتری نسبت به رانندگان اوبر دارند. این به این دلیل است که به طور متوسط، اوبر برش بیشتری از هر سواری را می گیرد. میانگین ساعتی لیفت 17.50 دلار است، در حالی که اوبر 15.68 دلار است. از نظر سرعت خدمات، اوبر درآمد عملیاتی بسیار بیشتری نسبت به لیفت دارد و این بخش زیادی از این استراتژی قیمت گذاری را تشکیل می دهد. در ایالات متحده، اوبر برای هر مایل بیشتر از لیفت از مسافران هزینه می گیرد. براساس تحقیقات، لیفت 10٪ کمتر از اوبر بر اساس هر مایل هزینه می کند. لیفت همچنین کرایه های حداقل پایین تری دارد. اما هر دو شرکت در ساعات تقاضای بالا از قیمت گذاری پویا و افزایشی استفاده می کنند، بنابراین قیمت ها همیشه می توانند به شدت تغییر کنند. اوبر سریع تر از لیفت قیمت افزایشی را اعمال می کند.

stars icon Ask AI
info icon

با این حال، اگر به دنبال ارزان ترین سواری هستید، بهترین گزینه ممکن است باز کردن هر دو برنامه و مقایسه قیمت ها باشد. برای حل این مشکل تغییر برنامه و ساخت وفاداری در میان مشتریان، هر دو شرکت به شدت در خدمات اشتراک خود سرمایه گذاری کرده اند. و آینده هر دو خدمات اشتراک متفاوت به نظر می رسد: اوبر بر خدمات تحویل مصرف کننده مانند UberEats و logistics تمرکز خواهد کرد، در حالی که Lyft بر کسب و کار میکرو موبیلیتی خود، از جمله bike-share محبوب خود تمرکز خواهد کرد. برای دستیابی به این ماموریت ها، هر دو شرکت باید از جداول زمانی برای سازماندهی در اطراف اهداف مشترک استفاده کنند.

stars icon Ask AI
info icon

برای یادگیری بیشتر در مورد استراتژی های رشد اوبر، خلاصه ما از Super Pumped: The Battle for Uber را بررسی کنید. اسلایدهایی که ما برای نمایش رشد اوبر استفاده کردیم بخشی از مجموعه قالب زمانی ما هستند، که ده ها تصویرسازی دارد که می توانید برای هر نیاز کسب و کار استفاده کنید. بیایید برخی از ابزارهای برتر زمانی از این ارائه را مرور کنیم:

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های ابزار

جداول زمانی افقی سنتی

این یک تصویرسازی متداول از چپ به راست است که رویدادها، تاریخ ها، مراحل پروژه و نقاط عطف کلیدی را ردیابی می کند.این قالب می تواند برای هر دوره زمانی استفاده شود و برای نمایش سه ماهه ویرایش شود. دوازده رویداد به راحتی این تصویرسازی را به یک جدول زمانی 12 ماهه تقسیم می کند اگر لازم باشد. اگر از یک جدول زمانی برای ردیابی خود استفاده می کنید، به اندازه ای که می خواهید جزئیات را شامل کنید. اما برای ارائه به ذینفعان، سعی کنید آن را ساده نگه دارید و فقط اطلاعات مهم ترین رویدادهای هر پروژه را شامل کنید. (اسلاید 3)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

نمودار گانت

نمودار گانت نیز بر اساس هفته ها گروه بندی شده است، اما به سرعت می تواند به ماه ها تغییر کند. هفته برجسته نشان می دهد که پروژه در حال حاضر کجاست. این نمودار بر اساس "کارکرد" تقسیم شده است و وظایف هر بخش زیر آن فهرست شده است. این تصویرسازی برای مشاهده دوره زمانی که وظایف نیاز دارند و پرسنل مسئول هر کدام، مفید است. (اسلاید 22)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

برنامه 30-60-90 روزه

برنامه 30-60-90 روزه روی نقاط کلیدی می زند و مهلت های مهم ترین را شناسایی می کند. ببینید چه چیزی در هر دوره زمانی مهم است، سپس توضیحات دقیقی در مورد دستاوردهای سه ماهه ارائه دهید. جنبه های مهم ترین یک پروژه جدید را شناسایی کنید یا دستاوردها و نشانگرهای پیشرفت را به یک نقش جدید معرفی کنید. (اسلایدهای 28-30)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

جدول زمانی چند جریانی

جداول زمانی چند جریانی زیر وظایف را در یک موضوع یا پروژه واحد نشان می دهند. هر کدام دارای جریان کار خود هستند. این جدول زمانی یک نمایش 6 ماهه ارائه می دهد، اما می تواند به 12 ماه (با افزایش دو) به روز شود. علائم X یا علائم تیک نشان می دهند که کدام وظایف انجام شده یا نشده اند، با فضایی در زیر برای نوشتن یادداشت ها. (اسلاید 46)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

تصویرسازی تقویم

و در آخر، نمای تقویم به شما اجازه می دهد تا وظایف را بر اساس تاریخ برنامه ریزی کنید. به راحتی تاریخ ها را تنظیم کنید تا با ماه و سال فعلی مطابقت داشته باشد. یک افسانه به شما اجازه می دهد تا وظایف را با رنگ کد کنید تا تصمیم بگیرید کدام ذینفع یا بخش برای چه چیزی مسئول است. و اگر می خواهید تصویرسازی های بیشتری از تقویم داشته باشید، ارائه برنامه ریزی بهره وری ما و ویدیوی همراه را در مورد 5 برنامه ریز تقویم برتر با نکات بهره وری از بزوس و ماسک بررسی کنید. (اسلاید 32)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

مزایا

برای ایجاد جداول زمانی خود که واضح و مختصر هستند، می توانید مجموعه قالب جدول زمانی را برای ده ها تصویرسازی بیشتر دانلود کنید تا ساعت ها زمان و کار را صرفه جویی کنید. برای موارد مشابه، نمودار گانت نهایی ما و ویدیوی همراه را برای ابزارها و بینش های اضافی در مورد چگونگی درج جداول زمانی گانت در جریان کار خود بررسی کنید.

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download