resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

چکیده

کسب و کارها باید برای همگام شدن با چشم انداز دیجیتالی که به سرعت در حال تغییر است، تکامل یابند. ارائه تحول دیجیتال ما به شما اجازه می دهد در جلوی تغییرات فناوری باشید و چارچوب های مشترکی را فراهم می کند که می تواند به شما کمک کند فرصت های جدیدی را برای بهبود عملیات و رشد را به آغوش بگیرید. برای ساده تر کردن این تغییر برای شما، ما نیز مشورت هایی از McKinsey & Co در مورد باز کردن موفقیت در تحول دیجیتال را در بر دارد.

stars icon
24 questions and answers
info icon

The content does not provide specific case studies of businesses that have successfully undergone digital transformation. However, many companies across various industries have successfully embraced digital transformation. For instance, Netflix transitioned from a DVD rental service to a streaming giant, leveraging digital technology. Similarly, Domino's Pizza has significantly improved its business by integrating digital technology into its ordering and delivery processes. For more specific case studies, you might want to refer to resources from reputable business and technology consulting firms.

Digital transformation aligns with overall business strategy by allowing businesses to evolve and keep up with the rapidly changing digital landscape. It provides common frameworks that can help businesses embrace new opportunities to improve operations and drive growth. Advice from experts like McKinsey & Co can further aid in unlocking success in digital transformation.

There are several ways to overcome resistance to digital transformation within a company. Firstly, it's important to communicate the benefits of digital transformation clearly to all stakeholders. This includes explaining how it can improve operations and drive growth. Secondly, providing training and support can help employees adapt to new technologies and processes. Thirdly, leadership should lead by example, embracing new technologies and promoting a culture of innovation. Lastly, it's beneficial to start with small, manageable projects to demonstrate the benefits of digital transformation before scaling up.

View all 24 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

شرکت هایی که با موفقیت به سمت کسب و کارهای دیجیتالی تغییر یافته اند، شش بلوک سازنده را: استراتژی و نوآوری، سفر تصمیم گیری مشتری، اتوماسیون فرآیند، سازمان، فناوری و داده و تجزیه و تحلیل را هدایت می کنند.

resource image

از این اسلاید برای ارتباط برقرار کردن اهمیت واکنش نسبت به رفتار مشتری استفاده کنید. به یاد داشته باشید که با برآورده کردن و بیش از انتظارات آنها، می توانید به طور قابل توجهی رضایت مشتری، وفاداری و حمایت را افزایش دهید.

resource image

برترین فناوری های در حال ظهور در سال 2020 شامل هوش مصنوعی، 5G، اینترنت اشیاء، محاسبات بدون سرور، بیومتریک، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی (VR)، بلاکچین، رباتیک، پردازش زبان طبیعی و محاسبات کوانتومی هستند.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

The content does not provide specific examples of companies that have successfully transitioned to digital enterprises.

A company can measure the success of its digital transformation by evaluating the effectiveness of its strategy and innovation, the customer decision journey, process automation, organization, tech and data, and analytics. It can also measure success by how well it reacts to customer behavior and meets or exceeds customer expectations, which can significantly boost customer satisfaction, loyalty, and advocacy. The adoption and effective use of emerging technologies such as Artificial Intelligence, 5G, Internet of Things, serverless computing, biometrics, Augmented Reality, Virtual Reality (VR), blockchain, robotics, natural language processing, and quantum computing can also be indicators of successful digital transformation.

Some challenges companies may face during digital transformation include: understanding and implementing new technologies, adapting to a changing customer journey, automating processes, restructuring the organization, managing and analyzing data, and developing a digital strategy and innovation. Other challenges could be related to security, privacy, and compliance issues, as well as resistance to change within the organization.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon
resource image

کاربرد

طی سال ها، McKinsey & Co تحول دیجیتال را مطالعه کرد و استراتژی های زیر را برای تحول دیجیتالی روان شناسید:

  • داشتن رهبران مناسب و آگاه از دیجیتال - داشتن چنین رهبری یکی از کلیدهای موفقیت تحول است، تیم McKinsey می گوید. کلید دیگر افزودن نقش های خاص تحول، مانند رهبران ابتکارات فردی و رهبران دفتر مدیریت برنامه یا تحول که تمام توجه و زمان خود را به ابتکارات تحول اختصاص می دهند.
  • ساخت توانایی ها برای نیروی کار آینده - نظرسنجی اخیر McKinsey نشان داد که توسعه استعداد و مهارت در سراسر سازمان یکی از مهمترین عوامل برای اجرای تغییر دیجیتال است. "دو کلید دیگر مربوط به درگیر کردن نقش های خاص مدیران ادغام و مدیران نوآوری فناوری است که می توانند فاصله های احتمالی بین بخش های سنتی و دیجیتال کسب و کار را پل بزنند،" کارشناسان می گویند.
  • قدرتمند کردن افراد برای کار کردن به روش های جدید - تشویق کارکنان برای پذیرش تغییرات فرهنگی و رفتاری - اخذ ریسک محاسبه شده، افزایش همکاری و محوریت مشتری - رویکردی توصیه شده برای تحول دیجیتالی کارآمد است.
  • به روز رسانی ابزارهای روزمره به صورت دیجیتال - دیجیتال کردن ابزارها و فرآیندها پشتیبانی از موفقیت را پشتیبانی می کند.نظرسنجی مک کینزی نشان داد که استفاده از ابزارهای دیجیتال برای دسترسی بیشتر به اطلاعات در سطح سازمان، پیاده سازی فناوری های خودخدمت دیجیتال برای کارکنان و شرکای تجاری و تغییر رویه های عملیاتی استاندارد برای شامل کردن فناوری های جدید، همه بخش های ضروری از تحول دیجیتال هستند.
  • ارتباط مکرر از طریق روش های سنتی و دیجیتال - ارتباط شفاف در طول تحول دیجیتال بسیار حیاتی است. چیزی که حتی مهم تر است، متخصصان می گویند، ارتباط داستان تغییر است که کمک می کند کارکنان جهت، دلایل و اهمیت تغییرات را درک کنند.
  • نگاه به آینده - نتایج نظرسنجی پیشنهاد می کند که مراحلی که شرکت ها می توانند برای افزایش شانس موفقیت خود در طول تحول انجام دهند، شامل بازتصوری محیط کار، ارتقاء "سیم کشی سخت" سازمان و تغییر روش های ارتباطی آنها است.
stars icon
25 questions and answers
info icon

The key elements of a successful digital transformation strategy include having the right, digital-savvy leaders and adding transformation-specific roles. Developing talent and skills throughout the organization is also crucial. Engaging the specific roles of integrators and technology-innovation managers who bridge potential gaps between the traditional and digital parts of the business is another key element. Lastly, empowering people to work in new ways and encouraging employees to embrace cultural and behavioral changes is important.

An organization can manage the risks associated with a digital transformation by having the right, digital-savvy leaders in place. This includes adding transformation-specific roles, such as leaders of individual initiatives and leaders of the program-management or transformation office. Building capabilities for the workforce of the future is also crucial, which involves developing talent and skills throughout the organization. Engaging the specific roles of integrators and technology-innovation managers can help bridge potential gaps between the traditional and digital parts of the business. Lastly, empowering people to work in new ways, such as encouraging employees to embrace cultural and behavioral changes like calculated risk taking, increased collaboration and customer centricity, can also help manage the risks.

The role of a leader of individual initiatives in a digital transformation is crucial. They are responsible for overseeing specific transformation projects, dedicating their full attention and time to these initiatives. They play a key role in bridging the gap between traditional and digital parts of the business, ensuring the successful implementation of digital changes. They also help in developing talent and skills throughout the organization, which is a critical factor for implementing a digital change.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مطالعه موردی

آمازون

بنیانگذار آمازون، جف بزوس، در سال 1995 یک فروشگاه مجازی راه اندازی کرد که موجودی بیشتری نسبت به بیشتر کتابفروشی های سنگی و سیمانی را با قیمت های ثابت پایین تر ارائه می داد. به زودی، پس از شاهد بودن موفقیت هایی، بزوس دریافت که این مفهوم توسط مصرف کنندگانی که به دنبال خرید محصولات دیگر هستند، قدردانی خواهد شد؛ بنابراین آمازون شروع به ارائه DVD ها، الکترونیک، اسباب بازی، نرم افزار و سایر کالاها برای فروش کرد، گزارش هفته تبلیغات 360 می دهد.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Amazon's success has significantly influenced the growth of e-commerce. By starting as a virtual store with a larger inventory and lower fixed prices, Amazon set a new standard for online shopping. As they expanded their product range beyond books, they demonstrated the potential of e-commerce to offer a wide variety of products, leading to more businesses adopting the e-commerce model.

Several factors contributed to Amazon's ability to offer lower prices than brick-and-mortar stores. Firstly, Amazon operates as an online platform, which reduces the overhead costs associated with physical stores, such as rent and utilities. Secondly, Amazon's large scale allows it to buy products in bulk, resulting in lower purchase costs. Lastly, Amazon's efficient logistics and distribution systems also contribute to cost savings, which can be passed on to customers in the form of lower prices.

Amazon's digital transformation significantly increased its market share. By starting as a virtual store, it was able to offer a larger inventory than most physical stores at lower fixed prices. This strategy was successful and led to Amazon expanding its product range to include DVDs, electronics, toys, software, and other goods. This expansion further increased its market share as it became a one-stop-shop for consumers.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon

گام بعدی بزرگ در تحول دیجیتال آمازون زمانی رخ داد که شرکت سایت خود را برای فروشندگان ثالث باز کرد، که "آمازون را از یک خرده فروش آنلاین به یک پلتفرم آنلاین تبدیل کرد." این گام آمازون را به توسعه توانایی های جدیدی برای جذب، آموزش و مدیریت فروشندگان در سایت های خود بدون از دست دادن کنترل یا آسیب دیدن تجربه مشتری هدایت کرد، و بنابراین، به طور مداوم با فضای دیجیتال در حال تغییر همگام بود.

stars icon Ask AI
info icon

بعداً، با معرفی iTunes، آمازون هم به تاخیر نیفتاد. بر اساس هفته تبلیغات 360, دوباره، با پیگیری مشتریان خود و تغییر از فروش CD ها و DVD ها به ارائه خدمات استریم، آمازون توانست توانایی های جدیدی را اقتباس کند و با دیگر غول ها مانند اپل و نتفلیکس رقابت کند. در نهایت، در سال 2011، در همکاری با Warner Bros.، آمازون آمازون استودیوها را راه اندازی کرد و شروع به تولید محتوای اصلی کرد. چرا؟ چون محتوای ویدئویی به آمازون کمک می کند تا تماشاگران را به خریداران تبدیل کند و همانطور که خود بزوس گفته است، "وقتی ما یک جایزه گلدن گلوب را برنده می شویم، به ما کمک می کند تا کفش بیشتری بفروشیم.""

stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download