Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

تاییچی اوهنو، مخترع سیستم تولید تویوتا و نویسنده کتاب با همین نام، دروسی در فکر کردن به خوانندگان می‌دهد. خوانندگان بیشتر در مورد فرایندهای تفکر نسبت به مراحل واقعی تولید یاد خواهند گرفت، اما همین نکته است. با یادگیری چگونگی تفکر و تحلیل، خوانندگان قادر خواهند بود فرایندهایی که به محصول یا خدمات خاص آنها مرتبط است را طراحی کنند. این تفکر "لاغر" درباره حذف زباله و ساده سازی روندها از مرحله تولید تا مرحله خرید است.

stars icon Ask follow up

"تمام کاری که ما انجام می‌دهیم نگاه کردن به خط زمانی است، از لحظه‌ای که مشتری به ما سفارش می‌دهد تا زمانی که ما پول را دریافت می‌کنیم. و ما با کاهش زباله‌های بی ارزش افزودنی، خط زمانی را کاهش می‌دهیم."

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

سیستم تولید تویوتا (TPS) ترکیبی از موضوعات، نگرش‌ها و تکنیک‌های خاص است. خوانندگان خواهند یاد گرفت که موفقیت این نوع سیستم بستگی به این دارد که چقدر این ترکیب در فرهنگ یک شرکت ریشه دار است. TPS درباره راه حل‌های سریع، نکات کاربردی یا هر یک از پیشنهادات دیگر بسیاری از مدل‌های کسب و کار که فقط سطح را خراش می‌دهند، نیست. این سیستم بیشتر یک انتخاب "سبک کار" است که باید در سراسر شرکت پذیرفته شود و نیاز به تعهد عمیقی دارد تا کامل بهره برداری شود.

stars icon Ask follow up

TPS محرکی برای سیستم‌های مشابه از "تولید درست در زمان" تا "تکنولوژی جریان تقاضا" بوده است. "تولید لاغر"، که توسط جیمز وومک نامگذاری شده است، به نظر یکی از نسخه‌های شناخته شده‌تر است و حقیقت این سیستم‌ها را به خوبی بیان می‌کند: فرایندهای لاغر. کتاب به خوانندگان آموخته که موضوع اصلی TPS و سایر سیستم‌های "لاغر" درباره حذف روندها و فرایندهایی است که به هدف نهایی کمک نمی‌کنند. هنگام استفاده صحیح، TPS با بهبود کنترل مواد، موجودی، کیفیت، برنامه ریزی و رضایت مشتری، تلاش و زمان اضافی را کاهش می‌دهد. بازده استفاده از این نوع سیستم در خطوط پایین کسب و کارهایی که این استراتژی‌ها را پذیرفته‌اند، خوب مستند شده است.

stars icon Ask follow up

سبک تویوتا این نیست که با کار سخت نتایج ایجاد کند. این یک سیستم است که می‌گوید هیچ محدودیتی برای خلاقیت انسان‌ها وجود ندارد. افراد به تویوتا برای 'کار کردن' نمی‌روند، آنها به آنجا برای 'فکر کردن' می‌روند."

موضوع کلی TPS حذف زباله است. موجودی، تجهیزات بیکار، مواد، زمان و سایر عناصر تولید معمولا شامل زباله‌ای است که می‌توان حذف کرد. با شناسایی این زباله در هر مرحله از فرایند تولید، خوانندگان اغلب مشکلاتی را پیدا می‌کنند که ساده‌ترین آنها از وجود آنها آگاه نبودند. چندین مثال در زمینه‌هایی که بیشتر خوانندگان با آنها آشنا خواهند بود، تأثیر زباله‌ای را که در ریشه TPS است، نشان می‌دهد.

stars icon Ask follow up

موجودی

موجودی می‌تواند یکی از بزرگترین مناطق زباله باشد. این موجودی سرمایه را می‌خورد، منسوخ می‌شود و فضا و کار را فقط با نشستن در آنجا می‌گیرد.با کاهش حداکثری موجودی، شرکت ها می توانند بیشتر زباله ها را کاهش دهند. خوانندگان خواهند آموخت که موجودی یک عامل و همچنین بازتابی از کارایی کلی فرآیند تولید است.

افراد

TPS تاکید می کند که تمام کارکنان باید در سیستم شرکت کنند تا این سیستم موثر باشد. خوانندگان خواهند آموخت که برای عملکرد در سطوح بالا، باید افراد و فناوری به گونه ای با هم ادغام شوند که هر کدام از آنها را تکمیل کند. این هماهنگی افراد و ماشین ها به گونه ای سازماندهی شده است که نقاط قوت را به حداکثر می رساند و محدودیت ها را به حداقل می رساند. با ترکیب این عناصر و هماهنگ کردن آنها به سوی هدف های مشترک، زباله کاهش می یابد و کارایی بیشتر می شود.

stars icon Ask follow up

کلید روش تویوتا و آنچه که تویوتا را برجسته می کند، هیچ یک از عناصر فردی نیست... اما آنچه مهم است، داشتن تمام عناصر به عنوان یک سیستم است. باید هر روز به طور مداوم تمرین شود، نه به صورت ناگهانی."

هر کسب و کاری که می خواهد یک سازمان لاغر شود می تواند فرآیند تفکر پشت TPS را یاد بگیرد و با درج آن در فرهنگ شرکت خود، سود را افزایش دهد. با یادگیری چگونگی شناسایی زباله و حذف آن و با حفظ سیستم به طور مستحکم در محل، خوانندگان می توانند نتایج مثبت را ببینند، چه آنها در حال ساخت اتومبیل باشند یا ویجت ها را بسازند.

stars icon
1 questions and answers
info icon

Kaizen is a Japanese business philosophy that focuses on continuous improvement in all aspects of business, from manufacturing to management. It's a process-oriented approach that emphasizes small, incremental changes that can lead to major improvements over time.

In the context of a lean organization, Kaizen can be used to identify and eliminate waste, streamline processes, and improve efficiency. This can lead to increased profits and a more effective company culture.

The key to successful implementation of Kaizen is a commitment to continuous learning and improvement, as well as a willingness to challenge existing norms and processes.

stars icon Ask follow up

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download