resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

آیا نرم افزار فاکتور نامناسب مشکلی است؟ این مجموعه فاکتور الگوی جدول اسپردشیت فاکتور قابل چاپ برای هر نیاز تجاری را فراهم می کند، با الگوهایی برای کسب و کارهای کوچک، فریلنسرها، مشاوران، پیمانکاران یا شرکت ها. خدمات قابل صورتحساب، مقادیر محصول و هزینه های اضافی را وارد کنید و الگوی ما مجموع را با توجه به مالیات و هزینه ها محاسبه می کند. هزینه ها را بر اساس خدمات، مقادیر محصول، ساعات یا همه سه مورد بشکنید. یک فاکتور Proforma برای سفارشات بین المللی، حمل و نقل، تعرفه ها، بیمه، قانونی و هزینه های بازرسی را محاسبه می کند. و یک فاکتور فروش شرکتی برای معاملات بین المللی نرخ ارز را در نظر می گیرد. در آخر، یک ردیاب فاکتور فاکتورهای در جریان را محاسبه می کند تا از فاکتورهای پرداخت شده و در جریان ردیابی کند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

The spreadsheet template assists in calculating freight for international orders through the Proforma invoice. This invoice calculates freight, tariffs, insurance, legal, and inspection fees for international orders. It takes into account all these factors to provide a comprehensive calculation of the total cost.

Key features of a good invoice software include the ability to enter billable services, product quantities, and additional expenses, with automatic calculation of totals accounting for taxes and fees. It should allow for charges to be broken out by services, product quantities, hours, or all three. For international orders, it should calculate freight, tariffs, insurance, legal, and inspection fees. It should also account for currency exchange rates for international deals. Lastly, it should have an invoice tracker to keep track of paid and outstanding invoices.

The spreadsheet template helps in keeping track of paid and outstanding invoices through an invoice tracker. This tracker tallies outstanding invoices, allowing you to monitor which invoices have been paid and which are still outstanding. It's a useful tool for managing your business's finances and ensuring that all payments are accounted for.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

آیا شما در مورد این کلاهبرداری فاکتور PayPal که در حال گردش است شنیده اید؟ کلاهبرداران با استفاده از فاکتورهای جعلی سعی می کنند کسب و کارهای کوچک، افراد و شرکت های بزرگ را فریب دهند تا پول را به حساب های کلاهبرداری که به عنوان کسب و کارهای معتبر جلوه می کنند، ارسال کنند. کلاهبرداری های فاکتور جعلی می توانند خسارت جدی وارد کنند، زیرا کلاهبرداری های مشابه در سال 2019 به شرکت های تکنولوژی بزرگ Facebook و Google صدها میلیون دلار هزینه کردند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Some preventive measures against invoice scams for international orders include: 1) Always verify the source of the invoice. 2) Use secure payment methods that offer buyer protection. 3) Be wary of invoices that demand immediate payment or threaten severe consequences. 4) Regularly update and strengthen your cybersecurity measures. 5) Educate your employees about the signs of invoice scams. 6) Always double-check bank details before making a payment.

Businesses can ensure the safety of their international transactions by using secure and trusted payment platforms, implementing strong internal controls, regularly auditing their financial transactions, and educating their employees about potential scams and fraudulent activities. They should also verify the legitimacy of the businesses they are dealing with and use secure communication channels for their transactions.

Some secure alternatives to PayPal for invoice transactions include Stripe, Square, Google Pay, Apple Pay, and Zelle. These platforms offer secure payment options and are widely used for business transactions. However, it's important to note that no platform can guarantee 100% security, so it's crucial to follow best practices for online safety, such as using strong passwords and enabling two-factor authentication.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

در زیر، 1) چگونگی کار کردن کلاهبرداری فاکتور PayPal، 2) چگونگی فریب دادن حتی شرکت های بزرگ توسط این کلاهبرداری ها، 3) چگونگی ایجاد فاکتورهای شخصی سازی شده برای جلوگیری از گرفتار شدن در این کلاهبرداری ها، و 4) چگونگی استفاده از یک مجموعه فاکتور الگوی کاملا قابل سفارشی که ما ایجاد کرده ایم برای شروع. چه شما یک کسب و کار کوچک، خریدار شرکتی، فریلنسر، مشاور یا پیمانکار باشید، این الگو فاکتورهایی برای شما دارد. اگر می خواهید مستقیم به منبع بروید، پایین برای رفتن به آنجا حرکت کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

توضیح کلاهبرداری فاکتور PayPal

اگر شما همیشه از PayPal استفاده کرده اید، احتماجا می دانید که این امکان را به فروشندگان می دهد تا فاکتورهایی را برای ارسال به حساب دیگر کاربران برای پرداخت برای یک محصول یا خدمت مستقیما در پلتفرم ایجاد کنند. کلاهبرداری که اکنون در حال گردش است از فیلترهای امنیتی حداقلی PayPal استفاده می کند، که اگر یک فاکتور معتبر است یا نه را بررسی نمی کند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Victims of fake invoice scams can seek help from various resources. They can report the scam to their local law enforcement agency or to the Federal Trade Commission in the U.S. They can also report the scam to the Internet Crime Complaint Center. If the scam involved a financial transaction, they should contact their bank or credit card company immediately. Additionally, they can seek advice from consumer protection agencies or non-profit organizations that specialize in fraud prevention and recovery.

One can educate themselves about various forms of online scams by staying updated with the latest news on cybercrime and online fraud. It's also beneficial to follow cybersecurity blogs, forums, and social media channels. Participating in online security webinars and workshops can also be helpful. Moreover, understanding the common signs of scams such as unsolicited requests, pressure tactics, too good to be true offers, and requests for personal information can also aid in recognizing scams.

PayPal has several preventive measures in place to combat fake invoice scams. They have a dedicated security team that monitors transactions for suspicious activity. They also use advanced machine learning algorithms to detect and prevent fraudulent transactions. PayPal also provides educational resources to its users about how to recognize and avoid scams. Additionally, they encourage users to report any suspicious emails or transactions to them. Lastly, PayPal has a policy of not sending invoices or payment requests via email, so any such emails should be treated with suspicion.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

این کلاهبرداری برای کلاهبرداران بسیار آسان است تا فاکتورهایی را ارسال کنند که درخواست پرداخت برای یک خدمت به سایر کاربران PayPal می کنند. در این مثال، "بخش صورتحساب PayPal" هزار دلار از خرید کارت هدیه Walmart جعلی درخواست کرد. کلاهبرداران دیگر تخمین فاکتور را ارسال می کنند، مانند این مثال که هزار و ششصد دلار برای یک اتصال اینترنت جدید درخواست شد. در این مورد، هدف این است که کاربر روی یک لینک کلاهبرداری کلیک کند یا یک شماره تلفن جعلی را تماس بگیرد.

stars icon Ask follow up

گاهی اوقات این فاکتورها نقدی درخواست می کنند، یا گاهی اوقات رمزنگاری، اما معمولا همه آنها به نوعی "این فاکتور شما" یا "فاکتور به روز شده" با یک دکمه برای گفتن "مشاهده و پرداخت فاکتور" دارند. این یک فاکتور واقعی PayPal را تقلید می کند و از طریق یک نسخه جعلی از آدرس ایمیل service@paypal.com ارسال می شود. و این کلاهبرداری ها فقط به فاکتورهای جعلی محدود نیستند - حتی ما در حالی که این مقاله را تحقیق می کردیم، یک پیام متنی جعلی از پشتیبانی PayPal دریافت کردیم.

stars icon Ask follow up

پس اگر یکی از این فاکتورهای کلاهبرداری را دریافت کردید، چه کاری می توانید انجام دهید؟ ابتدا هیچ چیزی را کلیک نکنید و هیچ شماره ای را تماس نگیرید. آن را برای اشتباهات تایپی بررسی کنید و اگر واقعا مطمئن نیستید که آیا معتبر است یا خیر، حساب PayPal خود را روی یک دستگاه جداگانه یا از طریق برنامه PayPal مستقیما بررسی کنید. و مراقب باشید؛ این کلاهبرداری ها فقط به PayPal محدود نیستند. کلاهبرداران نیز از دامنه های Quickbooks برای ارسال فاکتورهای خبیث استفاده کرده اند که با یک حساب QuickBooks رایگان ساخته شده اند و درخواست های جعلی برای پرداخت ها از برندهایی مانند آنتی ویروس Norton یا Office 365 را جعل کرده اند.

stars icon Ask follow up

سپس این کلاهبرداران قربانیان خود را متقاعد می کنند که برای یادگیری بیشتر یک شماره تماس بگیرند، به آنها یک مزیت دوم می دهد: یک شماره تلفن برای تماس برگشت برای کلاهبرداری های تکراری. کلاهبرداری توسط یک فاکتور چقدر می تواند بد باشد؟ خب، Google و Facebook به سختی متوجه شدند وقتی مجبور شدند در سال 2019 بیش از صد میلیون به کلاهبرداران فاکتور پرداخت کنند.

stars icon Ask follow up

بین سال های 2013 و 2015، مرد لیتوانیایی به نام Evaldas Rimasauskas با فاکتورهای جعلی، قراردادهای جعلی و ایمیل های جعلی از مدیران واقعی که خریدها را تأیید می کردند، 99 میلیون دلار از Facebook و 23 میلیون دلار از Google را سرقت کرد. این فاکتورها به نظر می رسید که از یک پیمانکار تایوانی که Facebook و Google به طور منظم با آن کسب و کار می کردند و نام Quanta Computer Inc. داشت، ارسال شده اند. سپس پرداخت ها به یک شرکت جعلی در لتونی پرداخت شد، بعد از آن پول از قبرس به لیتوانی، سپس مجارستان، اسلواکی و هنگ کنگ منتقل شد تا اینکه Google در نهایت او را گرفت.

stars icon Ask follow up

در حالی که Facebook و Google پول خود را برگرداندند، FBI می گوید کلاهبرداران بین سال های 2013 و 2018 با کلاهبرداری های ایمیلی 12 میلیارد دلار سرقت کردند، بیشتر آن ها هرگز بازیابی نشد. به عنوان مثال، شرکت اسباب بازی Mattel سه میلیون دلار را از دست داد وقتی کلاهبرداران مدیر عامل شرکت را تقلید کردند. این نوع از زیان می تواند به شرکت های کوچکتر آسیب جدی وارد کند. خرده فروشی لباس Diesel Jeans حتی در سال 2019 به دلیل کلاهبرداری فاکتور ورشکستگی اعلام کرد. و این کلاهبرداری ها در حال افزایش هستند. سال گذشته، کلاهبرداری های ایمیلی به کسب و کارهای آمریکایی 2.4 میلیارد دلار هزینه کرد، که 33٪ بیشتر از سال قبل بود. برای چارچوب های مفید برای آماده سازی و آماده سازی آینده کسب و کار خود از تهدیدات مالی مانند این، خلاصه کتاب ما را Rogue Waves توسط Jonathan Brill بررسی کنید.

stars icon Ask follow up

توضیح دهنده

ایجاد فاکتورهای سفارشی

پس چگونه می توانید یک فاکتور برای کسب و کار خود ایجاد کنید که خریداران بدانند امن است و توسط خدمات امنیتی ایمیل مشخص نشده و برای همیشه گم نشده است؟ شما به یک فاکتور نیاز دارید که به کسب و کار شما سفارشی شده باشد، که از طریق Quickbooks یا PayPal تولید خودکار نشده باشد، که می توانید آن را به عنوان یک PDF در یک ایمیل ارسال کنید. مجموعه مجموعه فاکتور ما فاکتورهای قابل چاپ برای هر نیاز کسب و کار را فراهم می کند.

stars icon Ask follow up
resource image

چه شما یک کسب و کار کوچک، متخصص آزاد، مشاور، پیمانکار یا شرکت باشید، الگوهایی وجود دارد که می توانید سفارشی کنید و به عنوان PDF ذخیره کنید تا خریداران شما بدانند اسناد شما امن هستند و مستقیما از شما می آیند.این امکان را برای شما فراهم می کند تا بدون اینکه فاکتورهای شما توسط اقدامات امنیتی به عنوان هرزنامه فیلتر شوند، به موقع پرداخت دریافت کنید.

stars icon Ask follow up

هر الگو به طور خاص طراحی شده است بنابراین شما می توانید هزینه های خود را بر اساس خدمات، مقدار محصول، ساعات یا همه سه مورد تفکیک کنید. هنگامی که فاکتور مناسب برای شما را انتخاب کردید، آن را مطابق نیازهای خود سفارشی کنید و فاکتور محاسبات را انجام می دهد. الگو همچنین تمام فاکتورهای شما را در یک مکان ردیابی می کند، بنابراین شما می دانید چند فاکتور پرداخت شده و چند فاکتور در انتظار پرداخت است. در زیر، نشان می دهیم که چگونه هر فاکتور را به راحتی سفارشی و استفاده کنید.

stars icon Ask follow up
resource image

انتخاب نوع فاکتور

اولین گام انتخاب فاکتور مناسب برای کسب و کار شما است. هر فاکتور در مجموعه دارای سبک و کارایی خود برای موارد استفاده مختلف است. به عنوان مثال، اگر شما یک کسب و کار کوچک هستید، می توانید از فاکتور فروش برای صدور فاکتور به مشتریان استفاده کنید یا از فاکتور حمل و نقل (بالا) برای ارسال محصولات به آنها استفاده کنید. به عنوان یک فریلنسر، فاکتور زیر ساعات کاری شما را همراه با نرخ ساعتی شما برای محاسبه مبلغ مورد نیاز تفکیک می کند.

stars icon Ask follow up
resource image

سفارشی سازی و محاسبه

پس از انتخاب فاکتور مورد نظر خود، می توانید تمامی فیلدهای آبی را سفارشی کنید. خدمات قابل قبض، مقادیر محصول و هزینه های اضافی خود را وارد کنید و الگوهای ما مجموع را محاسبه می کنند، با توجه به مالیات و هزینه ها. فاکتور Proforma برای سفارشات بین المللی، حمل و نقل، تعرفه ها، بیمه، حقوقی و هزینه های بازرسی را محاسبه می کند.

stars icon Ask follow up
resource image

و فاکتور فروش شرکتی به شما امکان می دهد تا برای معاملات بین المللی، نرخ ارز را در نظر بگیرید. فقط ارز و کشور مبدا برای صادرکننده و گیرنده را با فیلتر کشویی انتخاب کنید، سپس نرخ ارز فعلی و هر گونه هزینه اضافی را وارد کنید.

resource image

پیگیری پرداخت های شما

در نهایت، ردیاب فاکتور ما به شما امکان می دهد تا فاکتورهای در انتظار پرداخت خود را محاسبه کنید تا بدانید چقدر دریافت کرده اید و چقدر بدهی دارید. فقط شماره، تاریخ و جزئیات هر فاکتوری که ارسال می کنید را وارد کنید. در بالا، می بینید که تا کنون چقدر فاکتور صادر کرده اید، در حالی که ستون تاریخ پرداخت زمانی را که برای آن فاکتور پرداخت شده است را ردیابی می کند.

stars icon Ask follow up
resource image

با فاکتورهای کاملاً شخصی سازی شده، مشتریان شما می دانند که فاکتورهای شما از یک منبع معتبر و نه از یک کلاهبردار می آیند. برای الگوهای فاکتور سفارشی بیشتر، سایر Invoice Models الگوهای ما را در مورد چگونگی ساخت یک فاکتور که با PowerPoint سود را افزایش می دهد، بررسی کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download