resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

چکیده

آیا همه چیزی که برای راهنمایی با اعتماد به نفس هر مشتری در فرآیند نوآوری نیاز دارید را دارید؟ با چارچوب های مناسب و مدل های ذهنی، می توانید با استفاده از منطق هر مشتری را بدون توجه به جزئیات راهنمایی کنید. در این چارچوب، ما مدل های حل مشکلات کلیدی مانند اصل پرامید مینتو، استراتژی اقیانوس آبی، شتاب دهنده نفوذ نوآوری، سه افق مک کینزی و فرآیند معرفی محصول جدید SIPOC را مرور می کنیم که می توانید آنها را دانلود و به نیازهای خود سفارشی کنید.

stars icon
26 questions and answers
info icon

These models can help in the development of new products or services by providing a structured approach to problem-solving and innovation. For instance, Minto's Pyramid Principle can help in structuring thoughts and ideas logically, Blue Ocean Strategy can guide in creating uncontested market space, Accelerating Diffusion of Innovation can assist in understanding how an innovation gains traction in the market, McKinsey's Three Horizons can help in balancing immediate and long-term goals, and SIPOC New Product Introduction Process can provide a comprehensive view of all elements involved in introducing a new product.

Some key considerations when choosing a model for problem-solving include understanding the nature of the problem, the context in which the problem exists, the resources available, and the desired outcome. It's also important to consider the complexity of the problem, the time available for solving it, and the skills and knowledge of the people involved in the problem-solving process. Additionally, the chosen model should be flexible and adaptable to changes.

These models can be adapted to different industries or sectors by understanding the unique challenges and opportunities within each sector. This involves customizing the models to address the specific needs and goals of the industry. For instance, the Blue Ocean Strategy can be adapted to an industry by identifying the uncontested market space, while the SIPOC New Product Introduction Process can be tailored to the product development processes of the specific industry.

View all 26 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه

این مجموعه از چارچوب های مشاوره با استفاده از منطق و چارچوب های آزمایش شده در زمان به سوی نوآوری کسب و کار و محصول متمایل است. این ابزارها می توانند برای انواع مختلف سناریوهای مشاوره خارج از "نوآوری" سخت استفاده شوند اما بسیار متناسب با کمک به مشاوران برای راهنمایی مشتریان خود در این دوران بسیار طوفانی است.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های ابزار

اصل پرامید مینتو

یکی از مناطقی که شاید انتظار نداشتید مشاوران را پیدا کنید، کمک های خیریه است. با این حال، وقتی مکنزی اسکات، میلیاردر، در 11 ماه 8 میلیارد دلار پول داد، با یک شرکت مشاور به نام Bridgespan Group کار کرد. Bridgespan که توسط سه مشاور سابق Bain & Co. تشکیل شده است، به بنیاد بیل و ملیندا گیتس، فورد و راکفلر مشورت می کند که کجا میلیاردهای خود را اهدا کنند. بر خلاف این سازمان ها، مکنزی اسکات حدود 60 میلیارد دلار سهام آمازون داشت و سازمانی برای خرج کردن آن نداشت. او حتی یک وب سایت برای درخواست کمک های مالی نداشت. با فوریتی برای دادن به اندازه ای که ممکن است به سرعت، او به توصیه های قوی برای کجا دادن و سریع نیاز داشت.

stars icon
24 questions and answers
info icon

Some resources for learning more about the Pyramid Principle include Barbara Minto's book 'The Minto Pyramid Principle', online courses, and articles on consulting websites. Additionally, consulting firms often provide training on this principle.

The Pyramid Principle, developed by Barbara Minto, supports the Accelerating Diffusion of Innovation by providing a clear, top-down structure for sharing ideas. This structure allows for more effective communication across teams and organizations, which can facilitate the spread and adoption of innovative solutions. By presenting information in a hierarchical manner, from the most to the least important, it ensures that the key message is conveyed quickly and effectively, thereby accelerating the diffusion of innovation.

The Pyramid Principle can be effectively implemented in a consulting context by following a few strategies. First, start with the answer or solution at the top of the pyramid. This provides a clear and concise point that you want to communicate. Next, group and summarize your supporting arguments into distinct points. These points should be mutually exclusive and collectively exhaustive (MECE), meaning they do not overlap and they cover all possible categories. Finally, logically order these points to provide a coherent and persuasive argument. Remember, the Pyramid Principle is a top-down structure, so it's important to maintain this hierarchy throughout your communication.

View all 24 questions
stars icon Ask AI
info icon

برای یک موقعیت مانند Bridgespan، اصل پرامید مینتو یک ابزاری است که مشاوران می توانند از آن برای قالب بندی راه حل های خود به صورت یک فکر واحد استفاده کنند. این چارچوب توسط باربارا مینتو ایجاد شده است که به خاطر ایجاد چارچوب های متداول ترین استفاده شده به نام MECE شناخته شده است. از آنجا که مشاوران اغلب از گروه بندی ها برای ساده سازی مشکلات استفاده می کنند، مینتو با یک ساختار فکری بالا به پایین اصل پرامید را توسعه داد تا ایده ها را به صورت شفاف تری در تیم ها و سازمان ها به اشتراک بگذارد و مشاوران را قادر سازد تا مدیران اجرایی را به راحتی متقاعد کنند که راه حل های آنها قوی هستند.(اسلاید 4)

stars icon Ask AI
info icon

از آنجا که مدیران اجرایی برتر (و میلیاردرها) اغلب با یک نتیجه شروع می کنند و از ایده های کوچکتر برای حمایت از استدلال اصلی خود استفاده می کنند، پرامید مینتو با یک پاسخ بزرگ به سوالی که سعی دارید برای آنها حل کنید شروع می کند، و سپس آن را به استدلال های حمایتی تقسیم می کند. در حالت ایده آل، شما می خواهید سه توصیه قوی برای حمایت از نتیجه خود ارائه دهید، هر توصیه ای که با سه حقیقت حمایتی حمایت می شود. این کمک می کند تا گیرنده بر روی آنچه که بیشتر در آن سرمایه گذاری کرده است تمرکز کند.

stars icon Ask AI
info icon

این ساختار پرامید برای هر دو مشاور کار و کسانی که برای موقعیت های مشاوره مصاحبه می کنند مفید است.

resource image

استراتژی اقیانوس آبی

پس از اینکه موفق شدید مشتری خود را جذب کنید و می خواهید آنها را از طریق چالش های جدید هدایت کنید و رقابتی بمانید، چه ابزاری استفاده می کنید؟

در میان پلتفرم های ed-tech که در زمینه آموزش آنلاین فعالیت می کنند، Masterclass به دلیل ایجاد بعد خود از نوآوری با کیفیت سینمایی و استعداد درجه یک، منحصر به فرد است. به جای رقابت مستقیم با دانشگاه ها، آن را ایجاد، بسته بندی و فروخت "Edutainment"، با استفاده از الهام و اعتبار برای بازاریابی خود. همانطور که نویسنده Adam Keesling برآورد کرد، شرکت بسیار موفق بوده است، درآمد خود را هر سال دو برابر می کند، از 70 میلیون دلار در سال 2017 به حدود 200 میلیون دلار در سال 2020.

stars icon Ask AI
info icon

در مورد MasterClass، اعتبار آن ابزار بازاریابی است، همراه با تبلیغات با کیفیت سینمایی که شما را جذب می کند. در مقایسه با رقبایی مانند Coursera و Udemy، که از مربیان فردی از دانشگاه های واقعی استفاده می کنند، MasterClass در یک لیگ خودش است - یک اقیانوس آبی، اگر بخواهید.

استراتژی اقیانوس آبی منطق سنتی را با آنچه در اینجا به عنوان منطق نوآوری ارزش اشاره شده است، مقایسه می کند. مشاوران می توانند از استراتژی اقیانوس آبی برای مشاوره مشتریان خود استفاده کنند تا از تاکتیک های مشابه با MasterClass استفاده کنند و به جای اینکه در یک اقیانوس قرمز خونین از رقابت محو شوند، بازارهای خود را اختراع کنند.

stars icon Ask AI
info icon

در این تصویرسازی، مشاوران می توانند منطق سنتی را در برابر ایده های نوآورانه بر اساس ابعاد استراتژیک مانند فرضیات صنعت مرتب کنند. سپس، می توانند جایی که کسب و کار در حال حاضر است، با فرض اینکه شرایط صنعت داده شده است، با آنچه می توانند در عوض انجام دهند اگر یک روحیه اقیانوس آبی بگیرند - که شرایط واقعا می توانند شکل گیرند، مقایسه کنند. (اسلاید 38)

stars icon Ask AI
info icon

بنابراین، وقتی مشتری شما فرض می کند که باید مزیت های رقابتی برای شکست دادن به رقابت ساخته شوند، می توانید به آنها توصیه کنید که به جای آن، به دنبال یک پرش کوانتومی در ارزش برای حاکم شدن بر بازار به روش متفاوتی باشند.

سپس می توانید مقایسه های خود را به یک تصویرسازی بوم ببرید تا ارزش های احتمالی را در برابر رقابت مقایسه کنید و ببینید کدام قوت ها فرصت بزرگتری برای حرکات اقیانوس آبی ارائه می دهند.(اسلاید 39)

resource image

تسریع در گسترش نوآوری

پس چگونه مشتریان خود را هنگام پیمایش در چشم انداز نوآوری هدایت می کنید؟ در نهایت، آنها قربانی موفقیت خود خواهند شد اگر برای آنچه پس از دستیابی به مرحله اولیه پذیرش آنها می آید، آماده نباشند.

یک گردنه بین پذیرندگان اولیه و اکثریت اولیه وجود دارد، حتی اگر هر دو در ابتدای پذیرش یک نوآوری باشند. حتی اگر هر دو "اولیه" به نظر برسند، انتظارات بسیار متفاوتی دارند. برای یک محصول یا شرکت برای جذب اکثریت اولیه (پس از "رویاپردازان واقعی") هنوز یک خلیج بزرگ وجود دارد.به همین دلیل، استراتژی ها باید به طور جدی متفاوت باشند.

stars icon Ask AI
info icon

پخش نوآوری نظریه ای است که "قدیمی ترین علم اجتماعی" خارج از کسب و کار است. این نظریه می گوید که انواع شخصیت هایی که یک نوآوری را زودتر از دیگران پذیرفته اند، ویژگی های متفاوتی دارند. این بدان معناست که هنگامی که مشتری شما یک نوآوری جدید را ترویج می کند، مهم است که ویژگی هایی را که به ترویج یا مانع از پذیرش برای هر گروه روان شناختی منحصر به فرد کمک می کند، ترویج کنید.

stars icon Ask AI
info icon

در این تصویر، می توانید هر دسته را بر اساس پروفایل پذیرش و روان شناسی ببینید. چازم نقطه عطفی بین موفقیت اولیه و پذیرش مقیاس وسیع است. هنگامی که به 16 درصد پذیرش هر نوآوری رسیده اید، باید استراتژی پیام رسانی و رسانه خود را از یکی بر اساس کمبود به یکی بر اساس شواهد اجتماعی تغییر دهید تا از طریق چازم به نقطه عطف شتاب ببخشید.(اسلاید 25)

stars icon Ask AI
info icon

به عنوان مثال از اینکه چگونه ممکن است پیام خود را تغییر دهید: برای رویاپردازان، بگذارید بگوییم شما ده سال پیش تسلا بودید. پیام بود "شما می توانید یکی از اولین ها باشید که یک ماشین با باتری را رانندگی کنید. تغییر را ایجاد کنید." اما پس از افزایش سریع تسلا و موفقیت مداوم، حالا پیام باید این باشد: به پنج میلیون نفری که در حال حاضر یک تسلا دارند، بپیوندید. این استدلال شواهد اجتماعی است: بسیاری از مردم آن را آزمایش و تایید کرده اند، پس چه چیزی منتظر هستید؟

stars icon Ask AI
info icon
resource image

سه افق مک کینزی

هنگامی که شرکت ها بالغ می شوند، آنها اغلب با رشد کاهش یافته روبرو می شوند. برای تمرکز بر رشد مداوم، آنها باید به دنبال زمینه هایی برای رشد در آینده باشند تا خود را بهتر کنند.

برای مثال، بانک های سنتی در سراسر جهان در نوآوری در بانکداری دیجیتال کند بودند حتی اگرچه آنها از آن برای سال ها آگاه بودند. بسیاری از بانک ها حتی به مدت طولانی از رشد پیشنهادات آنلاین خود غفلت کردند با وجود اینکه بانک های فقط آنلاین در میان جوانان محبوب شده اند. بخشی از دلیل اینکه آنها از تعقیب چیزی مانند رابین هود چشم پوشی کردند این بود که جوانان پول زیادی ندارند. برای این بانک ها مالیاً قابل اجرا نبود که آنها را تعقیب کنند زیرا آنها بیشتر پول خود را با مدیریت دارایی برای بزرگسالان سالمند به دست آوردند. با این حال، هنگامی که این مشتریان جوان تر می شوند، ثروت آنها افزایش می یابد، بنابراین برای بانک هایی که از ابتدا در پیشنهادات بانکداری دیجیتال سرمایه گذاری کردند، می توانند مشتریان جوان را جذب کنند که پنج، ده، پانزده یا بیست سال بعد می توانند بخشی از بزرگترین جمعیت آنها باشند.

stars icon Ask AI
info icon

ساختار سه افقی مک کینزی به مشاوران اجازه می دهد تا مشتریان را از طریق همین فرآیند تفکر هدایت کنند تا شرکت ها بتوانند مناطق بالقوه رشد را بررسی کنند بدون اینکه عملکرد حال حاضر را نادیده بگیرند:

افق اول کسب و کارهای اصلی مرتبط با کسب و کار شرکت را نشان می دهد، نان و کره، حاشیه سود بالاترین برای دفاع و گسترش این کسب و کار فعلی از طریق بهبودهای مداوم، بهینه سازی عملیات و بیشینه سازی فرهنگ منفعت و سود. افق دوم، که در طول 2 تا پنج سال رخ می دهد، یک بازار در حال ظهور را نشان می دهد که برای کاوش نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد. افق سوم بیشتر آزمایشی، کاوشی و احتمالا تحول آفرین است و در طول پنج تا ده سال رخ می دهد. (اسلاید 29)

stars icon Ask AI
info icon

برای قرار دادن این موضوع در زمینه، به آمازون فکر کنید: افق اول فروشگاه "همه چیز" آن بود که طولانی مدت طول کشید تا سیستم فروشنده ثالث خود را به کار بیندازد. در حالی که این شروع فروش کتاب بود، هدف همیشه رشد برای فروش هر چیزی که می توانید تصور کنید بود. افق دوم می توانست کیندل آن و بعدا دستگاه های اکو و همچنین سرویس اشتراک پرایم آن باشد

stars icon Ask AI
info icon

در نهایت، افق 3 شرط تحول آفرین تر است، ابتدا AWS بود که کاوشی و آزمایشی بود. یک افق جدید 3 برای آنها بهداشت و درمان است، مانند معامله تازه اعلام شده آمازون برای ارائه خدمات بهداشت و درمان مجازی آمازون Care به گروه هتل و منتجع هیلتون. پس از سالها تلاش، شرکت فرصتی را برای تحول در صنعت بهداشت و درمان مشابه تحولی که در محاسبات ابری ایجاد کرد، می بیند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا می تواند به طور کامل این هدف را محقق کند - که دلیل آن آزمایشی بودن با افق بسیار طولانی تر است.

stars icon Ask AI
info icon
resource image

فرآیند معرفی محصول جدید Sipoc

فرض کنید که یک ایده عالی دارید اما از نظر لجستیکی منطقی نیست. این محصول جدید حتی می تواند آنچه را که خوب انجام می دهید را فدا کند. چگونه می توانید محصولات جدید را بدون اختلال در جریان کارها و فرآیندهای فعلی راه اندازی کنید؟ آیا این محصول مناسب است؟ آیا هرگز مناسب خواهد بود؟ چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که عملیات پایدار هستند؟

stars icon Ask AI
info icon

تاتا موتورز هند نمونه ای از چگونگی ایجاد نوآوری قابل پرداخت با همکاری است. این شرکت خودرو با کشورهای دیگر مانند آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده برای ایجاد یک خودرو Nano با قیمت 2,000 دلار همکاری کرد. هر کشور مؤلفه های کم هزینه ای را که منعکس کننده حوزه تخصص خاص خود بود، ارائه داد. نتیجه این تلاش همکاری، یک خودرو با کیفیت، قیمت پایین تر است - و یکی که بر اساس امکان سنجی کار می کند به جای آنچه ما معمولا به عنوان "نوآوری" فکر می کنیم.

stars icon Ask AI
info icon

SIPOC یک ابزار بصری است برای ثبت فرآیندهای کسب و کار از ابتدا تا انتها قبل از اجرا. این ابزار که معمولا برای تعریف کل فرآیند قبل از شروع کار استفاده می شود، به خصوص برای مدیریت پروژه، به ویژه با LEAN بسیار مفید است.SIPOC مخفف Supplier، Input، Process، Output و Customer است و یک چارچوب برای راهنمایی مشتری شما در اجرای یک ایده است به جای تعریف کردن محصول.(اسلاید 24)

stars icon Ask AI
info icon

برای مثال، مشتری شما چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ چه چیزی را می‌خواهند، اندازه فرصت چقدر است، تقاضا چقدر است؟ ابعاد وظیفه را در زیر هر ستون در سراسر اجزای مختلف کسب و کار مانند تامین کنندگان، ورودی، فرآیند، خروجی و واقعیت‌های مشتری مورد بررسی قرار دهید. از این چک لیست در طول راه اندازی نوآوری استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که فرآیند مورد نیاز برای انجام وظیفه در دسترس است، که SIPOC به شما در ترسیم آن کمک می‌کند.

stars icon Ask AI
info icon

برای یادگیری بیشتر در مورد مدیریت فرآیند و پروژه و دانلود ابزارهای اضافی، مطمئن شوید که کتابخانه ما را بررسی کنید.

resource image

برای ابزارهای بیشتر در چارچوب های مشاوره برای نوآوری، می‌توانید این چارچوب را دانلود کنید. شما اسلایدهای اضافی درختان سودآوری، برگه‌های تعریف مشکل، چارچوب 3C، قیمت‌گذاری بر اساس رقابت، و چارچوب چرخه عمر صنعت را به دست می‌آورید. علاوه بر این، اگر این منبع را دوست داشتید، می‌توانید چارچوب‌های کسب و کار بیشتر و خلاصه کتاب‌ها را از کتابخانه ما دریافت کنید.

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download