resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Preview

خلاصه

مدیریت کسب و کار چیزی است که استراتژی کلی کسب و کار را هدایت می کند. برای اطمینان از سلامت استراتژی و حل مشکلات منحصر به فرد، تحلیلگران کسب و کار و مشاوران مدیریت نیاز به ابزارهای "تیز" دارند - چارچوب های کسب و کار. متأسفانه، در مورد چارچوب ها، هیچ ابزاری برای همه منظوره وجود ندارد. به همین دلیل ما چارچوب های مشاوره deck را ارائه می دهیم. این ارائه به شما اجازه می دهد تا از روش ترکیبی و "میکس و مچ" استفاده کنید تا فرصت های پنهان و ریسک ها را کشف کنید، رقابت را شکست دهید و به کسب و کارها کمک کنید تا همه اهداف خود را برآورده کنند.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های اسلاید

نتایج یک تحلیل پورتفولیو که با استفاده از چارچوب جذابیت بازار انجام داده اید را ارائه دهید. نتایج می توانند شامل: اندازه بازار، نرخ رشد، متن های نهادی، رقابت، فاصله فرهنگی و اقتصادی باشند.

resource image

اگر استراتژی دور از داستان جذاب کسب و کار شما (بر اساس یک استدلال قوی برای آینده) نیاز به تعریف مجدد دارد، از مدل AcdB استفاده کنید. موقعیت فعلی را بررسی کنید، چشم انداز را تعریف کنید و یک جهت موثر را نقشه برداری کنید.

resource image

با استفاده از اسلاید چارچوب مثلث استراتژیک (3C's)، می توانید موقعیت رقابتی را در رابطه با مشتریان، محصولات و کانال ها نشان دهید، استراتژی خود را تعریف کنید و اقداماتی را که می توان برای بهبود انجام داد توضیح دهید.

resource image
stars icon Ask AI
info icon

بررسی کلی

به گفته مشاوران SMB، چارچوب های مشاوره مدیریت ابزارها و اصولی هستند که به مدیران امکان انجام متنوعی از وظایف کلیدی را بر اساس بهترین روش ها می دهد. به طور خاص، شرکت می گوید، "از آنجا که کسب و کارها دارای ساختارهای متفاوتی هستند و ممکن است در صنایع و بازارهای متفاوتی فعالیت کنند - و ممکن است دارای بخش های متفاوتی باشند که نیاز به مشارکت در پروژه های کلیدی دارند - چارچوب های مشاوره مدیریت تبدیل به یک GPS می شوند که یک شرکت می تواند از آن برای اطمینان از اینکه تمام سیستم های داخلی آن در مسیر درست هستند، و برنامه استراتژیک کلی شرکت را دنبال می کنند."

stars icon Ask AI
info icon
resource image

کاربرد

برخی از انواع چارچوب های مشاوره که به طور گسترده ای اعمال می شوند عبارتند از:

  1. تحلیل پنج نیروی پورتر - چارچوبی که توسط مایکل پورتر در مدرسه کسب و کار هاروارد توسعه یافته است، که عمدتاً بر تجزیه و تحلیل صنعت برای یک برنامه استراتژیک تمرکز دارد.
  2. 4 Ps – چارچوب بازاریابی که عواملی را در اطراف جریان کار و فرآیندهای بازاریابی محصولات و خدمات تشکیل می دهد.
  3. McKinsey 7S Framework – مدل سازمانی ایجاد شده توسط تام پیترز و رابرت واترمن، که بر روی دیدگاه استراتژیک یک کسب و کار و طراحی داخلی آن تمرکز دارد.
  4. SWOT Analysis (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدات) - یک مدل برای تجزیه و تحلیل ایدئولوژیک و عملی یک سازمان برای بهبود عملیات برنامه ریزی استراتژیک.
  5. Root Cause Analysis (RCA) - یک فرآیند برای شناسایی "علل اصلی" مشکلات یا رویدادها و رویکرد بهینه برای پاسخ های موثر به آنها.
  6. Business Benchmarking - یک فرآیند مقایسه معیارهای یک شرکت با معیارهای رقابت یا شرکت های پیشرو خارج از صنعت.
  7. Balanced Scorecard - یک چارچوب برای دنبال کردن جنبه های اصلی استراتژی کسب و کار و تسهیل بهبود.
  8. ماتریس رشد-سهم BCG - یک ماتریس چهار گوش، توسعه یافته توسط گروه مشاوره بوستون (BCG)، که برای ارزیابی قدرت نسبی خطوط محصول درون پورتفولیوهای آنها استفاده می شود.
  9. Core Competency Analysis - یک فرآیند شناسایی صلاحیت های مهم یک کسب و کار و تعریف مزیت رقابتی سازمان.
  10. تحلیل زنجیره ارزش - یک چارچوب طراحی شده برای شناسایی مناطق برای بهبود، افزایش کارایی و افزایش حاشیه سود، بر اساس رضایت مشتریان.
stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

مطالعه موردی

شرکت آبجو سازی ایتاکا

مرکز مهمانداری دانشگاه کورنل یک تجزیه و تحلیل از چگونگی استفاده از مدل 7-S توسعه یافته توسط McKinsey، که در شرکت آبجو سازی ایتاکا (IBC) اعمال شده است، برای ارزیابی مزیت رقابتی و استراتژیک یک شرکت انجام داد. بر اساس مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل های دیگر، مرکز مهمانداری دانشگاه کورنل گزارش می دهد، چهار عامل از هفت عامل موجود در مدل 7-S هماهنگ و حیاتی برای موفقیت این شرکت خاص بودند. این عوامل عبارتند از: استراتژی، کارکنان، مهارت ها و ارزش های مشترک.

stars icon Ask AI
info icon

استراتژی کلی IBC بر اساس مشارکت در جامعه و توجه به توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان می چرخد. تیم نسبتاً کوچک آن از محصولی که تولید می کند، مشتاق است، دارای مجموعه مهارت های قوی است و می داند چگونه به صورت همکاری کار کند. در زمان تجزیه و تحلیل، سه عامل "S" دیگر به نظر نمی رسید حیاتی باشند، با این حال، این ممکن است با رشد IBC تغییر کند.

stars icon Ask AI
info icon

"بنابراین،" مرکز مهمانداری دانشگاه کورنل نتیجه می گیرد، "در حالی که تجزیه و تحلیل 7-S در برجسته کردن نقاط قوت و چالش های یک شرکت مفید است، رویکرد موقعیتی ممکن است مناسب ترین باشد، با برخی از عوامل بیشتر از دیگران در هر زمان خاص برجسته شوند. تمام شرکت ها با چالش های محیطی فراوانی روبرو هستند."

پژوهشگران ادامه می دهند: "به همین دلیل، نیاز به تعیین اولویت ها برای ایجاد و حفظ یک موقعیت رقابتی قوی حیاتی است.تحلیل ما نشان داده است که چارچوب 7-S نقطه شروع عالی برای تجزیه و تحلیل نیازهای موفقیت و رشد یک شرکت است. با این حال، با توجه به موقعیت منحصر به فرد هر شرکت، رویکرد موقعیتی ممکن است مناسب تجزیه و تحلیل 7-S باشد، زیرا از این مطالعه موردی واضح بود که برخی عوامل از دیگران مهمتر هستند."

stars icon Ask AI
info icon