slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our برنامه ریزی کارمندان spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با ورود به مدل 'رتبه بندی کارمندان'، ابزاری ناب و زیرکانه را می یابیم که برای ساده سازی مدیریت شیفت در هر محیط شرکتی طراحی شده است. این ابزار با استراتژی خاص خود، کارمندان را بر اساس عوامل کلیدی عملکرد رتبه بندی می کند و تبدیل می کند وظیفه یکنواخت تخصیص شیفت هفتگی را به یک ماموریت استراتژیک. ویژگی های قابل دسترسی مانند 'تابلو شیفت' و 'پوشش هفتگی' دیدگاهی روشن در برنامه ریزی نیروی کار ارائه می دهند. در حقیقت، این ابزار به عنوان یکی از اجزای کلیدی 'برنامه ریز کارمندان' ایستاده است، منبعی که برای کمک به بهینه سازی کادر کار، ردیابی هزینه نیروی کار و ترویج مدیریت کارآمد نیروی کار طراحی شده است، همه در دسترس در Microsoft Excel و Google Sheets.

FULL PREVIEW